Už u dětí předškolního věku se objevují v menším rozsahu odchylky od správného držení těla. Sport a fyzické dovednosti jsou přirozenou součástí vývoje dítěte. Své dítě dobře znáte a může tak lépe odhadnout jaký sport pro něj bude vhodný. Například pokud se dítě vyhýbá dlouhodobější fyzické námaze, pak zřejmě nebude mít ty správné předpoklady, jako je zarputilost, vůli, ochotu překonávat se, nutné pro vytrvalostní sporty. Jak vybrat ten správný sport? Některé schopnosti svých dětí si můžete vyzkoušet i doma. Například vydrží-li dítě na jedné noze s rukama v bok a zavřenýma očima bez pohnutí více než 10 sekund, znamená to nadprůměrnou rovnováhu, která je důležitá například pro lyžování nebo některé bojové sporty. Pokud váš potomek vyskočí více než 20 centimetrů do výšky, pak je nadprůměrný ve výskoku. To je klíčové například pro basketbal, volejbal nebo některé atletické disciplíny. A dosáhne-li vsedě s nataženýma nohama více než 5 centimetrů za špičky, je nadprůměrné ve flexibilitě, která je důležitá například pro gymnastiku. Dětská gymnastika Kurzy gymnastiky pro děti jsou výborným základem pro veškeré další pohybové průpravy. Děti mají možnost zdokonalit se v dovednostech na gymnastickém nářadí, posílit svaly a celkově vylepšit svoji fyzickou zdatnost. Základem hodin je cvičení na gymnastickém nářadí - kladina, bradla, žebřiny, kruhy, švédská bedna – ty jsou pak vhodně doplněny o důkladné rozcvičení, sportovní hry i závěrečné protažení. Snowboard Snowboard? Není na to brzy? Musí dítě před tím umět lyžovat, a kdy je ideální začít? Snowboarding je trochu náročnější než lyžování, udržení rovnováhy je zde mnohem těžší. Obecně se doporučuje začít až tak…
Pohyb je přirozenou součástí lidského života. Fenoménem dnešní doby je ale nedostatek pohybu nejen u dospělých, ale také u dětí. Při výběru organizovaných sportovních kroužků neexistuje jednoznačná odpověď, která by rodičům dávala přesný návod, kdy by jejich dítě mělo se sportem začít. Ale ať už dítě začne kdykoli, je správné, pokud mu sport přináší opravdu radost a není pro něj spíše za trest. Jaké sportovní aktivity jsou adekvátní pro děti od čtyř let? Lyžování V kolika letech by ideálně měly děti začít lyžovat? To vždy záleží na stupni psychického a fyzického vývoje. Standardně se pak doporučuje začít po třetím roce věku. Co se ale přesně myslí pod psychickým a fyzickým vývojem? Zjednodušeně řečeno, pokud dítě sotva chodí, těžko bude lyžovat nebo snowboardovat. Co se psychického vývoje týká, je důležité, zda už je dítě vůbec schopno pochopit, že lyžuje a proč. V případě výuky v lyžařských školách, záleží i na tom, jak dlouho třeba vydrží dítě bez rodičů. Pokud tedy začneme již od tří, čtyř let, jak dlouho bychom měli s dětmi lyžovat? Určitě ne víc jak hodinu, maximálně dvě denně. Děti v tomto věku mají poměrně velkou spotřebu energie, rychle se unaví, navíc neudrží pozornost. Doporučuje se začít ráno, nebo dopoledne, dokud jsou děti čerstvé. Zkusit lyžovat jednu hodinu, ale i během ní udělat několik přestávek, odložit lyže a odvést pozornost dítěte k něčemu jinému. Pokud lyžování dítě zaujme a baví ho, můžete po delší, třeba polední přestávce zkusit hodinu další. Ale určitě nemá smysl nic uspěchat a děti do lyžování nutit. Tancování V tomto…
pondělí, 01 srpen 2016 07:19

