úterý, 09 srpen 2016 07:49

Malí sportovci aneb sportovní aktivity vhodné pro děti do tří let

Napsal(a)

skiing 1205558 960 720Pohyb je základním znakem života. V poslední době se velmi často mluví, jak důležitý je pohyb pro člověka. Nejenže pohyb je prevencí proti civilizačním chorobám, ale pozitivně působí u dětí proti vznikající svalové dysbalanci. U dětí může mít pohybová aktivita vliv mimo jiné i na rozvoj komunikačních schopností, rychlejší začlenění do kolektivu a lepší zvládání školních povinností. Každý sportovní úspěch dítěti přinese radost, pocit uspokojení, zviditelnění mezi spolužáky, ale i v rodině.

Cvičení

Od 3 let jsou již děti v hodinách převážně samy a postupně si zvykají na práci v kolektivu. Děti začínají zvládat mnoho základních pohybů jako je běhání, chytání, skákání, ale jsou ještě příliš malé na nějaké organizované sportování. V tomto věku však zvládají běhání a chození na zahradě či hřišti nebo houpaní na houpačce.

Dětský aerobik

Aerobik pro děti se velmi podobá lekcím aerobiku pro dospělé. Stavba hodiny i práce s hudbou je velmi podobná. Je třeba mít na zřeteli věkové zvláštnosti, které dětský věk v souvislosti s pohybovou aktivitou přináší. V lekcích se dbá na správné držení těla, postojové a pohybové stereotypy, kultivaci pohybu, předcházení nadměrné a jednostranné zátěži, děti se naučí základy rytmiky, rozvíjejí si pohybovou paměť a jsou motivování k pohybu.11887914 788285671280290 928432280689857540 n

Tancování

Děti sdílí pohyb s jedním z rodičů. Důraz je kladen na podporu správného držení a postavení těla např. jako prevence plochých nožiček, rozvíjení týmové spolupráce a interakci s dalšími dětmi a cit pro hudbu.

Co Vás čeká, pokud se rozhodnete pro tanec? Protažení, říkanky s pohybem, taneční hry a malé sestavičky na lidové písničky a písničky z pohádek, cvičení s dalšími pomůckami, imaginační pohybové hry, počátky improvizace. To vše podporuje přirozený pohyb s vhodnou hudbou a spoustu zábavy.

Plavání

Tříleté děti mají podstatně bohatší pohybové zkušenosti. Aktivity ve vodě již dostávají charakter pohybového učení. Lekce jsou zaměřeny na přirozený vývoj dětí, plavání s plaveckými pomůckami, vodní hry a základy plaveckých způsobů.