pondělí, 12 září 2016 09:48

Jak odhalit poporodní deprese včas?

Napsal(a)
V České republice je dané problematice věnována minimální pozornost ve srovnání se západními zeměmi. Obecně lze říci, že až 90% depresí není léčeno. Někteří autoři se shodují, že se poporodní deprese může vyskytnout během několika měsíců až jednoho roku. Přesto, že žijeme ve 21. Století, mnohdy slovo psychiatrie a jemu podobná, vzbuzují pocit něčeho nenormálního. Člověk, který má psychické potíže a léčí se, si sebou nese společenské stigma, což vede k traumatům. Screeningový dotazník Pro diagnózu PPD se ve světě používá metoda EPDS5 (Edinburgská škála postnatální deprese). Tento dotazník vznik v roce 1980 a je používán jako první „nástroj“ k zachycení stavu matky. Ke stanovení přesnější diagnózy a naplánování adekvátní léčby je samozřejmě třeba provést další kroky. Tento dotazník slouží jako určitý screening, kterým lze odhalit poporodní depresi. Používání screeningového dotazníku a sledování rizikových faktorů, a to ideálně v době těhotenství, nejpozději na oddělení šestinedělí s vrcholem 3. dne po spontánním porodu nebo 5. den po operačním porodu a dále s návazností po ukončení šestinedělí na bázi ambulantní péče, se zachytí včas možné deprese. Co je častým rizikem ve snaze odhalit poporodní depresi včas? Problém může nastat při zkracování délky hospitalizace po porodu. Nedostatek času v ambulanci i na oddělení šestinedělí a v neposlední řadě nedostatek odborného personálu. Jak vypadá a funguje daný dotazník Maximální skóre dotazníku je 30. Při jeho vyhodnocení 10 a více bodů, může ukázat možnou depresi různé závažnosti. K potvrzení diagnózy existující deprese by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení. Stupnice nebude detekovat úzkostné poruchy, fobie či poruchy osobnosti. „Před krátkou dobou jste přivedla na svět děťátko.…
pondělí, 12 září 2016 09:44

Gravidjóga

Napsal(a)
Těhotenství již není diagnóza k uložení na lůžko. Čím dál víc těhotných žen stojí o zdravý pohyb. A jedním z ideálních způsobů je jóga. Ženy, které cvičí v průběhu těhotenství jógu, lépe zvládají porodní bolesti. Jóga se je snaží připravit na bezbolestný porod, který byl dříve, podle učení jógy, přirozeností každé ženy. Jóga je střídání relaxačního cvičení s cvičením tělesným a zaměřuje se na sladění tělesné a duševní stránky ženy. Než začnete s gravidjógou Za prvé určitě cvičení proberte se svým gynekologem. Dále je obecně známo, že se v těhotenství nedoporučuje začínat s novými aktivitami. Takže pokud jste jógu nikdy předtím necvičila, vyčkejte až do skončení prvního trimestru (cca 14. týden) a pak si najděte lekce jógy určené pro těhotné. Pokud jste jógu praktikovala už před otěhotněním, cítíte se dobře a máte chuť do cvičení, můžete během prvního trimestru bezpečně praktikovat většinu pozic. V prvním trimestru probíhají ve vašem těle důležité hormonální změny, jež připravují tělo na nový život. Tělo produkuje veliké množství hormonů, které jsou příčinou nevolností, bolestí břicha a prsou, a takové únavy, že byste prospala celý den. Respektujte tento stav a nesnažte se ho „zlomit“ intenzivním cvičením. Cvičit, cvičit, cvičit Cvičení se skládá z pozic, které posilují, protahují a uvolňují celé tělo a příznivě působí na činnost vnitřních orgánů. Správně provedené cvičení ulevuje od bolestí zad, křečových žil a otoků dolních končetin, svalových křečí či únavy. Už od počátku těhotenství cvičte pozice se zaměřením na správné postavení pánve. V těhotenství v důsledku rostoucího bříška a oslabení břišních svalů dochází k velkému prohnutí v…
neděle, 11 září 2016 09:42

