úterý, 12 červenec 2016 12:43

Porod do vody

Napsal(a)

due 216869 1280Porod do vody je jednou z alternativních metod vedení porodu. O možnostech alternativního porodnictví je zájem mezi laickou veřejnost, ale i také ze strany porodníků, zvláště pak porodních asistentek. Alternativy vedení porodu mají samozřejmě své odborné limity. Jaké to jsou? A mění něco porod do vody?

Porod do vody jako fenomén doby

Lze říci, že porod do vody je současný fenomén alternativního vedení porodu, který vznikl díky poptávce laické veřejnosti a podpoře propagátorů metody. Voda se svým analgetickým a uvolňujícím účinkem stává další variantou, kde a jak dítě porodit. Jde tedy o způsob vedení porodu, kdy je dítě během II. doby porodní vypuzeno pod úrovní hladiny. Miminko je v naprostém bezpečí, jelikož přechází z jednoho vodního prostředí do druhého. Porod se tak jeví pro dítě bezpečnějším a přirozenějším.

Ale žádná ze studií neobjasňuje výhody či nevýhody porodů do vody. Není potvrzeno, že tento typ vedení porodu zkrátí jeho trvání. Porod do vody je považován za bezpečný, jen jde-li o fyziologický průběh porodu.

Je tento porod vhodný pro všechny?

Nejen rodička, ale i porodnice musí splňovat určitá kritéria. Rodička i dítě musí být zcela zdraví, těhotenství fyziologicky probíhající a bez sebemenších komplikací. Porod musí propuknout v termínu. Při porodu do vody nesmí být použita žádná analgetika, ani epidurální. Porodnice musí být vybavena příslušným vybavením, tj. hygienikem kontrolovanou vodní lázní – vanou, která je opatřena protiskluzovým povrchem, je přístupná ze tří stran, nemá ostré hrany a lze ji rychle vypustit.

Teplota vody by měla být 37 °C, tak jako plodová voda. Rodička musí podstoupit klystýr, aby v případě odchodu stolice nebyla voda kontaminována. Žena s pomocí asistentek či manžela zaujme ve vaně vhodnou polohu, která by měla usnadnit přístup porodníka k rodidlům. Plod je kontrolován pomocí speciálních sond, určených pro snímání srdeční činnosti pod vodou. Tento systém není napojen na elektrickou síť, rodička se nemusí obávat. Porod je veden klasickým způsobem, nástřih hráze se provádí jen ve výjimečných případech. Po porodu je miminko u dna vany zachyceno porodní asistentkou, která ho beze spěchu vynese na hladinu rovnou do náruče maminky. Dítě je pod vodou zásobováno kyslíkem díky pupeční šňůře, ale jakmile se vynoří hlavička na vzduch, miminko se poprvé nadechne.

Při pobytu rodičky ve vaně musí být na sále vždy přítomny alespoň dvě osoby, díky nimž může v případě potřeby rodička vanu opustit. Personál, který by měl být patřičně vyškolený na tento způsob porodu, se skládá z lékaře – porodníka, porodní asistentky, ale i pediatra a neonatologické sestry.

Výhody a nevýhody porodu do vodypregnancy 1136777 1920

Během porodu do vody se snižuje riziko vzniku porodních poranění během průchodu plodu porodními cestami. Dochází ke snížení stresu a strachu. Je dosaženo zvýšeného pohodlí a mobility rodičky. Hlavní výhodou je ulehčení drsného přechodu z těla ven. Děti narozené ve vodě prožívají nenásilný přechod, voda je uklidňuje, protože ji znají z dělohy.

A jaké jsou tedy ty negativa? U porodu do vody je zvýšená možnost infekce z úniků výkalů do vody, neboť vodu nelze dezinfikovat. Může dojít ke snížení kontrakcí vlivem uklidňujícího účinku teplé vody a tím i zpomalení průběhu porodu. Proto je důležité správné načasování, umístění rodičky do lázně, až když je hrdlo otevřené na cca 5 cm. Ve vodě je horší kontrola ztráty krve matky. V případě komplikací je horší přesun na porodní lůžko, prodlužuje se tak doba k provedení operace zachraňující život. K nevýhodám porodu do vody také patří horší možnosti kontroly hrdla a tedy omezený přístup porodníka k plodu.