pátek, 23 září 2016 10:17

Syndrom náhlého úmrtí kojence

Napsal(a)

mom 866571 960 720Smrt dítěte je asi nejhorší věc, která se člověku, rodiči, může stát. Zvláště když příčina úmrtí nikdy nebyla vysvětlena a rodiče tak pronásledují výčitky, zda něco nezanedbali, nebo nemohli tomuto úmrtí nějakým způsobem zabránit.

Mluvíme o syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS), jedná se o úmrtí kojence, které přichází náhle a neočekávaně během prvního roku života kojence. Tato úmrtí mají nevysvětlenou příčinu a proto je u nich nutné vždy provést pitvu. Existuje řada teorií o příčinách SIDS, ale stále se neví, která z příčin je ta pravá. Je však téměř jisté, že příčina SIDS vzniká spolupůsobením více faktorů. Dále je známo, že k těmto úmrtím nejčastěji dochází mezi 2. a 4. měsícem života kojence a častěji jim podléhají kojenci mužského pohlaví. V České republice zemře na tento syndrom cca 20 dětí za rok.

Jak snížit riziko?

Díky moderní medicíně byly formulovány rizikové faktory, které jsou společné pro velkou část případů SIDS a mohly tak vést k jeho vzniku. A pokud budete dodržovat určité zásady, můžete docílit snížení těchto rizik.pregnant 1561767 960 720

Přelomovým objevem v této problematice bylo definování rizikového faktoru ukládání kojenců ke spánku do polohy na břiše. Tím, Že Vaše děťátko bude spát v bezpečnější poloze, můžete snížit riziko náhlého úmrtí. Kojenec má být ke spánku uložen buď na záda, nebo na bok, se spodní rukou nataženou vpřed tak, aby zabránila převalení dítěte na bříško.

Druhým velmi významným objevem rizikového faktoru, je riziko vystavování dítěte cigaretovému kouři během jeho prenatálního i postnatálního vývoje. Zajistěte svému dítěti prostředí bez kouře. Nekuřte v blízkosti svého dítěte a nekuřte ani v těhotenství.

Kojení nepatří mezi faktory, které riziko SIDS zvyšovaly, ale mezi ty, které ho snižují. Nebylo prokázáno, že by kojení samo o sobě snižovalo riziko SIDS, ale toto riziko mohou snižovat faktory s kojením spojené. Kojenci, kteří jsou živeni mateřským mlékem, mohou mít určitou výhodu v ochraně před SIDS. Na rozdíl od umělé výživy totiž mateřské mléko obsahuje specifické a vrozené imunitní faktory.

A poslední radou či doporučením se týká teploty kojence, který nemá být nikdy zpocen. K posouzení teploty kojence je vhodné sahat na zadní stranu krčku.