pátek, 23 září 2016 10:17

Syndrom náhlého úmrtí kojence

Napsal(a)
Smrt dítěte je asi nejhorší věc, která se člověku, rodiči, může stát. Zvláště když příčina úmrtí nikdy nebyla vysvětlena a rodiče tak pronásledují výčitky, zda něco nezanedbali, nebo nemohli tomuto úmrtí nějakým způsobem zabránit. Mluvíme o syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS), jedná se o úmrtí kojence, které přichází náhle a neočekávaně během prvního roku života kojence. Tato úmrtí mají nevysvětlenou příčinu a proto je u nich nutné vždy provést pitvu. Existuje řada teorií o příčinách SIDS, ale stále se neví, která z příčin je ta pravá. Je však téměř jisté, že příčina SIDS vzniká spolupůsobením více faktorů. Dále je známo, že k těmto úmrtím nejčastěji dochází mezi 2. a 4. měsícem života kojence a častěji jim podléhají kojenci mužského pohlaví. V České republice zemře na tento syndrom cca 20 dětí za rok. Jak snížit riziko? Díky moderní medicíně byly formulovány rizikové faktory, které jsou společné pro velkou část případů SIDS a mohly tak vést k jeho vzniku. A pokud budete dodržovat určité zásady, můžete docílit snížení těchto rizik. Přelomovým objevem v této problematice bylo definování rizikového faktoru ukládání kojenců ke spánku do polohy na břiše. Tím, Že Vaše děťátko bude spát v bezpečnější poloze, můžete snížit riziko náhlého úmrtí. Kojenec má být ke spánku uložen buď na záda, nebo na bok, se spodní rukou nataženou vpřed tak, aby zabránila převalení dítěte na bříško. Druhým velmi významným objevem rizikového faktoru, je riziko vystavování dítěte cigaretovému kouři během jeho prenatálního i postnatálního vývoje. Zajistěte svému dítěti prostředí bez kouře. Nekuřte v blízkosti svého dítěte a nekuřte ani v těhotenství. Kojení nepatří…
Pohyb je základním znakem života. V poslední době se velmi často mluví, jak důležitý je pohyb pro člověka. Nejenže pohyb je prevencí proti civilizačním chorobám, ale pozitivně působí u dětí proti vznikající svalové dysbalanci. U dětí může mít pohybová aktivita vliv mimo jiné i na rozvoj komunikačních schopností, rychlejší začlenění do kolektivu a lepší zvládání školních povinností. Každý sportovní úspěch dítěti přinese radost, pocit uspokojení, zviditelnění mezi spolužáky, ale i v rodině. Cvičení Od 3 let jsou již děti v hodinách převážně samy a postupně si zvykají na práci v kolektivu. Děti začínají zvládat mnoho základních pohybů jako je běhání, chytání, skákání, ale jsou ještě příliš malé na nějaké organizované sportování. V tomto věku však zvládají běhání a chození na zahradě či hřišti nebo houpaní na houpačce. Dětský aerobik Aerobik pro děti se velmi podobá lekcím aerobiku pro dospělé. Stavba hodiny i práce s hudbou je velmi podobná. Je třeba mít na zřeteli věkové zvláštnosti, které dětský věk v souvislosti s pohybovou aktivitou přináší. V lekcích se dbá na správné držení těla, postojové a pohybové stereotypy, kultivaci pohybu, předcházení nadměrné a jednostranné zátěži, děti se naučí základy rytmiky, rozvíjejí si pohybovou paměť a jsou motivování k pohybu. Tancování Děti sdílí pohyb s jedním z rodičů. Důraz je kladen na podporu správného držení a postavení těla např. jako prevence plochých nožiček, rozvíjení týmové spolupráce a interakci s dalšími dětmi a cit pro hudbu. Co Vás čeká, pokud se rozhodnete pro tanec? Protažení, říkanky s pohybem, taneční hry a malé sestavičky na lidové písničky a písničky z…