Fetální alkoholový syndrom

Napsal(a)
Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele v České republice je podstatně vyšší než v ostatních zemích a větší jsou i škody, které zde alkohol působí. Jedná se o aktuální problém. Dopřává-li si těhotná žena alkoholu, měla by vědět, že prostřednictvím placenty se alkohol dostává i do tkání a orgánů plodu. A je často i ve vyšších koncentracích než je hladina alkoholu v krvi matky a odbourává se dvakrát pomaleji než u matky. Je víceméně prokázáno, že alkohol nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu nejen v prvých třech měsících, ale po celou dobu těhotenství. Pravidelné a nadměrné pití je pro plod vysoce rizikové a může v extremních případech vyústit v těžké poškození známé jako fetální alkoholový syndrom. Jak se projevuje na dítěti tento syndrom? Mechanismus, který způsobuje vznik poruch, charakteristických pro Fetální alkoholový syndrom (FAS) není stále zcela objasněn. FAS jako důsledek prenatálního vystavení alkoholu na plod je známý již více než 30 let. Pro vývoj a poruchy plodu je zásadní, kdy těhotná žena alkohol konzumuje. V prvním trimestru jsou významnější malformace nervového systému. Alkohol negativně ovlivňuje růst buněk a má za následek jejich časné ztráty. Tím dochází k pomalejšímu vývoji plodu, menšímu růstu a nižší porodní váze. Průměrná porodní hmotnost dětí alkoholiček je 2080g. Mozek je velice citlivý na alkohol, proto bývá u těchto dětí menší a neurony se nacházejí na nesprávném místě. Výsledkem jsou poruchy chování. FAS je pak charakterizován následujícími znaky, krátké oční štěrbiny, větší vzdáleností mezi očima, široký a plochý hřbet nosu, tupý nos, chybějící rýha mezi nosem a horním rtem, špatně vyvinutá prohloubenina horního rtu, malá,…
sobota, 10 září 2016 09:40

Drogy v těhotenství, fenomén, který tu je

Napsal(a)
Drogy a těhotenství, lze vůbec o těchto pojmech mluvit dohromady? Problematika návykových látek a jejich užívání u těhotných žen je velmi závažným společenským problémem. A rozhodně se nevyhýbá ani české společnosti. Drogy ovlivňují nejen psychické a fyzické zdraví žen, ale také způsobují komplikace v dalším životě ještě nenarozenému dítěti. Jak je to u nás? Četné studie ukazují, že drogově závislé gravidní ženy jsou mladšího věku, často bez partnera, z nižších socioekonomických tříd a s nižším vzděláním. V ČR se u lékařů gynekologů nejčastěji vyskytují těhotné uživatelky drog ve věku 15-19 let a 20-24 let. Průměrný věk těchto pacientek – uživatelek pervitinu je 22,7 let, u uživatelek opiátů 23 let. Pro jejich situaci je typické zatížení nelehkou minulostí (špatné rodinné zázemí, umístění mimo rodinu, nedostatečná školní docházka) a také nesnadná psycho – sociální situace (násilí, špatná bytová situace, nedostatek financí). Bohužel jen u malé části pacientek, je těhotenství impulsem k pokusu o léčbu. Jak se to dotýká narozených dětí? Všechny drogy, které způsobují závislost, mohou tuto závislost vyvolat také u plodu. Již ve velmi raném stádiu vývoje je mozek vybaven receptory, které reagují na drogy a jsou předpokladem pro vznik fyzické závislosti. Když pak porodu přestane být dítě zásobované drogami a léky na které bylo zvyklé, mohou se objevit akutní abstinenční příznaky, které je třeba dlouhodobě léčit. Abstinenční příznaky mohou postihnout všechny orgány dítěte. Dítě je neklidné, podrážděné, má napětí svalů, často se třese a mohou se objevit také křeče. Objevují se také poruchy spánku, málo spí, špatně usínají, mívají neklidný spánek, povrchní, krátký. Děti po…
pátek, 09 září 2016 09:37

