Výpočet mateřské dovolené v několika krocích

baby 552610 960 720Tento článek se bude podrobněji věnovat samotnému výpočtu mateřské, jednotlivým krokům a omezením. Dále zjistíte, zda můžete pracovat při mateřské dovolené. V neposlední řadě jsou zde uvedeny, jaké státní instituce mateřskou vyplácí.

Peněžitý příspěvek tzv. mateřská se opírá o předchozí mzdu v zaměstnání, pokud je žena OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) tak se částka odvíjí od měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění.

Výpočet mateřské v několika krocích

S jak velkou mateřskou tedy mohu počítat? Následující 4 kroky vás dovedou ke konečné částce.

Mateřská dosahuje na 70% z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) pak zjistíme jednoduchým výpočtem: DVZ=měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní.

DVZ se dále redukuje dle zjištěné částky následovně:

z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%

z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %

z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %

a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží

Následně vše sečteme dohromady a ze vzniklé částky vypočítáme 70%.

Výslednou částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené.

Nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro výpočet mateřské pro rok 2015, kde vše jednoduše zadáte do přehledné tabulky, která vám následně vygeneruje cílovou částku.

Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) začne mateřskou vyplácet do 30 dnů po doručení vše potřebných dokladů pro uznání nároku.

 • Maximální výše mateřské je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
 • Minimální výše mateřské je 7.600,- / měsíc.
  • Pokud mateřská nedosahuje na částku 7600, má rodič nárok na doplatek do minimální výše.baby 1178539 960 720

Vznikne-li v době trvání pracovního poměru nárok na další mateřskou (do 4 let od první), použije se pro výpočet další mateřské DVZ, dle kterého se počítala první mateřská a reflektujte právě platné zákony.

Kdo mateřskou vyplácí a kde o ni zažádat

Mateřská nám bude chodit od OSSZ. Pokud podnikáme, a jsme tedy OSVČ, postupujeme nárok na mateřskou na příslušnou Městskou/Okresní správu sociálního zabezpečení. Ta vyplácí částku dle výše pojistného, které si žena OSVČ dobrovolně hradila. Jestliže však částka nedosahuje životního minima, je tato částka dorovnána Odborem státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Je třeba podotknout, že pokud žena OSVČ neplatila nemocenské pojištění, nebude jí vyplácena mateřská ale přímo rodičovský příspěvek.

Můžu pracovat při mateřské?

Při mateřské dovolené lze pracovat, ale má to svá omezení a pravidla.

 • Žena nemůže pracovat pro svého původního zaměstnavatele na stejné pracovní pozici.
 • Žena může pracovat pro svého původního zaměstnavatele, ale na jiné pracovní pozici a dle jiné smlouvy či dohody.
 • Žena může pracovat pro jiného zaměstnavatele na základě standardní pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
 • Žena, která je zaměstnaná, může začít pracovat jako OSVČ.
 • Žena, která podniká, nemůže nadále pokračovat ve své výdělečné činnosti.                                         Ale:
  • za a) ve výdělečné činnosti může pokračovat třeba manžel jako spolupracující osoba,
  • za b) žena OSVČ se může nechat zaměstnat bez omezení.
Číst dál...

Mateřská dovolená a její zákonné podmínky

baby 256857 960 720Následující článek se týká základních podmínek pro vyplacení tzv. mateřské. Dozvíte se tak, jak dlouho trvá mateřská dovolená, kdo má na mateřskou dovolenou nárok a co je třeba splnit. Níže uvedené informace vám usnadní orientaci v této problematice.

Mateřská dovolená má několik jasných pravidel:

 • mateřská dovolená trvá 28 týdnů, a pokud žena porodí dvě a více dětí jedná se o 37 týdnů
 • na mateřskou dovolenou nastupuje žena 6-8 týdnů před termínem
 • mateřská dovolená pak nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže být v žádném případě skočena ani přerušena
 • pokud se dítě narodí mrtvé, náleží matce 14 týdnů mateřské dovolené
 • žádost o mateřskou potvrzuje ošetřující gynekolog, zaměstnankyně předávají tento tiskopis zaměstnavateli, osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ ) předávají tiskopis přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ)

Kdo má na mateřskou dovolenou nárok?