Už u dětí předškolního věku se objevují v menším rozsahu odchylky od správného držení těla. Sport a fyzické dovednosti jsou přirozenou součástí vývoje dítěte. Své dítě dobře znáte a může tak lépe odhadnout jaký sport pro něj bude vhodný. Například pokud se dítě vyhýbá dlouhodobější fyzické námaze, pak zřejmě nebude mít ty správné předpoklady, jako je zarputilost, vůli, ochotu překonávat se, nutné pro vytrvalostní sporty. Jak vybrat ten správný sport? Některé schopnosti svých dětí si můžete vyzkoušet i doma. Například vydrží-li dítě na jedné noze s rukama v bok a zavřenýma očima bez pohnutí více než 10 sekund, znamená to nadprůměrnou rovnováhu, která je důležitá například pro lyžování nebo některé bojové sporty. Pokud váš potomek vyskočí více než 20 centimetrů do výšky, pak je nadprůměrný ve výskoku. To je klíčové například pro basketbal, volejbal nebo některé atletické disciplíny. A dosáhne-li vsedě s nataženýma nohama více než 5 centimetrů za špičky, je nadprůměrné ve flexibilitě, která je důležitá například pro gymnastiku. Dětská gymnastika Kurzy gymnastiky pro děti jsou výborným základem pro veškeré další pohybové průpravy. Děti mají možnost zdokonalit se v dovednostech na gymnastickém nářadí, posílit svaly a celkově vylepšit svoji fyzickou zdatnost. Základem hodin je cvičení na gymnastickém nářadí - kladina, bradla, žebřiny, kruhy, švédská bedna – ty jsou pak vhodně doplněny o důkladné rozcvičení, sportovní hry i závěrečné protažení. Snowboard Snowboard? Není na to brzy? Musí dítě před tím umět lyžovat, a kdy je ideální začít? Snowboarding je trochu náročnější než lyžování, udržení rovnováhy je zde mnohem těžší. Obecně se doporučuje začít až tak…
Každý rodič si přeje, aby se jeho potomek vyvíjel správně a aby byl co nejšikovnější. Pohyb, aktivita je charakteristickým rysem pro každou živou bytost. Pohyb je jedním ze základním znakem života. U dítěte se ve vývoji neomezujeme pouze na pohyb - motoriku, ale vždy mluvíme o vývoji psychomotorickém. To znamená, že jeho rozumové schopnosti jsou pevně vázané na schopnosti pohybové. V této úzké vazbě se dítě nachází minimálně do patnácti měsíců. Učí se otáčet, podat si dudlík, pást koníčky, lézt, posadit se, postavit se a chodit. Pojďme se tedy zaměřit na sportovní aktivity, které jsou vhodné pro děti do jednoho roku. Cvičení novorozenců a kojenců Novorozenec reaguje na různé podněty chaotickými pohyby, které nemají žádný určitý směr, ani cíl. Ručičky má pevně sevřené v pěst a položené u oušek. Má pokrčené nožičky v kyčelních kloubech i v kolenou. To je poloha ještě z nitroděložního života a nikdy nesmíme nožičky násilím natahovat. Jak tedy s takovým drobečkem cvičit? Kdy je vhodná doba začít se cvičením? Většinou se odborníci shodnou na tom, že ideální doba na cvičení je před večerním koupáním. V místnosti musí být teplo a nemělo by svítit příliš silné světlo. Masáže kojenců Jemná masáž podporuje tvorbu vazby mezi rodiči a dětmi. Pomáhá vzájemnému porozumění a pocitu přijetí. A v neposlední řadě je dotek pro dítě velmi stimulující a povzbuzující. V čem je kouzlo masáží? Jak už bylo zmíněno, masáže podporují vznik vazby a důvěry mezi dítětem a rodiči. Mohou odstranit i poporodní traumata, ale celkově zklidňuje a podporuje klidnější spánek. Dochází ke zlepšení dýchání,…
