pondělí, 25 kvě 2015 11:56

Dětský domov

Napsal(a)
Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou bez závažných poruch chování. Jaké typy dětských domovů máme a jaké jsou mezi nimi rozdíly? Víte to? Ne? Tak pokračujte ve čtení. Přiblížíme jednotlivé typy domovů a jejich fungování, věkové rozhraní a délku pobytu dětí. Dětský domov je určen: duševně a tělesně zdravým dětem, od tří do osmnácti let, dětem bez závažných výchovných problémů, kterým byla soudně nařízena ústavní výchova ze sociálních důvodů nebo v případě, že nemůže být jejich výchova realizována ve vlastní rodině či v jiné formě náhradní rodinné péče. Dětský domov je koedukované zařízení. Děti navštěvují školu v blízkosti domova či ve vzdálenějším místě, kde přes týden pobývají na internátě a do domova se pak vracejí pouze na víkendy. Dětské domovy se dělí na: dětský domov rodinného typu, dětský domov internátního typu. Typy dětských domovů až deseti dětech. Sourozenci jsou zařazováni výhradně pospolu. Každá rodinná buňka má své vlastní prostory. Vychovatelé jsou oslovováni jako teta a strýc. Dětský domov internátního typu Je pro děti, u kterých se předpokládá kratší doba pobytu. Základní organizační jednotkou je výchovná skupina do patnácti dětí. Dětský domov se školou Toto zařízení nahradilo dříve používané názvy dětský výchovný ústav a zvláštní školu internátní. Tyto dětské domovy jsou určeny pro děti: S nařízenou ústavní výchovou mající závažné poruchy chování, nebo které z důvodu trvalé duševní poruchy vyžadují výchovně léčebnou péči. S uloženou ochrannou výchovou. Pro nezletilé matky, splňující dvě výše uvedené podmínky a jejich děti, jež nemohou být vzdělávány ve škole, která není součástí tohoto domova Pečuje se o děti…
neděle, 24 kvě 2015 12:23

Hostitelská péče

Napsal(a)
Co si představit pod pojmem hostitelská péče? Jaký je její význam a role v rámci náhradní péče? Co je pro hostitelkou péči typické? A pro které děti je tato forma vhodná? Následující článek vám dá na tyto otázky jasné odpovědi. Hostitelská péče (dále HP) je realizována často, bez přesněji vymezených pravidel, především na základě iniciativy angažovaných pracovníků ústavů a dobrovolníků. Charakteristické rysy hostitelské péče Dlouhodobé a opakující se kontakty mezi dítětem, které žije v dětském domově, a rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Hostitelská péče je realizovaná převážně u dětí, které mají objektivně nižší šance na náhradní rodinnou péči tj.: děti z velké sourozenecké skupiny, děti romského etnika, děti staršího věku apod. Hostitelská péče je poskytována formou dobrovolnictví. Hostitelskou péči může nabízet samostatná osoba, a to nezávisle na věku, pár i celá rodina. Význam hostitelské péče stabilní citové pouto podporuje zdravý citový vývoj je důležité, aby dítě vědělo, že ho má někdo rád příklad toho, že vztah znamená brát i dát model fungující rodiny a vztahů v ní učení rolí identifikace ukázka toho, jak to funguje mezi rodiči a dětmi, celkové fungování rodiny zažití i nestandardních situací a následných reakcí na ně posílení důvěry dítěte v dospělého posílení narušené důvěry mezi dospělým a dítětem prostřednictvím splněných slibů, společných zážitků, stabilním zájmem prostor pro zažití úspěchu chvála dítěte ocenění jeho snahy a úspěchů posílení vhodného chování rozšíření sociálního prostředí přirozená integrace mezi širší rodinu hostitelů, tj. mezi známé a přátelé hostitelů provázení mladého člověka dospělostí vytvoření místa, kam se dítě může obrátit s problémem…
sobota, 23 kvě 2015 12:45