Cvičení trimestr po trimestru

Napsal(a)
Síla, pružnost a výdrž jsou v těhotenství důležitými aspekty. Silné svaly lépe odolávají vlivu těhotenských hormonů, které způsobují uvolnění svalů, šlach, vazů a kloubů. Vhodná cvičení tedy napomáhají ženě zvládat zvýšené nároky kladené na organismus v průběhu těhotenství a po porodu k rychlejšímu návratu do původní kondice. Navíc endorfiny, tzv. hormony štěstí, které se během cvičení uvolňují a navozují dobrou náladu, zmírňují napětí a úzkost a napomáhají celkové harmonizaci organismu. Takže kdy začít a čím? Pojďme si projít trimestr po trimestru. I. trimestr V I. trimestru lze cvičit téměř libovolně. Budoucí maminka by se ale měla vyvarovat skokům, visům, běhu a prudkým výpadům. Cvičit je možné ve všech polohách, a to ve stoji, vleže na zádech, v kleku, v sedu, na boku a na břiše. Plod je ještě malý a velikost břicha tak umožňuje všechny vyjmenované polohy. Doporučená délka cvičení by měla být okolo 60 min. A zakončuje se relaxačním cvičení a uvolněním. Cviky jsou zaměřené na elasticitu hrudníku, posilování přímých a šikmých břišních svalů, nácvik správného držení těla, cviky na nožní klenbu, posilování svalů pánevního dna, uvolnění kyčlí a nácvik relaxace. Prostě na všechny problémy, které by těhotnou mohly potkat během těhotenství. II. trimestr Ve II. trimestru se upouští od cvičení v poloze v leže na břiše. Z praktického hlediska brání ženě v této poloze už velikost břicha. Maminka by měla cvičit opět maximálně 60 min a cvičení zakončit relaxací. Relaxace je to od toho, aby se žena zklidnila a naučila se lépe vnímat svoje tělo. Cvičí se cviky jako v I. trimestru a…
úterý, 19 červenec 2016 13:01

Zázraky v porodnictví

Napsal(a)
Moderní medicína nás nepřestává překvapovat a zázraky se stávají praxí. Držet v náručí vlastní dítě není bohužel dopřáno každé ženě. Ale pro ženy, které se narodily bez dělohy nebo o tento orgán v průběhu života přišly, svítá naděje. Mluvíme o transplantaci dělohy, experimentální léčba, jež má své kořeny ve Švédsku, byla provedena v dubnu 2016 i u nás. Nápad s transplantací dělohy se zrodil už v roce 1998 a zajímavé je, že nevzešel od lékařů či vědců, ale od pacientky. Trvalo však dlouhých 15 let, než se první úspěšná transplantace uskutečnila, která byla završena porodem zdravého miminka. Na celém světě bylo uskutečněno teprve 11 transplantací dělohy, Česká republika se do světových statistik zapsala 30. dubna 2016, kdy se i ve FN Motol provedla úspěšně tato procedura. Kdo je vhodnou kandidátkou? Existují tři skupiny žen, kterým může transplantace dělohy pomoci k otěhotnění a porodu vlastního dítěte. Jsou to ženy, kterým chybí děloha vrozeně, nebo o ni přišly v průběhu života, případně ji mají z pohledu otěhotnění nefunkční. V České republice je zahájena studie, druhá svého druhu na světě, kdy bude provedeno 20 transplantací dělohy. Deset žen by mělo dostat dělohu od žijící dárkyně, deset od zemřelé. Podmínkou transplantace dělohy je odběr vlastních vajíček a jejich oplození manželovými spermiemi. Embrya jsou zamražena a použijí se následně pro umělé otěhotnění. Porod je plánovaný a probíhá císařským řezem. Po transplantaci dělohy by měly být ženy schopné porodit jedno až dvě zdravé děti. Poté je děloha odstraněna a jedná se tak o dočasnou transplantaci. Transplantační tým a vize do budoucnosti…
pondělí, 18 červenec 2016 12:58

Vybírání poplatků za otce u porodu, aktuální stav?