Dětská odrážedla pod drobnohledem

Napsal(a)
Máte malé děti? A je čas na to, aby se začali učit i jinému druhu pohybu než jen chůzi? Změříme se na odrážedla, k čemu je dobré, a na co dát pozor, když se rozhodnete u svých dětí právě pro něj. Proč jít do odrážedla Hlavním přínosem, které odrážedlo pro děti má, je trénink rovnováhy. Dítě sedí na tomto stroji hodně nízko a bezpečně dosáhne oběma nohama na zem. Rychle si proto osvojí odrážení a postupně prodlužuje momenty, kdy se nohy nedotýkají země. Dítě tak nevědomky při jízdě udržuje rovnováhu. Je to výborná průprava jak pro koloběžku, tak hlavně pro jízdní kolo, kde rovnováha dětem dělá největší problém. Další dovedností je schopnost zatáčet a odhadovat vzdálenost. Výběr odrážedla pro děti - typu "kolo bez šlapek" Odrážedlo stojí někde na pomezí mezi dětským jízdním kolem a koloběžkou. Od jízdního kola se liší absencí šlapání, od koloběžky zase tím, že dítě se odráží oběma nohama a na odrážedle na rozdíl od koloběžky sedí. Na co dát pozor při výběru dobrého odrážedla? Je jich na trhu celá řada a lze vybírat z desítek různých typů a modelů. Určitě je lepší sáhnout po odrážedle s klasickým pláštěm a duší. Jednoduchá plastová kola bez pořádných ložisek s plastovými loukotěmi rozhodně nebrat. Raději rovnou volte model s náboji jako u jízdních kol a ráfkem s klasickým výpletem. Kromě lepších jízdních vlastností získáte také snadnou opravitelnost kol, pokud to bude potřeba. Odrážedla jsou dnes na trhu v provedení na kovovém, plastovém i dřevěném rámu. Plastová a dřevěná odrážedla mají blíže k hračkám…
čtvrtek, 19 kvě 2016 16:46

Jak to chodí v Montessori mateřských školkách?

Napsal(a)
"Pomoz mi, abych to dokázal sám." To je ústřední motto všech vzdělávacích zařízení Montessori. Čím se liší tyto školky od těch klasických? A co očekávat od Montessori školky? Zaměříme se i na vás na rodiče a případnou vaší roli ve školce. Školka hrou? Děti se v mateřských školách učí skrze vlastní tvořivost. Školka typu Montessori má za cíl přípravu na život a harmonický rozvoj osobnosti. Hlavní důraz se klade na připravené prostředí a na odhalení skutečné přirozenosti dítěte. Hra je tady nahrazena skutečnou činností. Prostředí mateřské školy je vždy uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Prostředí školky nesmí působit chaoticky, protože mnoho podnětů ztěžuje dítěti orientaci. Již v mateřské škole jsou děti připravovány na roli budoucího školáka. Toto je podporováno takzvaným „těšením se na školu“ a návštěvou dětí mateřské školy v základní škole. Aktivita rodičů Mateřské školy spolupracují také intenzivně s rodiči. Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve školce. Školky pořádají společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé další programy, které mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. O rozvrhu jsou rodiče dětí také vždy informováni. Program školky Péče o děti je rozdělena na volnou hru, individuální a praktické činnosti, dále jsou zde aktivity navozené vychovatelkou, a to aktivity na elipse – koncentrace, relaxace, jóga či rozhovory. Činnost je pak přerušena svačinou. Po ní přicházejí opět Montessori činnosti - individuální či skupinové dle výběru dětí. V případě příznivého počasí jsou děti venku až do oběda. Stejně jako v klasických školkách…
sobota, 30 kvě 2015 09:18

Jazykové mateřské školky

Napsal(a)
Kdy je dobré začít s výukou cizí jazyka? Říkáte si čím dřív tím líp? Začali byste už v předškolním věku? Ano? A neměli by se děti nejdříve dobře naučit česky? A co když jsou na to děti příliš malé. Ano na učení jazyka, tak jak to známe my ze školy, jsou opravdu malí. A mnohdy ani nám nevyhovuje biflování slovíček a gramatických pravidel. Děti však v raném věku vnímají jazyk zcela jinak než my dospělí. Dokážou porozumět obsahu textu, bez toho aby znaly každé slovíčko. Díky tomu, že cizí jazyk doprovázejí tzv. nonverbální aktivity, jako jsou gesta, výraz obličeje či intonace hlasu, pak jde učení jinak. Jsou mateřské školky, které se označují jako jazykové. A zde dochází k cílené výuce cizího jazyka. Při činnostech jako jsou hry, písničky a pohybových aktivity učitelka promyšleně využíví anglická slovíčka, fráze pokyny či celé věty. Hravými formami se během dne zopakuje několik desítek slovíček. Při zjišťování, která jazyková školka je ta pravá, si zjistěte jak je jazyk "vyučovaný". Jedná se o to, zda dochází do školky lektor či lektorka, která do stálého pedagogického kolektivu nepatří. Nebo zda kroužek vede lektorka, která ovládá metodiku vhodnou pro předškolní věk. Či je cizí jazyk procvičován po celý den v kratších časových intervalech. Dále se neopomeňte informovat, zda výuka probíhá s rodilým mluvčím či ne. A nakonec se určitě zjistěte také osobní reference rodičů a i dětí. Kolik peněz si připravíte? Školky jsou většinou dražší. Počítejte s tím, že se zvyšujícím se věkem dítěte zaplatíte víc. Dále se cena mění s počtem dní,…
pátek, 29 kvě 2015 08:56