Zdravé dítě se vyvíjí podle daných zákonitostí. Tak jak se upevňují jeho pohybové schopnosti, tak se formují i jeho psychické schopnosti. Rodiče můžou přispět k tomu, aby se tyto předpoklady zafixovaly. Můžou přispět tím, že budou podporovat pohybové dovednosti svého dítěte. Musí si však dát pozor, aby příliš nespěchali a nenutili dítě k tomu, na co je ještě nezralé. Nesmějí ho nutit příliš brzy sedět, ani příliš brzy stát. Všechno má svůj čas. Jaké aktivity jsou vhodné pro děti do 2 let? Následující článek vám může přinést jistou inspiraci a nápady. Cvičení pro rodiče a batolata Cvičení probíhá vždy s rodiči. Kurzy jsou určeny už pro děti, které zvládají samostatnou chůzi. Lekce jsou většinou členěny do několika bloků, a to z důvodu udržení pozornosti dětí. Cvičení probíhají v následujících sekvencích: zahřátí a protažení s pomocí třeba velkých míčů, následuje říkanková rozcvička s využitím různého náčiní, jako jsou obruče, tyčky atd., rodiče pak asistují u trampolín, skluzavek, laviček a švédských beden, důležité jsou také společné rytmicky tanečky a kolektivní hry, které nejen podporují vztah rodič- dítě ale i vztahy mezi dětmi, závěr je pak věnován říkankám a rozloučení. Jóga Proč je vhodné začít cvičit s miminkem co nejdříve? A proč právě jóga? Rodiče hrají základní roli v době, kdy děti objevují první pohyby. Fyzický kontakt zklidňuje nervový systém dětí a posiluje jejich obranyschopnost. Lekce skládá se z několika částí. Počátečních část je věnováno relaxaci, zklidnění a přípravě na následující cvičení. Většinou je čas věnován individuálně jak maminkám, tak dětem. Závěr je pak určen společně relaxaci. Pro…
Pohyb je přirozenou součástí lidského života. Fenoménem dnešní doby je ale nedostatek pohybu nejen u dospělých, ale také u dětí. Při výběru organizovaných sportovních kroužků neexistuje jednoznačná odpověď, která by rodičům dávala přesný návod, kdy by jejich dítě mělo se sportem začít. Ale ať už dítě začne kdykoli, je správné, pokud mu sport přináší opravdu radost a není pro něj spíše za trest. Jaké sportovní aktivity jsou adekvátní pro děti od čtyř let? Lyžování V kolika letech by ideálně měly děti začít lyžovat? To vždy záleží na stupni psychického a fyzického vývoje. Standardně se pak doporučuje začít po třetím roce věku. Co se ale přesně myslí pod psychickým a fyzickým vývojem? Zjednodušeně řečeno, pokud dítě sotva chodí, těžko bude lyžovat nebo snowboardovat. Co se psychického vývoje týká, je důležité, zda už je dítě vůbec schopno pochopit, že lyžuje a proč. V případě výuky v lyžařských školách, záleží i na tom, jak dlouho třeba vydrží dítě bez rodičů. Pokud tedy začneme již od tří, čtyř let, jak dlouho bychom měli s dětmi lyžovat? Určitě ne víc jak hodinu, maximálně dvě denně. Děti v tomto věku mají poměrně velkou spotřebu energie, rychle se unaví, navíc neudrží pozornost. Doporučuje se začít ráno, nebo dopoledne, dokud jsou děti čerstvé. Zkusit lyžovat jednu hodinu, ale i během ní udělat několik přestávek, odložit lyže a odvést pozornost dítěte k něčemu jinému. Pokud lyžování dítě zaujme a baví ho, můžete po delší, třeba polední přestávce zkusit hodinu další. Ale určitě nemá smysl nic uspěchat a děti do lyžování nutit. Tancování V tomto…
pondělí, 01 srpen 2016 07:19

