čtvrtek, 14 leden 2016 08:53

Za jakých podmínek může otec dítěte čerpat mateřskou?

Napsal(a)

family with newborn 2 1111655 mNa mateřskou dovolenou nastupuje většinou žena, ale je možné, aby tím, kdo bude s dítětem doma, byl muž. Jaké podmínky se musí dodržet? Od kolikátého týdne je možné, aby muž nastoupil na mateřskou dovolenou? Jak vysoká bude peněžní podpora pro otce? Na tyto otázky dostanete odpovědi v následujícím článku.sleep 466924 m

Odkdy je možné, aby na mateřskou dovolenou nastoupil muž?

Od 7 týdne po narození dítěte, tedy po skončení 6 nedělí. Mateřská se pak vyplácí 22 týdnů, v případě, že je více dětí, vyplácí se mateřská 31 týdnů.

V jakých případech nastupuje muž na mateřskou dovolenou?

Pokud převezme dítě do péče nahrazující péči rodičů. Pokud je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. Pokud se matka dítěte nemůže o dítě postarat pro závažné onemocnění. Pokud je uzavřena písemná dohoda mezi matkou a otcem.

  • Dohoda musí obsahovat den, od kterého bude otec na mateřské dovolené, den porodu a úředně ověřený podpis.
  • Dále musí být písemná dohoda doručena na příslušnou Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ)

Pokud matka dítěte zemřela.

V péči o dítě se mohou rodiče střídat, a to platí i v případě vyplácení peněžité podpory v mateřství. Většinou se jedná o tyto modelové situace:

  • Matce nevznikl nárok na mateřskou (viz. článek Mateřská dovolená)
  • Muž jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) si platil dobrovolné nemocenské pojištění a vznikl mu tak nárok na mateřskou, na kterou žena nedosáhla. Zde platí stejné podmínky jako u žen-matek OSVČ.