Alternativní mateřské školky

Napsal(a)
Alternativní mateřské školky Alternativní školy vznikly jako specifický, jedinečný druh vzdělávání. Každý druh alternativní školy je jedinečný, a proto je těžké tyto školy popsat společně, jako jeden celek. My vám přiblížíme, čím jsou alternativní školky tak alternativní. Podíváme se i na rozdíl ve financování. Co můžete od alternativní školky očekávat? Výchovu, která je zaměřena na dítě a jeho individualitu. Můžete očekávat aktivitu. Alternativní školky kombinují několik vyučujících forem a metod. Nejvyšší hodnotou a cílem je pak rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka. Aktivní škola považuje kreativní uměleckou činnost a tělesný rozvoj za nepostradatelné momenty výchovného procesu. Alternativní škola usiluje o komplexní výchovu dítěte. Vedle intelektuální složky rozvoje přikládá vysokou důležitost oblasti emočního a sociálního rozvoje jednotlivce. Tato škola je chápána jako „společenství“. To znamená, že formy, postupy výchovy a vzdělávání jsou utvářeny společně s žáky, tak i učiteli a rodiči. Principem těchto škol je učení „životem pro život“, tj. cílem školního vzdělávání je zapojení žáků do světa práce a úsilí o rozšíření edukačního prostředí nad rámec školní třídy. Jaký je rozdíl mezi klasickými školkami a alternativními, co se týče nákladů?  Státní mateřské školy jsou zřizovány obcí jako instituce s celodenní péčí. Školné se v nich pohybuje kolem 500 korun měsíčně, stravné od 20-30 korun za den. V případě soukromých škol je třeba počítat s několikanásobně vyššími poplatky. Měsíční náklady na pobyt dítěte ve školce se zde pohybují od 2 500 do 25 000 korun a v této částce ještě většinou nebývá zahrnut poplatek za stravu. Je však zcela na rodičích aby zvážili, kolik mohou a chtějí…
čtvrtek, 28 kvě 2015 09:34

Jak fungují lesní školky?

Napsal(a)
Ptáte se, jak fungují lesní školky? A zda si dokážou si poradit s rozmary počasí? Nemusíte mít strach. Stejně tak, jako si lesní školky mohou oddychnout v případě jejich další existence. Lesní školky ve všech svých činnostech vycházejí z přírody a lokálních potravin. A kolik si připravíte za tuto alternativu mateřských školek? Čtěte dále a dozvíte se víc. Lesní školky a rodiče si mohou oddechnout. Prezident podepsal novelu zákona, na kterou čekaly organizace pracující s dětmi. Dlouhodobě fungující lesní školky si tak nemusejí obávat, že by nepřivítali děti znovu v září. Lesní školky se tak po více jak roce napětí mohou znovu plně soustředit na svojí činnost. Proč je novela schválená 21. května prezidentem Milošem Zemanem tak důležitá? Co mění? Novela zavádí tzv. volitelnost registrace. To znamená, že neregistrované školky nemohou čerpat benefity spojené s registrací, ale na druhou stranu se na ní nevztahují normy a podmínky, jako registrované instituce. Je tedy lesní školka schopná fungovat po celý školní rok? Lesní školky vždy přizpůsobují svůj rytmus koloběhu přírody. V zimě je jasné, že není možné s dětmi venku malovat, vyrábět nebo obědvat. Ale školky dokážou flexibilně reagovat na počasí. V zimě se tak staví třeba iglu, sněhuláky, děti kreslí na led, bruslí, sáňkují, učí se poznávat stopy zvířat. Díky celoročnímu pobytu na čerstvém vzduchu mají děti mnoho možností, které příroda během roku nabízí. Pokud je tedy počasí nepříznivé zázemí mají školky třeba ve vytápěných maringotkách či jurtách. S jakou částkou mám počítat, když chci dát dítě do lesní školky? Každá lesní školka má svůj vlastní…
středa, 27 kvě 2015 09:59

