pátek, 29 kvě 2015 08:56

Alternativní mateřské školky

Napsal(a)

Alternativní mateřské školky

Alternativní školy vznikly jako specifický, jedinečný druh vzdělávání. Každý druh alternativní školy je jedinečný, a proto je těžké tyto školy popsat společně, jako jeden celek. My vám přiblížíme, čím jsou alternativní školky tak alternativní. Podíváme se i na rozdíl ve financování.

Co můžete od alternativní školky očekávat? happy child portrait

Výchovu, která je zaměřena na dítě a jeho individualitu. Můžete očekávat aktivitu. Alternativní školky kombinují několik vyučujících forem a metod. Nejvyšší hodnotou a cílem je pak rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka. Aktivní škola považuje kreativní uměleckou činnost a tělesný rozvoj za nepostradatelné momenty výchovného procesu. Alternativní škola usiluje o komplexní výchovu dítěte. Vedle intelektuální složky rozvoje přikládá vysokou důležitost oblasti emočního a sociálního rozvoje jednotlivce. Tato škola je chápána jako „společenství“. To znamená, že formy, postupy výchovy a vzdělávání jsou utvářeny společně s žáky, tak i učiteli a rodiči. Principem těchto škol je učení „životem pro život“, tj. cílem školního vzdělávání je zapojení žáků do světa práce a úsilí o rozšíření edukačního prostředí nad rámec školní třídy.images

Jaký je rozdíl mezi klasickými školkami a alternativními, co se týče nákladů? 

Státní mateřské školy jsou zřizovány obcí jako instituce s celodenní péčí. Školné se v nich pohybuje kolem 500 korun měsíčně, stravné od 20-30 korun za den. V případě soukromých škol je třeba počítat s několikanásobně vyššími poplatky. Měsíční náklady na pobyt dítěte ve školce se zde pohybují od 2 500 do 25 000 korun a v této částce ještě většinou nebývá zahrnut poplatek za stravu.

Je však zcela na rodičích aby zvážili, kolik mohou a chtějí do svého dítěte investovat. Není přitom pravidlem, že soukromá školka je lepší než státní. Rodiče se však mnohdy rozhodnou pro soukromou školku z důvodu nepřijetí jejich dítěte do školky státní, které v současné době svou kapacitou nestačí poptávce.

Pro následující graf je kritériem alternativnost a týká se tedy i školek a nabízí tedy přehledný vhled, jaké druhy školek máme.