Dětská odrážedla pod drobnohledem

Napsal(a)
Máte malé děti? A je čas na to, aby se začali učit i jinému druhu pohybu než jen chůzi? Změříme se na odrážedla, k čemu je dobré, a na co dát pozor, když se rozhodnete u svých dětí právě pro něj. Proč jít do odrážedla Hlavním přínosem, které odrážedlo pro děti má, je trénink rovnováhy. Dítě sedí na tomto stroji hodně nízko a bezpečně dosáhne oběma nohama na zem. Rychle si proto osvojí odrážení a postupně prodlužuje momenty, kdy se nohy nedotýkají země. Dítě tak nevědomky při jízdě udržuje rovnováhu. Je to výborná průprava jak pro koloběžku, tak hlavně pro jízdní kolo, kde rovnováha dětem dělá největší problém. Další dovedností je schopnost zatáčet a odhadovat vzdálenost. Výběr odrážedla pro děti - typu "kolo bez šlapek" Odrážedlo stojí někde na pomezí mezi dětským jízdním kolem a koloběžkou. Od jízdního kola se liší absencí šlapání, od koloběžky zase tím, že dítě se odráží oběma nohama a na odrážedle na rozdíl od koloběžky sedí. Na co dát pozor při výběru dobrého odrážedla? Je jich na trhu celá řada a lze vybírat z desítek různých typů a modelů. Určitě je lepší sáhnout po odrážedle s klasickým pláštěm a duší. Jednoduchá plastová kola bez pořádných ložisek s plastovými loukotěmi rozhodně nebrat. Raději rovnou volte model s náboji jako u jízdních kol a ráfkem s klasickým výpletem. Kromě lepších jízdních vlastností získáte také snadnou opravitelnost kol, pokud to bude potřeba. Odrážedla jsou dnes na trhu v provedení na kovovém, plastovém i dřevěném rámu. Plastová a dřevěná odrážedla mají blíže k hračkám…
středa, 25 kvě 2016 12:05

Kojení a veganství

Napsal(a)
Je veganství vhodné pro kojence? Není jím něco upíráno? Nemá to vliv na zdravotní stav dítěte? Těhotenství, období kojení a dětství jsou obzvláště citlivá období, která představují pro stravování všech velkou výzvu. Jak děti rostou, potřebují dostatečný přísun energie. Může tohle všechno naplnit veganství? Zatímco světově uznávané výživové společnosti, jako je např. Americká dietetická asociace, doporučují veganskou stravu neomezeně pro každou životní fázi, je na ní v České republice zvláště v případě dětí ještě stále nahlíženo kriticky. Nezřídka se vyskytují obavy, že se při veganském stravování mohou projevit nějaké nedostatky. Jaké? Výhrady týkají vitamínu B12, ale také vápníku a železa. Faktem však je, že potřebné živiny mohou být v zásadě pokryty pestrou stravou, a potřebný vitamín B12 jde snadno doplnit skrze vitamínové preparáty. Že je to nepřirozené? Vždyť už jsou ale doporučovány také jiné doplňky stravy jako např. jód a vitamín D. B12 Na co by měly dbát těhotné a kojící ženy? Během těhotenství a v období kojení se zvyšuje potřeba energie, vitamínů a minerálních látek. Důležitá je tedy dostatečně pestrá a plnohodnotná strava s velkým obsahem čerstvé zeleniny, ovoce, celozrnných obilnin, luštěnin, ořechů a kvalitních olejů. Kdo konzumuje tyto zdravé potraviny a jí tak, pokryje zpravidla velkou část potřebných živin. Pouze vitamín B12 musí být v každém případě dodatečně přijímán ve formě potravinového doplňku. Nedostatek vitamínu B12 totiž může vést k vývojovým vadám embrya, plodu nebo dítěte. Když kojení selže Jako alternativa k mateřskému mléku existují sojová kojenecká mléka a výživy, které podporují zdravý vývoj dítěte stejně dobře jako kojenecká mléka a výživy na bázi kravského…
středa, 25 kvě 2016 11:57

