sobota, 16 kvě 2015 15:41

Diagnostický ústav

Napsal(a)

teenager 1198058 mNásledující článek se zaměří na diagnostický ústav, který má své místo v ústavní péči. Jakou roli teda plní diagnostický ústav? A kolik takových to ústavů je na našem území? Jaká je věková hranice pro přijetí do diagnostického ústavu a jaká je maximální délka pobytu v tomto zařízení?

Diagnostický ústav je vstupním zařízením poskytující komplexní

 • psychologický,
 • pedagogický,
 • sociální
 • zdravotní

rozbor jedince, který má být umístěn v ústavní péči.

Délka pobytu dosahuje maximálně 8 týdnů, po nichž je jedinec zařazen do odpovídajícího ústavu a to do:

 • dětského domova,
 • dětského domova se školou,
 • výchovného ústavu.

Diagnostický ústav vede

 • evidenci všech jedinců umístěných v zařízeních
 • evidenci volných míst v těchto zařízeních ve svém územním obvodu.boy 183306 1920

Diagnostický ústav poskytuje také na dobu nezbytně nutnou péči jedincům s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku.

Do diagnostických ústavů jsou jedinci přijímáni na žádost:

 • rodičů,
 • zákonných zástupců,
 • na základě rozhodnutí soudu.

Dle věku se dělí diagnostické ústavy

 1. na dětské diagnostické ústavy (DDÚ) - v ČR 8 ústavů
 2. na diagnostické ústavy pro mládež (DÚM) – v ČR 2 ústavy pro dívky a 3 ústavy pro chlapce

Dětský diagnostický ústav

 • Internátní koedukované zařízení pro děti od 6 let (výjimečně již od tří) do 15 let.
 • Důvody k přijetí mohou být sociální či výchovné.
 • Při DDÚ je zřízena škola, která zajišťuje vzdělání dle vzdělávacího programu ZŠ, ZvŠ a PŠ.
  • V době mimo vyučování jsou děti rozděleny do výchovných skupin maximálně po 12 jedincích.

Diagnostický ústav pro mládež

 • Internátní nekoedukované zařízení pro jedince od 15 do 18 let.
 • Důvodem k přijetí jsou výchovné problémy.
 • Jedinci jsou do DÚM nejčastěji odesíláni soudním rozhodnutím.
 • Součástí ústavu je i škola či možnost zařazení do pracovní skupiny.
 • V době mimo vyučování jsou svěřenci rozděleni do výchovných skupin po 10 jedincích.