Napsal(a)
Dříve bylo rození dětí s vyloučením mužů, zatímco dnes muži statečně nastupují do první linie. Přítomnost otce u porodu je tedy už naprosto běžná věc. Až do dubna letošního roku se v řadě českých porodnic otec připlatil. Cena se pohybovala od dvou do patnácti stovek dle nemocnice. Jak je tomu dnes? V čem jsme se díky rozhodnutí Ústavního soudu posunuli? V těhotenství jsem si myslela, že manžela u porodu možná ani chtít nebudu, že to zvládnu radši sama s porodní asistentkou a on se bude vedle modlit. Během porodu ale bylo vše jinak, potřebovala jsem jeho neustálou přítomnost a plnil i funkci nepostradatelné fyzické opory během kontrakcí. Po porodu tak měl skoro víc namožených svalů, než já. Proč Ústavní soud zrušil poplatky? Konkrétní spor, který vedl k tomu, že Ústavní soud zrušil poplatky za přítomnost otce u porodu, se týkal otce, jež musel v říjnu 2011 platit v Nemocnici Chomutov 500 korun. Podle soudců totiž nemocnice nesmí vybírat poplatek za samotnou přítomnost u porodu. Soudci ale uznali právo nemocnice na úhradu skutečných zvýšených nákladů, v konkrétním případě 250 korun za "instruktáž osoby doprovázející rodičku" a 150 korun za jednorázový oblek a přezutí. Co to tedy ve výsledku znamená? Platím nebo neplatím? Za přítomnost otce při porodu mohou nemocnice chtít zaplatit jen přiměřené a doložené náklady za nadstandardní služby, které s ní mají. Mezi ně ale nepatří základní zdravotnické potřeby jako rouška, dezinfekce nebo návleky na boty. Nelze ani vybírat poplatek za samotnou přítomnost, na niž má rodička nárok přímo ze zákona. A v neposlední řadě platí, že pokud…
sobota, 16 červenec 2016 12:52

Porodní plán nebo spíš porodní přání?

Napsal(a)
Porod je ryze přírodní proces, který se prostě do detailu naplánovat nedá. Přesto má ale porodní plán své místo a svojí funkci. Je to jakýsi soupis přání, jak by měl vypadat ideální porod. Jakou má porodní plán strukturu? Co by měl obsahovat? A opravdu se jím porodnice řídí? Stále více lékařů gynekologů-porodníků proklamuje, že jejich porodnice ráda vyjde ženám vstříc. Je tedy na čase, aby ženy začaly této nabídky využívat. Dnes již máte při porodu v mnohém možnost volby. Nejdůležitějším aspektem je pak komunikace mezi vámi a vaším porodníkem. K utřídění myšlenek, přání a požadavků před porodem, pak slouží právě tzv. porodní plán. Jen je třeba vědět, co mohou v nemocnici při svém porodu vyžadovat. Jak sestavit porodní plná, základní indicie Porodní přání by mělo být formulováno jasně a pokud možno co nejstručněji. Přání by měla být rozepsaná na jednotlivé doby porodní. Berte v úvahu, že ti, co se o vás budou starat, jsou časově vytížení, a je pravděpodobné, že kromě péče o vás mají ještě spoustu dalších úkolů, které prostě musí během své směny zvládnout. Proto platí stručně a jasně. A přizvěte k sestavování porodního plánu i partnera. Porodní plán-vzor První doba porodní v porodní plánu se dotýká činností rodičky, jídla a pití, doprovodu, tlumení porodních bolestí, klystýru, holení a vnitřního vyšetření. projednávat s námi a žádat nás o poskytnutí souhlasu v případě jakéhokoliv lékařského zákroku aby mi nebyly nabízeny prostředky tlumení bolesti, pokud bude porod fyziologický používat fetální monitor co nejméně, jen ve zcela nezbytném případě možnost se pohybovat a procházet dle vlastních…
pátek, 15 červenec 2016 12:55

Přirozený porod, cesta pro vás?