Není prkno jako prkno

Napsal(a)
Skateboard, waveboard nebo longboard či snad penny? Nevíte o čem je řeč? „Několikrát jsem se vymlátil, ale nemohu bez toho žít“. To jsou výrazy nadšenců do „skejtování“, kterým přirostlo prkno na kolečkách k srdci. Upřímně, řada lidí však nemá ani ponětí, jaký je v jednotlivých typech rozdíl, pro jaký účel nebo jízdu jsou určeny. Trend těchto prken se stále rozšiřuje a tak si pojďme jednotlivé typy popsat. Jak se říká, „není prkno jako prkno“. Skateboard Skateboard patří stále k nejrozšířenějšímu a nejoblíbenějšímu typu prkna. Skateboard je charakteristický svým obdélníkovým tvarem, který je zaoblen z obou kratších stran. Kolečka jsou menší i tvrdší a odolnost velmi vysoká. Skateboard užijete především ve skateparcích, U-rampách, zkrátka všude, kde může jezdec překonávat nějakou překážku. Zároveň se dá říct, že je skateboard vhodný i pro kratší městskou jízdu, či jízdu v parcích. Skateboardy jsou z pohledu univerzálnosti prostě na první příčce. Longboard Longboard je v současné době trendy. Jak už název napovídá „Long Board“ je charakteristický svou dlouhou deskou, která měří okolo jednoho metru. Tvar rozlišuje, pro jaký typ jízdy je longboard určený: silnice, downhill, kopce. Oproti skateboardu nabízí longboard širší trucky s většími kolečky, což umožňuje dosáhnout vyšší rychlosti. Kam s longboardem? Byly vytvořeny za účelem rychlé jízdy po asfaltových silnicích, docílit tak jakési simulace „surfingu na souši“. Při jízdě na logboardu děláte totiž stejný pohyb, jako při surfování. Na longboardech se můžete prohánět v parcích, stezkách i pustit to z prudkých kopců. Pennyboard Pennyboard boduje zejména u mladší generace. Tyto krátké, asi půl metrů dlouhé skateboardy jsou ve…
středa, 25 kvě 2016 11:54

Koloběžky

Napsal(a)
Měli jste svoji koloběžku? A víte kolik druhů je dnes k dostání? Uhání vás vaše ratolest ke koupi? Tak tady je rychlý přehled, díky kterému nebudete out. Nesmrtelným dopravním prostředkem i zdrojem zábavy je koloběžka. Prví koloběžka byla vyrobena už v 19. století. Od té doby však prošla značným vývojem a dnes je na trhu k dostání mnohem bezpečnější a komfortnější koloběžky než tomu bylo dřív. Dětská koloběžka zůstává klasickou hračkou, která doprovází dítě celé jeho dětství. Poskytují dětem dobrodružství a hru. Pomocí koloběžky si děti procvičují nejen svoje svalstvo, ale také smysl pro rovnováhu. Druhy koloběžek První typem jsou dětské koloběžky s nafukovacími koly, jež jsou vhodné pro ježdění v parcích, na cyklostezkách či v náročnějších terénech. Jedná se o větší a robustnější modely a právě ta nafukovací kola, lépe absorbují nárazy a jízda terénem je snazší. Freestyle koloběžky, tedy takové které se hodí na u-rampu, na nácvik triků. Na freestyle koloběžkách se dítě vážně vybije. Koloběžky mají malé kola a odlehčený hliníkový rám pro ty nejlepší triky ve freestyle parcích, nebo jen tak na ulici. K freestyle koloběžkám se rozhodně doporučují chrániče a helmy. Sjezdové koloběžky ty se řadí k těm speciálním. Mají snížená řídítka, která jsou určeny převážně pro sjezd. A právě ta níže posazená řídítka zajišťují nižší těžiště při sjezdech a tím dosahování vyšších rychlostí. Nebo jednoduše. Koloběžky pro sport jsou vyrobeny z odolnějších materiálů, mají aerodynamičtější tvar, většinou mají dvě brzdy. Koloběžky pro turistiku mají velká kola pro pohodlnější jízdu a mohutnější konstrukci. Koloběžky pro zábavu jsou téměř všechny. A do…
Strana 1 z 7