pátek, 16 září 2016 09:59

Ovulační testy

Napsal(a)
Ovulační testy nejsou žádnou novinkou, když chce žena otěhotnět. Koupíte si snadno dostupné testy, ale návod je někdy zmatečný a ne každá žena se v něm orientuje. Kdy s testy začít? A jak to sladit s menstruačním kalendářem? Na jakém principu ovulační test funguje? Jaké jsou nejčastější otázky, které se pokládají ženy? Princip ovulační testů Ovulační testy se řadí mezi moderní metodu napomáhající určení období plodných a neplodných dní v rámci menstruačního cyklu ženy.  Snažíte se dlouhodobě otěhotnět? Ovulační testy vám mohou pomoci, protože odhalí, kdy dochází k uvolnění zralého vajíčka. To je pak připraveno na oplození spermií. Luteinizační hormon (LH) je zodpovědný za konečnou fázi zrání a následnou ovulaci vajíčka. Tento hormon je v ženském těle přítomen v průběhu celého menstruačního cyklu, ale pouze během ovulace jeho množství rapidně narůstá. Ovulační testy tedy detekují množství LH v moči. Kdy začít testovat? Před provedením ovulačního testu je třeba znát délku menstruačního cyklu. Menstruačním cyklem se myslí počet dnů, počítá se od prvního dne menstruačního krvácení do dne předcházejícího prvnímu dni menstruačního krvácení následujícího cyklu. Vaší průměrnou délku menstruačního cyklu vyhodnoťte srovnáním za několik posledních měsíců. A pak postupujte dle tabulky. Tabulka periodického testování Menstruační cyklus Čas začátku testu Menstruační cyklus Čas začátku testu 21–22 dnů 6. den 31 dnů 14. den 23–24 dnů 7. den 32 dnů 15. den 25 dnů 8. den 33 dnů 16. den 26 dnů 9. den 34 dnů 17. den 27 dnů 10. den 35 dnů 18. den 28 dnů 11. den 36 dnů 19. den 29 dnů 12. den 37…
neděle, 11 září 2016 09:42

Fetální alkoholový syndrom

Napsal(a)
Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele v České republice je podstatně vyšší než v ostatních zemích a větší jsou i škody, které zde alkohol působí. Jedná se o aktuální problém. Dopřává-li si těhotná žena alkoholu, měla by vědět, že prostřednictvím placenty se alkohol dostává i do tkání a orgánů plodu. A je často i ve vyšších koncentracích než je hladina alkoholu v krvi matky a odbourává se dvakrát pomaleji než u matky. Je víceméně prokázáno, že alkohol nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu nejen v prvých třech měsících, ale po celou dobu těhotenství. Pravidelné a nadměrné pití je pro plod vysoce rizikové a může v extremních případech vyústit v těžké poškození známé jako fetální alkoholový syndrom. Jak se projevuje na dítěti tento syndrom? Mechanismus, který způsobuje vznik poruch, charakteristických pro Fetální alkoholový syndrom (FAS) není stále zcela objasněn. FAS jako důsledek prenatálního vystavení alkoholu na plod je známý již více než 30 let. Pro vývoj a poruchy plodu je zásadní, kdy těhotná žena alkohol konzumuje. V prvním trimestru jsou významnější malformace nervového systému. Alkohol negativně ovlivňuje růst buněk a má za následek jejich časné ztráty. Tím dochází k pomalejšímu vývoji plodu, menšímu růstu a nižší porodní váze. Průměrná porodní hmotnost dětí alkoholiček je 2080g. Mozek je velice citlivý na alkohol, proto bývá u těchto dětí menší a neurony se nacházejí na nesprávném místě. Výsledkem jsou poruchy chování. FAS je pak charakterizován následujícími znaky, krátké oční štěrbiny, větší vzdáleností mezi očima, široký a plochý hřbet nosu, tupý nos, chybějící rýha mezi nosem a horním rtem, špatně vyvinutá prohloubenina horního rtu, malá,…
Na mateřskou dovolenou nastupuje většinou žena, ale je možné, aby tím, kdo bude s dítětem doma, byl muž. Jaké podmínky se musí dodržet? Od kolikátého týdne je možné, aby muž nastoupil na mateřskou dovolenou? Jak vysoká bude peněžní podpora pro otce? Na tyto otázky dostanete odpovědi v následujícím článku. Odkdy je možné, aby na mateřskou dovolenou nastoupil muž? Od 7 týdne po narození dítěte, tedy po skončení 6 nedělí. Mateřská se pak vyplácí 22 týdnů, v případě, že je více dětí, vyplácí se mateřská 31 týdnů. V jakých případech nastupuje muž na mateřskou dovolenou? Pokud převezme dítě do péče nahrazující péči rodičů. Pokud je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. Pokud se matka dítěte nemůže o dítě postarat pro závažné onemocnění. Pokud je uzavřena písemná dohoda mezi matkou a otcem. Dohoda musí obsahovat den, od kterého bude otec na mateřské dovolené, den porodu a úředně ověřený podpis. Dále musí být písemná dohoda doručena na příslušnou Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Pokud matka dítěte zemřela. V péči o dítě se mohou rodiče střídat, a to platí i v případě vyplácení peněžité podpory v mateřství. Většinou se jedná o tyto modelové situace: Matce nevznikl nárok na mateřskou (viz. článek Mateřská dovolená) Muž jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) si platil dobrovolné nemocenské pojištění a vznikl mu tak nárok na mateřskou, na kterou žena nedosáhla. Zde platí stejné podmínky jako u žen-matek OSVČ.
úterý, 12 leden 2016 08:48