Montessori mateřská školka

Napsal(a)
Uvažujete o alternativní mateřské školce? A slyšeli jste už o Montessori školce? Ano, ale nevíte, co si pod tím představit? Stačí si přečíst následující článek. Co tedy od Montessori očekávat? Montessori pojetí a cíle stojí na tom, že se snaží, aby se dítě rozvíjelo po všech stránkách. A je tomu tedy přizpůsobeno i prostředí v MŠ. Montessoriovské pojetí klade důraz na to, že každé dítě je jedinečná osobnost, a také s ním takto zachází. Potřeby a zájmy se během života dítěte mění, a tato MŠ na to reaguje. Dítě není do ničeho nuceno. Nechává mu volnost ve výběru a podporuje ho. Montessoriovské vzdělávání pak klade důraz na dva základní faktory: Vzdělávání od narození Dítěti se začínají dostávat informace a přizpůsobuje se prostředí již od první chvíle svého života. Můžeme říct, že nejdůležitější pro Montessori školku je láska a náklonnost z okolí Vzdělávání v raném věku Nejdůležitější část ve vzdělání je prvních šest let života, jelikož se v předškolním věku utváří osobnost dítěte. Tato vzdělávací zařízení kladou důraz na to, aby se dítě rozvíjelo přirozeně, a to přímou zkušeností. Snaží se vytvořit pro děti prostředí, které je bude vybízet k poznávání okolí a světa za pomocí jejich smyslů. Jak funguje Montessori školka? V mateřských školách montessori typu mají děti naprostou volnost v tom, co budou dělat. Mají volnost v pohybu, činnostech, spolupráci. Nesedí se tak nad různými materiály a cvičeními, které dítě nechce dělat. Nemarní se čas. Ale nemyslete si, že si dítě dělá, co chce. Tím, že jsou v mateřských školách tohoto typu nejrůznější pomůcky…
úterý, 26 kvě 2015 10:29

Waldorfská MŠ

Napsal(a)
Český předškolní vzdělávací systém nabízí i alternativní školky. Tyto školky pak přinášejí nové, nekonveční přístupy k výchově a vzdělávání dětí. Jednou z těchto alternativ nabízí Waldorfská mateřská školka. Nevíte, co od ní očekávat. Jaký přístup k dítěti volí? Jak funguje? A v čem je jiná? Tento článek představí nejrozšířenější alternativní školku ve světě. Na jakých principech stojí Waldorfská školka? Důležitý je harmonický rozvoj dítěte, ale která školka by o toto neusilovala. Waldorfská školka se pak zaměřuje především na citovou a morální oblast. Cíleně pak pracuje na rozvoji fantazie, vyjadřovacích schopností, vůle, myšlení. Tato školka rozvíjí fantazii prostřednictvím volné hry, vyjadřovací schopnosti pak tříbí díky malování, pohádkám, říkadlům a písním. V oblasti rozvoje vůle je kladen důraz na poskytování vhodných vzorů, vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem. Cílem v oblasti myšlení je, aby dítě docházelo k vytvoření vlastních pojmů na základě vlastní zkušenosti. Jak funguje Waldorfská školka? Waldorfská školka nemá žádné určité cíle. Vše je závislé na prostředí, kde je pro děti zachovaný prostor pro prožívání a konání, dítě si prostor samo naplňuje. Proto nejsou určeny konkrétní obsahy k pedagogicko-didaktickým cílům. Dítě je plně odkázané na prostředí, které je kolem něho připravené. Podstatným prvkem výchovy je kvalitní vzor pro dítě. Dítě napodobuje vše, co se kolem něho děje. Člověk by si měl dávat pozor, co dítěti říká a také jak mu to říká. V této školce nenajdete příliš mnoho hraček, a už vůbec ne ty, které jsou "hotové". Děti totiž tyto hračky velmi rychle omrzí, protože slouží pouze jednomu účelu. A hračky, jež jsou běžně…
Zajímají vás alternativy, pokud jde o vzdělávání? Pak tento článek je právě pro vás. Představuje totiž jednu z alternativ, kterou dovoluje náš legislativní rámec. Lesní školky se navracejí a respektují fungování přírody, a to vše předávají nejmenším. Celý koncept lesních mateřských školek má své kořeny ve skandinávských zemích. Samotný pojem lesní mateřská školka pak pochází z Dánska. Tato forma je populární hlavně ve Švédsku, Švýcarsku či Kanadě, boom pak zažívají v Německu. Zatímco je tedy vidět jasná podpora těchto školek v zahraničí, v České republice se začínáme teprve s touto alternativou seznamovat. Důvody popularity jsou pak zřejmé: nízké náklady na zřízení a provoz a zvyšující se poptávka ze strany rodičů. Místa, kde najdete lesní školky, jsou ve většině případů doménou velkých měst, ale postupně dochází k rozšiřování. Co je to lesní mateřská školka? Opravdu probíhá v lese?  V praxi existuje mnoho podob těchto školek, ale jejich spojovacím prvkem je celodenní pobyt dětí venku. Důraz je pak kladen na přirozené prostředí, které přináší přirozené podněty. Lesní mateřská školka a její provoz je realizován po většinu času ve volné přírodě. Volná příroda by měla být dosažitelná do 20 minut. Je- li školka v provozu déle než 3 hodiny, musí mít k dispozici vyhřívatelné zázemí pro odpočinek dětí a zahřání. Celé zázemí, ve kterém lesní školka funguje, je prosté. Ve školce by měla být k dispozici určitě toaleta a pitná voda. Pokud tedy chcete založit lesní školku, musíte si položit otázky: "Mám dohodu o užívání pozemku?" "Jak daleko je to vlastně do přírody?" "Je školka schopná fungovat po…