Kojenecké ústavy

Napsal(a)
Pojem kojenecký ústav nemá v naší společnosti dobré renomé. Situace se však mění a dnes se ke všem typům ústavní péče přistupuje, co nejvíce z hlediska rodinného působení. Článek nám nejdříve připomene, co vše označuje pojem kojenecký ústav a dále nám představí současnou situaci v České republice. Kojenecký ústav Tato zařízení jsou upravena zákonem o zdravotních službách § 43 odst. 1.. Je určen dětem zpravidla do 3 let věku. Kojenecký ústav poskytuje komplexní péči dětem od raného věku, jejichž zdravotní stav a zdárný vývoj je ohrožen. Jedná se o kojence: zanedbávané v původní rodině, trvale stresované extrémními životními podmínkami, děti týrané, děti opuštěné, děti matek s různými typy závislosti (alkohol, drogy). Současná situace v České republice Společenské změny po roce 1989 znamenaly výraznou redukci kojeneckých ústavů. 52 kojeneckých ústavů v roce 1980  30 kojeneckých ústavů dnes kapacita cca 3000 lůžek  kapacita cca 1783 lůžek Dle rozhodnutí vlády mají kojenecké ústavy postupně končit a mají být nahrazovány náhradními rodinami a pěstouny. Kde ale hledat náhradní rodiny a pěstouny? Nedostatečně připravená transformace brzdí celý proces. Je třeba říci, že systém pěstounské péče trvá vybudovat 10-15 let. A příprava kvalitních pěstounů trvá 3 roky. Současná situace kojeneckých zařízení je, co se týče formy, a to nejen právní, velmi rozmanitá. Uvedených 30 institucí má: různé druhy zřizovatelů, různou kapacitu (od 19 do 126 lůžek), různá označení. Rozdělení institucí: 2 zařízení jsou pod velkým zdravotnickým zařízením- nemocnicí, 15 zařízení je „dětským centrem“, 11 zařízení je „dětským domovem“ pro děti do 3 let, 3 instituce si v názvu ponechaly tradiční „kojenecký…
Má připravovaná transformace kojeneckých zařízení ekonomické důvody? Nebo jde především o nejmenší děti? Z jakých prostředků se pak financují kojenecké ústavy? A jaká je doopravdy realita financování? Nevíte? Čtěte dále a dozvíte se, co tvoří celkový rozpočet kojeneckých zařízení. V České republice byl nastaven trend, kdy se od ústavní péče, v případech, kdy je to možné, upouští. Proto by se měly postupně rušit kojenecké ústavy. Do roku 2016 by se neměly v ústavech ocitnout děti mladší sedmi let. Tento zákaz ústavní péče by pomohl nejen dětem, ale i státu. Je zde totiž ekonomický argument. Dítě, jež pobývá v kojeneckém ústavu, stojí na celkových nákladech cca 37 tisíc korun měsíčně. Pokud by bylo v pěstounské péči, celkové náklady by činily necelých 10 tisíc korun. Nelze zde vidět pouze úsporu, ale i efektivnější vynaložení ušetřených financí. Kojenecká zařízení náleží do soustavy zdravotnických zařízení, kdy vedle zdravotních služeb poskytují i tzv. zaopatření, tedy činnosti, které jinak zajišťuje rodina tj. stravování, ubytování, ošacení, výchova. V případě dětí s těžším zdravotním postižením zařízení částečně suplují sociální službu, ovšem aniž by čerpaly z financí vynakládaných ze státního rozpočtu na fungování sociálních služeb. Kojeneckým zařízením není umožněno uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami, protože zdravotní služby, které jsou poskytované, se hradí z rozpočtu zřizovatele. Jak tedy vypadá rozpočet kojeneckých zařízení?  Hlavní příjem kojeneckých zařízení tvoří především příspěvky zřizovatelů. Doplňkový zdroj příjmů potom představují příspěvky osob, které mají vyživovací povinnost vůči dítěti. Mají tedy povinnost platit tzv. příspěvek na úhradu zaopatření dítěte. Pro výši příspěvku jsou rozhodující finanční možnosti povinných osob. Při stanovení výše…
Zajímají vás alternativy, pokud jde o vzdělávání? Pak tento článek je právě pro vás. Představuje totiž jednu z alternativ, kterou dovoluje náš legislativní rámec. Lesní školky se navracejí a respektují fungování přírody, a to vše předávají nejmenším. Celý koncept lesních mateřských školek má své kořeny ve skandinávských zemích. Samotný pojem lesní mateřská školka pak pochází z Dánska. Tato forma je populární hlavně ve Švédsku, Švýcarsku či Kanadě, boom pak zažívají v Německu. Zatímco je tedy vidět jasná podpora těchto školek v zahraničí, v České republice se začínáme teprve s touto alternativou seznamovat. Důvody popularity jsou pak zřejmé: nízké náklady na zřízení a provoz a zvyšující se poptávka ze strany rodičů. Místa, kde najdete lesní školky, jsou ve většině případů doménou velkých měst, ale postupně dochází k rozšiřování. Co je to lesní mateřská školka? Opravdu probíhá v lese?  V praxi existuje mnoho podob těchto školek, ale jejich spojovacím prvkem je celodenní pobyt dětí venku. Důraz je pak kladen na přirozené prostředí, které přináší přirozené podněty. Lesní mateřská školka a její provoz je realizován po většinu času ve volné přírodě. Volná příroda by měla být dosažitelná do 20 minut. Je- li školka v provozu déle než 3 hodiny, musí mít k dispozici vyhřívatelné zázemí pro odpočinek dětí a zahřání. Celé zázemí, ve kterém lesní školka funguje, je prosté. Ve školce by měla být k dispozici určitě toaleta a pitná voda. Pokud tedy chcete založit lesní školku, musíte si položit otázky: "Mám dohodu o užívání pozemku?" "Jak daleko je to vlastně do přírody?" "Je školka schopná fungovat po…
čtvrtek, 21 kvě 2015 13:06

