čtvrtek, 19 kvě 2016 16:46

Jak to chodí v Montessori mateřských školkách?

Napsal(a)

"Pomoz mi, abych to dokázal sám." To je ústřední motto všech vzdělávacích zařízení Montessori. Čím se liší tyto školky od těch klasických? A co očekávat od Montessori školky? Zaměříme se i na vás na rodiče a případnou vaší roli ve školce.

mateinky1Školka hrou?

Děti se v mateřských školách učí skrze vlastní tvořivost. Školka typu Montessori má za cíl přípravu na život a harmonický rozvoj osobnosti. Hlavní důraz se klade na připravené prostředí a na odhalení skutečné přirozenosti dítěte. Hra je tady nahrazena skutečnou činností. Prostředí mateřské školy je vždy uspořádáno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se samostatně, bez vnější pomoci. Prostředí školky nesmí působit chaoticky, protože mnoho podnětů ztěžuje dítěti orientaci.

Již v mateřské škole jsou děti připravovány na roli budoucího školáka. Toto je podporováno takzvaným „těšením se na školu“ a návštěvou dětí mateřské školy v základní škole.

mateinky2Aktivita rodičů

Mateřské školy spolupracují také intenzivně s rodiči. Rodiče mají možnost kdykoliv se účastnit pobytu svého dítěte ve školce. Školky pořádají společné oslavy svátků, posezení s rodiči, výlety a různé další programy, které mají za úkol podporovat vztahy mezi rodinou a školou. O rozvrhu jsou rodiče dětí také vždy informováni.

Program školky

Péče o děti je rozdělena na volnou hru, individuální a praktické činnosti, dále jsou zde aktivity navozené vychovatelkou, a to aktivity na elipse – koncentrace, relaxace, jóga či rozhovory.

Činnost je pak přerušena svačinou. Po ní přicházejí opět Montessori činnosti - individuální či skupinové dle výběru dětí. V případě příznivého počasí jsou děti venku až do oběda. Stejně jako v klasických školkách následuje po obědě spánek či relaxace vše dle svobodné volby dětí.

Po odpočinku a odpolední svačině, následují volné hry a zájmové činnosti. Montessori mateřské školy nabízejí i řadu mimoškolních zájmových činností. Tyto činnosti jsou vedeny jako kroužky. Jedná se o studium cizích jazyků, keramické a výtvarné kroužky, kroužky vaření a další.