Co musí budoucí maminky splnit, aby jim příslušná OSSZ vyplatila peněžní příspěvek? Je třeba podotknout, že je rozdíl, zda jste zaměstnankyně či samostatně výdělečná žena.

Zaměstnankyně:

 • musí v den nástupu na mateřskou trvat účast na nemocenském pojištění, tedy sleeping beauty 1129588 mto znamená, že musí být zaměstnaná,
 • pokud ukončila zaměstnanecký poměr, platí zde ochranná lhůta 180 dní, kdy má nárok na mateřskou dovolenou,
 • a dále je zde podmínka pojištění v rozsahu 270 dní v posledních 2 letech

Samostatně výdělečné ženy (OSVČ)

 • musí hradit dobrovolné nemocenské pojištění 180 dní v období 1 roku před porodem
 • a zároveň musí být pojištěná 270 dní v posledních 2 letech,
 • zde dále platí pravidlo, že čím vyšší příjem žena přiznává, tím vyšší mateřskou dostane,
 • peněžitá podpora- mateřská se tedy váže na nemocenské pojištění,

Pokud tedy nejsou splněny výše uvedené podmínky u žen OVSČ, zaniká nárok na mateřskou. V tomto případě se pak ihned po narození dítě, začne vyplácet tzv. rodičovský příspěvek. Ten je však nižší.

Pro vyplacení peněžního příspěvku tzv. mateřské je třeba vždy splnit určité zákonné podmínky. Tyto podmínky většinou nesplní nezaměstnané ženy, studentky, podnikatelky, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění a v neposlední řadě ani ženy, které pracují na základě dohody o provedení práce, kdy nejvyšší odměnou je 10 tisíc korun.

Číst dál...

Je nošení vhodné a potřebné? A v čem dítě nosit?

noseni1Nošení dětí není žádný moderní vynález. Jen způsob přepravy dětí, který je praktikován skrze šátky, manduci a krosny. Nošení dětí je a bylo přirozené po celá staletí napříč národy na celém světě. A proč? Protože kočárky zažily svůj boom až v 19. století.

Proč dát šanci nošení dítěte?

Protože se dítě cítí v bezpečí a především je v kontaktu s matkou. Cítí její teplo, tep a lépe se vyrovnává s rušivými podněty jako je hluk, světlo a otřesy. Dítě je dále v poloze, kterou zná z dělohy, je schoulené do klubíčka na rozdíl od ležení na zádech v kočárku. Je konfrontováno s reálnými podněty, vidí svět očima dospělého člověka. Nošení dále zajišťuje lepší svalový tonus dítěte. Zcela jistě se upevňuje i vztah mezi tatínkem a dítětem. Matka pak díky šátkům může vykonávat běžné činnosti, protože má volné ruce. A různé způsoby nošení usnadňují i cestování a výlety. A nosit můžete dítě již od narození až do věku 5 let.

V čem se dá dítě nosit?

Šátekbaby-1426651_1920.jpg

Nejuniverzálnější pomůckou na nošení dětí je šátek. Šátek je dobrá volba zejména pro rodiče, kteří chtějí mít pouze jednu pomůcku na nošení. Důležité je dobré zvládnutí úvazů. A šátek pak můžete používat od narození dítěte až do věku 3 let. Styl a četnost používání šátku na nošení dětí je zcela individuální a vždy záleží na každém, kdo jej používá. Standardně jsou šátky v délkách 4,5m, 5m a 5,5m a výběr délky se váže na konfekční velikost maminky.

Manduca

Manduca je ergonomické nosítko jež má své kořeny v Německu. Díky konstrukčnímu řešení lze dítě nosit na břiše, na boku i na zádech. Můžete jej používat od narození dítěte až do jeho předškolního věku. Pro novorozence je pak připravena speciální vložka, která dítě fixuje. Manduca zajišťuje korektní M pozici končetin, která prospívá správnému vývoji kyčlí. Manduca je vyrobena z přírodních materiálů: ze 100% biobavlna nebo konopí.

Krosny

Krosny na nošení dětí jsou vhodné, jen pokud jsou splněny některé podmínky. Dítě se musí umět samo posadit a vydržet sedět. Krosna by dále měla poskytovat dostatečnou oporu pro záda, krční páteř a hlavu dítěte v případě, že usne. Krosny jsou skvělé na delší výlety či do města.

Číst dál...