Boj o dětské skupiny a jejich výhody

Napsal(a)
Víte, že existují alternativy k mateřským školkám? Řešíte i vy problém s nedostatkem míst ve školkách? Lámete si hlavu, kam dáte své dítě vy? Představíme proto jednu z alternativ tzv. dětskou skupinu. Co si pod tímto pojmem představit a jak fungují dětské skupiny, vám přiblížíme v následujícím článku. Dozvíte se, jaké výhody sebou nese tato alternativa předškolní péče. Na konci minulého roku se rozhořel boj o tzv. dětské skupiny. Na jedné straně stál prezident Miloš Zeman, který vetoval zákon o dětských skupinách, na druhé straně stála vláda, které prezidenta na potřetí těsně přehlasovala. Dětské skupiny mají částečně řešit chronický nedostatek míst ve školkách a v dalších zařízeních poskytující péči o děti do 3 let. Dětské skupiny Co tedy dětské skupiny představují? A jaký je jejich smysl? Dětské skupiny jsou navrženy tak, aby byly dostupné v případě, kdy se dítě nedostane do běžné školy a soukromou školku si rodina nemůže dovolit. Představují tedy výhodnou alternativu, a to z hlediska flexibility vůči rodičům. Jedná se o malou skupinku různě starých dětí. Je zde možný individuální přístup ke svěřeným dětem dle jejich věku, vrozeným dispozicím a zájmům. Děti by se tak měly lépe adaptovat na prostředí mimo domov. Nespornou výhodou pro rodiče je pak menší finanční náročnost. Kolik dětí minimálně a maximálně může mít taková dětská skupina?  Vše se odvíjí od počtu dětí, je-li tedy ve skupině 6 dětí, připadá na tuto dětskou skupinu 1 osoba. V případě vyššího počtu jsou zde osoby 2-3 dle věku dětí. V současné době je maximální limit dětí pro jednu skupinu stanoven…
středa, 20 kvě 2015 13:11

Jak založit dětskou skupiny a je to výhodné?

Napsal(a)
Máte už dost hledání místa ve školce pro své dítě? Nebo školky neodpovídají vaším požadavkům? Hledáte nějakou alternativu? Proč si teda nezaložit dětskou skupinu? Dětské skupiny umožní ženám rychlejší a snadnější nástup znovu do pracovního procesu. Následující článek vám poskytne návod jak na to. Už delší dobou se v České republice potýkáme s nedostatkem míst v mateřských školkách. Každá druhá žena, která má dítě ve věku od 3 do 5 let, a která by se chtěla vrátit do práce, pak většinou narazí právě na přeplněnost školek. Celý "projekt" dětských skupin má i ekonomický přesah. Ženy pak coby zkušené zaměstnankyně se vrací dříve z rodičovské dovolené a jsou znovu ekonomicky aktivní a stát, firmy na tom jedině vydělají.   Pro ženy je pak důležité, že neztratí kontakt s trhem práce, kvalifikaci či sebevědomí. O dětských skupinách se mluví v dnešní době ve spojitosti s jeslemi. Proč je to výhodné?  Je to daňové výhodné pro firmy. Změna daňového režimu zavádí uznatelnost nákladů pro jejich zřizovatele. Lze využít slev na dani do výše měsíční minimální mzdy plného úvazku, tedy pro rok 2015 do výše 9200 Kč. Pokud je to rozpočítáno na měsíce, vyjdou celkové náklady umístění dítěte do dětské skupiny na několik stovek. Levnější alternativa k soukromým mateřským školkám. Jak založit dětskou skupinu? Zřídit dětskou skupinu může stát, firmy, úřady, vysoké školy, neziskové organizace a spolky. Co tedy musím splnit, pokud chci alternativu školek? Je třeba mít plán výchovy a péče. Zajistit vhodné prostory- tedy obytné prostory. Zajistit jejich dostupnost, osvětlení a klimatické podmínky. Dále musí být zajištěno vybavení…
úterý, 19 kvě 2015 15:16