Mateřská dovolená a její zákonné podmínky

Napsal(a)
Následující článek se týká základních podmínek pro vyplacení tzv. mateřské. Dozvíte se tak, jak dlouho trvá mateřská dovolená, kdo má na mateřskou dovolenou nárok a co je třeba splnit. Níže uvedené informace vám usnadní orientaci v této problematice. Mateřská dovolená má několik jasných pravidel: mateřská dovolená trvá 28 týdnů, a pokud žena porodí dvě a více dětí jedná se o 37 týdnů na mateřskou dovolenou nastupuje žena 6-8 týdnů před termínem mateřská dovolená pak nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže být v žádném případě skočena ani přerušena pokud se dítě narodí mrtvé, náleží matce 14 týdnů mateřské dovolené žádost o mateřskou potvrzuje ošetřující gynekolog, zaměstnankyně předávají tento tiskopis zaměstnavateli, osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ ) předávají tiskopis přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) Kdo má na mateřskou dovolenou nárok? Co musí budoucí maminky splnit, aby jim příslušná OSSZ vyplatila peněžní příspěvek? Je třeba podotknout, že je rozdíl, zda jste zaměstnankyně či samostatně výdělečná žena. Zaměstnankyně: musí v den nástupu na mateřskou trvat účast na nemocenském pojištění, tedy to znamená, že musí být zaměstnaná, pokud ukončila zaměstnanecký poměr, platí zde ochranná lhůta 180 dní, kdy má nárok na mateřskou dovolenou, a dále je zde podmínka pojištění v rozsahu 270 dní v posledních 2 letech Samostatně výdělečné ženy (OSVČ) musí hradit dobrovolné nemocenské pojištění 180 dní v období 1 roku před porodem a zároveň musí být pojištěná 270 dní v posledních 2 letech, zde dále platí pravidlo, že čím vyšší příjem žena přiznává, tím vyšší mateřskou dostane, peněžitá podpora-…
sobota, 03 leden 2015 09:21