Napsal(a)
Klystýr, holení, hekárna, porodnický stůl poloha na zádech, porod, novorozenec zapůjčován pouze ke kojení, otcové v izolaci. To je výjev z dob minulých. Buďme za to rády. Negativní zkušenosti takto vedených porodů odstartovaly vlnu a diskuzi směřující k humánnějšímu modelu péče. Je možné tedy pozorovat dvojí přístup k této problematice. První je tzv. lékařský pohled, který vyzdvihuje odborně vedený porod. Snaží se předejít případným problémům, a to díky osvědčeným zásahům. Druhý model odkazuje na přirozenost. Porod je přirozený fyziologický proces, který většina rodiček zvládne vlastními silami. Jen je třeba mít ideální podmínky. V tomto článku dáme prostor přirozenému porodu. Co to vlastně je? Podle mezinárodní definice je za přirozený či normální považován porod, který začne a probíhá spontánně, při něm žena porodí dítě a následně placentu ve svém vlastním rytmu, svým úsilím a bez vnějších zásahů. Dítě po přirozeném porodu je v úzkém kontaktu s matkou a není od ní oddělováno za účelem lékařského vyšetření, pokud to není nezbytně nutné. To se provádí přímo na těle, nebo v bezprostřední blízkosti matky. Filosofie přirozeného porodu Středem této filosofie je, schopnost matky porodit své dítě sama, bez nutnosti direktivního vedení a medikace. Ženské tělo v sobě skrývá dostatek sil a energie k tomu, aby toho bylo schopno. Předpokladem pro úspěšný přirozený porod, je respektování základních potřeb rodící ženy, patří k nim především potřeba pocitu bezpečí, potřeba tepla, potřeba intimity a potřeba nerušeného klidu. Má-li žena uspokojeny tyto potřeby, produkuje její tělo přirozenou cestou a v dostatečném množství hormony potřebné pro spontánní porodní činnost. Protože je-li rodící žena podmínkami…
čtvrtek, 14 červenec 2016 12:48

Porodní domy jako střední cesta

Napsal(a)
Silnou stránkou současného porodnictví v České republice nedostupnost standardní péče pro všechny těhotné ženy, rodící ženy a ženy v šestinedělí. Velmi dobrá je péče o komplikované a patologické stavy jak u matky, tak u dítěte. Kde má ale české porodnictví mezery? Slabou stránkou současného porodnictví je téměř nemožný individuální přístup ve standardních zařízeních, zvláště ve velkých klinikách. Ženy si mohou vybrat pouze nemocnici, ale ne způsob péče. Stát nepodporuje skupinu žen, které by rády porodily mimo nemocnici a nepodporuje ani porodní asistentky, které by těmto ženám rády pomohly. Téma domácích porodů je stále všudypřítomné. Můžeme jasně rozpoznat dvě strany barikády- doktory a matky ztotožněné s porodem doma. Nabízí se ale nějaká střední cesta? Východisko z této situace? Ano, jedná se o tzv. porodní domy, které ve světe fungují už řadu let. Co může nabídnout porodní dům? A máme nějaké tady u nás? Porodní domy, co od nich čekat Porodní domy jsou běžnou součástí nabídky péče v mateřství v řadě zemí Evropy i severní Ameriky. Jsou provozovány porodními asistentkami a určeny pro ženy s takzvaným nízkým rizikem. Zpravidla stojí ve větších městech a blízko zdravotnického zařízení nemocničního typu, se kterým má personál porodního dům domluvený přesun rodící ženy, pokud se tato rozhodne třeba pro epidurální analgesii, přestane se cítit během porodu komfortně a bezpečně nebo pokud se vyskytne nějaká situace, která by se mohla rozvinout do závažnější patologie. Porodní dům tedy zajišťuje služby v i po těhotenství, což se týká poradny, předporodní přípravy a cvičení. O ženu a novorozence je postaráno i po porodu a opět…
Strana 2 z 4