Dětská skupina z hlediska legislativy

Napsal(a)
Na jakých legislativních základech stojí dětské skupiny? Z jakých zákonů vycházejí a co je ovlivňuje? Jak ovlivnila dětskou skupinu schválená novela? A můžeme dát mezi dětskou skupinu a lesní školku rovnítko? Legislativa ČR ve vztahu k dětským skupinám Dětské skupiny vznikly jako reakce na chronický nedostatek míst ve školkách. Právní základ skupin pak vychází: Zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Vyhláška č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Cílemzákona je umožnit rodičům návrat na trh práce. Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči dítěti od 1 roku věku do zahájení povinné mateřské docházky. Aktuálně pak vstoupila v platnost novela zákona č.247/2014, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. A Asociace lesních mateřských školek, kterých se tato novela dotýká nejvíce, komentují dění takto: "Současná novela obsahuje hlavní bod vytýkaný zákonu jak Senátem, tak prezidentem, a to volitelnost registrace, která umožní každé instituci pracující s dětmi, aby si sama rozhodla, zda se chce stát dětskou skupinou, či nikoliv.“ Původně totiž platila plošná povinnost registrace, což bylo pro některá zařízení likvidační. Protože kdykoliv zařízení splňovala definici dětské skupiny, platily pro ně veškeré hygienické požadavky. Novelu zákona o dětských skupinách, která tedy zavádí dobrovolnou registraci poskytovatelů, připravili poslanci KDU-ČSL. Evidenci stávajících dětských skupin najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou řazeny dle krajů. Dětská skupina = lesní školka? Dětské skupiny jsou,…
Vnímají maminky rozdíly mezi dětskou skupinou a klasickou školkou? A jaký názor na předškolní vzdělávání vlastně převládá ve společnosti? Lze vůbec vyslovit jedno stanovisko? Článek vychází z diskuzí a názorů těch nejpovolanějších, vás rodičů. Kde je pravda? A co je vlastně nejdůležitější? Dětské skupiny vznikly jako reakce na nedostatek míst ve školkách. Tyto skupiny jsou ukotveny v českém právním systému od roku 2014. Maminky si stěžovaly na laxní přístup státu k celkové situaci před rokem 2014. "Já potřebuju školky pro mé děti, abych mohla pracovat, platit hypotéky, dům, náklady, energie a musíte vyžít s jedním platem a ještě se srovnat s tím, že nepřijetím Vašeho tříletého dítěte do školky Vám zaniká Vaše pracovní místo. A nikdo se Vás neptá, jestli na to máte nebo ne." Dětské skupiny jsou vnímány jako příležitost, jak zpátky rychle naskočit do pracovního procesu a mít vyrovnaný domácí rozpočet. "Lepší než když matka nemůže do práce a rodina pomalu nemá na zaplacení mandatorních výdajů." Mnohdy dětské skupiny vytrhnou rodičům trn z paty, protože nejbližší škola je daleko. Cestování a dojíždění se stává časově i finančně náročné. Dále hovoří pro dětské skupiny to, že poskytují určitou záruku toho, že dítě bude umístěno do zařízení poskytující předškolní vzdělání. A opět se vrací k touze matek nevypadnout z pracovního tempa. Někteří rodiče však nevidí velký rozdíl mezi klasickou školkou a dětskou skupinou. Děti jsou, pokud to počasí dovolí, stejně neustále venku. Často je skloňován názor, že nejdůležitější je, aby dítě i rodiče byli maximálně spokojeni a je jedno, zda se jedná o dětské skupiny…
neděle, 17 kvě 2015 15:32

Jak založit dětskou skupinu krok za krokem

Napsal(a)
Dostaly jste se do situace, kdybyste se rády vrátili do práce, ale pro klasické školky je vaše dítě příliš malé? Nebo řešíte to, že díky nízkému počtu míst ve školce nemáte šanci na umístění vašeho dítěte? Slyšeli jste někdy pojem dětská skupina? Ne, není to žádná mladá začínající popová kapela. Mluvíme o alternativě ke klasickým školkám. Dětskou skupinu je možné založit a vyřešit tak třeba problém s nedostatkem míst v klasických školkách. Teď se podíváme jak na to. 1. krok Musíte doložit, že jste bezúhonná osoba. Zřizovatelem dětské skupiny se mohou stát firmy, úřady, vysoké školky, neziskové organizace a spolky. 2. krok Musíte mít více jak 18 let a být svéprávná/svéprávný. 3. krok Musíte doložit jako budoucí provozovatel, vlastnické nebo jiné právo na objekt či prostor, kde bude dětská skupina fungovat. Dokládáte to výpisem z katastru nemovitosti nebo nájemní smlouvou. 4. krok Musíte zajistit technické požadavky na stavbu a stejně tak i hygienické požadavky na daný prostor. Jedná se požadavky na hluk a znečištění ovzduší. Musíte splnit hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz. Vše podléhá konečné kontrole krajské hygienické stanice. Zde musí být ošetřeny venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, dále musí být k dispozici šatna a hygienická zařízení. Zajištěn musí být také úklid a i nakládání s prádlem. Služby lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 5. krok Pokud, chcete vést skupinu, musíte být odborně způsobilá/způsobilý nebo zaměstnávat lidi, kteří mají požadované vzdělání. Jaká odbornost je požadována? Přečtěte…
Strana 7 z 7