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

Napsal(a)
Víte, jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? A v čem tkví zásadní rozdíly? Následující článek vám umožní snadnější orientaci a ujasnění si pojmů. Dozvíte se, s jakou částkou pro dané období můžete počítat. Zda se mění podmínky pro zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné. A kdo vlastně na mateřskou či rodičovskou dovolenou může nastoupit a lze si v této době přivydělávat? Tento text má orientační charakter. Veškeré podrobnější informace najdete vždy v samostatném článku.   Mateřská dovolená Rodičovská dovolená Kdy se na ní nastupuje Žena nastupuje 6-8 týdnů před termínem. Nástup je ihned po mateřské dovolené. Jak dlouho trvá 1 dítě - 28 týdnů Časový rozvrh je na rodičích. 2 a více dětí- 37 týdnů Kolik se vyplácí 70% z denního vyměřovacího základu. DVZ= měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní. Max. 32 640 Kč Min. 7 600 Kč 220 000 Kč se vyplácí postupně nejdéle však po 4 roky. Max. 11 500 Kč Min. 3 800 Kč Žádost se poddává Příslušná OSSZ. Úřad práce - Odbor státní sociální podpory dle trvalého bydliště. Kdo na ní může nastoupit Může nastoupit i otec, ale až v 7 týdnu od narození dítěte. Rodič, který osobně a po celý den pečuje o dítě. OSVČ Musí hradit dobrovolné nemocenské pojištění 180 dní v období 1 roku před porodem a zároveň musí být pojištěná 270 dní v posledních 2 letech. PŘEDTÍM NEVZNIKL NÁROK NA MATEŘSKOU. Méně výhodná pravidla. Prvních 9 měsíců se vyplácí 7 600 Kč. Dále až do 4 let dítěte 3 800 Kč. Nelze si…
pátek, 02 leden 2015 09:17

Výpočet mateřské dovolené v několika krocích

Napsal(a)
Tento článek se bude podrobněji věnovat samotnému výpočtu mateřské, jednotlivým krokům a omezením. Dále zjistíte, zda můžete pracovat při mateřské dovolené. V neposlední řadě jsou zde uvedeny, jaké státní instituce mateřskou vyplácí. Peněžitý příspěvek tzv. mateřská se opírá o předchozí mzdu v zaměstnání, pokud je žena OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) tak se částka odvíjí od měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění. Výpočet mateřské v několika krocích S jak velkou mateřskou tedy mohu počítat? Následující 4 kroky vás dovedou ke konečné částce. Mateřská dosahuje na 70% z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) pak zjistíme jednoduchým výpočtem: DVZ=měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní. DVZ se dále redukuje dle zjištěné částky následovně: z částky DVZ do 888 Kč se započte 100% z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 % z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 % a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží Následně vše sečteme dohromady a ze vzniklé částky vypočítáme 70%. Výslednou částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené. Nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro výpočet mateřské pro rok 2015, kde vše jednoduše zadáte do přehledné tabulky, která vám následně vygeneruje cílovou částku. Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) začne mateřskou vyplácet do 30 dnů po doručení vše potřebných dokladů pro uznání nároku. Maximální výše mateřské je 32.640,- / měsíc (30 dnů). Minimální výše mateřské je 7.600,- / měsíc. Pokud mateřská nedosahuje na částku 7600, má rodič nárok na doplatek do…
čtvrtek, 01 leden 2015 08:59

Změny při vyplácení porodného

Napsal(a)
V roce 2014 byla schválena zákonná úprava, která mění stávající podmínky pro výplatu porodného. Pro všechny nastávající maminky, které očekávají narození dítěte v tomto kalendářním roce tj. 2015, přináší tento článek ryze pozitivní zprávy. Změny se týkají nároku na porodné a vyplácení porodného i na druhé dítě.        Obecně platí, že porodné je: Porodné je sociální dávka, která je určena příslušným zákonem o státní sociální podpoře, tedy zákon číslo č. 117/1995 Sb. Dávka poskytována v závislosti na výši příjmu. Jednorázový příspěvek pro rodinu s nízkými příjmy. Nejdříve stručně shrneme právní úpravu týkající se porodného do 31. 12. 2014. Porodné se vyplácelo, pokud vznikl nárok na dávku, a to pouze při narození prvního dítěte. Nárok na porodné byl vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině a ty musely být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Nezapočítává se rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Porodné bylo stanoveno pevnou částkou a činilo 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodilo-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč. Právní úprava týkající se porodného od 1.1 2015 Porodné je dávka poskytovaná v souvislosti s výškou příjmů, a kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny.  Nezapočítává se rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Porodné náleží ženě, která porodila…