Dětská skupina z hlediska legislativy

child 532121 1920Na jakých legislativních základech stojí dětské skupiny? Z jakých zákonů vycházejí a co je ovlivňuje? Jak ovlivnila dětskou skupinu schválená novela? A můžeme dát mezi dětskou skupinu a lesní školku rovnítko?

Legislativa ČR ve vztahu k dětským skupinám

Dětské skupiny vznikly jako reakce na chronický nedostatek míst ve školkách. Právní základ skupin pak vychází:

  • Zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
  • Vyhláška č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
  • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Cílemzákona je umožnit rodičům návrat na trh práce. Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči dítěti od 1 roku věku do zahájení povinné mateřské docházky.
classroom 658002 1280

Aktuálně pak vstoupila v platnost novela zákona č.247/2014, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. A Asociace lesních mateřských školek, kterých se tato novela dotýká nejvíce, komentují dění takto: "Současná novela obsahuje hlavní bod vytýkaný zákonu jak Senátem, tak prezidentem, a to volitelnost registrace, která umožní každé instituci pracující s dětmi, aby si sama rozhodla, zda se chce stát dětskou skupinou, či nikoliv.“

Původně totiž platila plošná povinnost registrace, což bylo pro některá zařízení likvidační. Protože kdykoliv zařízení splňovala definici dětské skupiny, platily pro ně veškeré hygienické požadavky. Novelu zákona o dětských skupinách, která tedy zavádí dobrovolnou registraci poskytovatelů, připravili poslanci KDU-ČSL.

Evidenci stávajících dětských skupin najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou řazeny dle krajů.

Dětská skupina = lesní školka?

Dětské skupiny jsou, jak bylo výše popsáno, právně ukotveny a musí tak dodržovat hygienické normy a požadavky. Lesní školky však nejsou schopny, ve většině případů, tyto požadavky splnit, ale ze své podstaty splňují definici dětských skupin. Dostaly se tak do schizofrenní situace, ze které jí právě pomohla schválená novela. Dětská skupina je zastřešující pojem a lesní školky mohou a nemusí být jejich součástí.

Číst dál...