pondělí, 25 kvě 2015 11:56

Dětský domov

Napsal(a)

fingers 1368707 mÚčelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou bez závažných poruch chování. Jaké typy dětských domovů máme a jaké jsou mezi nimi rozdíly? Víte to? Ne? Tak pokračujte ve čtení. Přiblížíme jednotlivé typy domovů a jejich fungování, věkové rozhraní a délku pobytu dětí.

Dětský domov je určen:

 • duševně a tělesně zdravým dětem,
 • od tří do osmnácti let,
 • dětem bez závažných výchovných problémů, kterým byla soudně nařízena ústavní výchova ze sociálních důvodů nebo v případě, že nemůže být jejich výchova realizována ve vlastní rodině či v jiné formě náhradní rodinné péče.

Dětský domov je koedukované zařízení. Děti navštěvují školu v blízkosti domova či ve vzdálenějším místě, kde přes týden pobývají na internátě a do domova se pak vracejí pouze na víkendy.

Dětské domovy se dělí na:

 • dětský domov rodinného typu,
 • dětský domov internátního typu.

Typy dětských domovů až deseti dětech.girls 739071 1920

 • Sourozenci jsou zařazováni výhradně pospolu.
 • Každá rodinná buňka má své vlastní prostory.
 • Vychovatelé jsou oslovováni jako teta a strýc.

Dětský domov internátního typu

 • Je pro děti, u kterých se předpokládá kratší doba pobytu.
 • Základní organizační jednotkou je výchovná skupina do patnácti dětí.

Dětský domov se školou

 • Toto zařízení nahradilo dříve používané názvy dětský výchovný ústav a zvláštní školu internátní.
 • Tyto dětské domovy jsou určeny pro děti:
  • nařízenou ústavní výchovou mající závažné poruchy chování, nebo které z důvodu trvalé duševní poruchy vyžadují výchovně léčebnou péči.
  • S uloženou ochrannou výchovou.
  • Pro nezletilé matky, splňující dvě výše uvedené podmínky a jejich děti, jež nemohou být vzdělávány ve škole, která není součástí tohoto domova
 • Pečuje se o děti od šesti let do ukončení školní docházky.