pondělí, 11 červenec 2016 12:40

Lékařsky vedený porod

Napsal(a)

belly 1434852 1920Pod pojmem lékařsky vedený porod rozumíme aktivní zasahování lékaře do průběhu porodního děje. To znamená vyvolání porodu, urychlování porodu nebo dochází k provádění rutinních porodnických opatření jako je holení pubického ochlupení, nedobrovolný klystýr, zákaz jídla a pití během porodu, nemožnost výběru polohy ve druhé době porodní, omezení přítomnosti blízkých osob apod.

Tento způsob vedení porodu má preventivně zajistit bezpečnost rodičky i plodu při porodu určitými činnostmi lékaře za účelem eliminace možných komplikací, urychlení a znebolestnění porodu medikamenty a invazivními technikami.

Jaká cesta vedla k pasivním neboli lékařsky vedeným porodům?

Lékařsky vedený porod se na území České republiky začal užívat po 1. světové válce. Zmíněný způsob vedení porodu byl umožněn rozvojem porodnické analgezie pro tlumení porodních bolestí a objevem oxytocinu pro urychlení porodu. Obou technik však nebylo možné použít v domácnostech, a tak se rodičky stále více soustřeďovaly do nemocnic.

Další velkou úlohu hrálo snížení úmrtnosti jak novorozenců, tak žen. Medicína se v první polovině dvacátého století začala prudce rozvíjet. V porodnictví se promítl vývoj elektroniky, jež se zaměřoval na sledování plodu, a v širší míře se využívaly operační techniky. Poropregnant 493699 1920dy se začaly soustřeďovat do porodnic. Zavedly se povinné pravidelné kontroly v průběhu těhotenství.

Tyto pozitivní výsledky však vedly k přeceňování významu lékařské péče a zdravotnické techniky. Do povědomí lidí se dostalo, že porod je obtížně zvladatelný, velice riskantní, nebezpečný, dokonce život ohrožující. Tak se zrodil fenomén – strach z porodu.

Je to mýtus? 

A tak se zrodil mýtus, že porod je bezpečný pouze v nemocnici a zvládnutelný pouze pod vedením lékaře s pomocí nejmodernější techniky a léků. Všechny dosavadní způsoby začaly být rázem odmítány, považovány za hazard nebo dokonce za nelegální. Stalo se tak normou, že žena jde rodit do nemocnice. Jiná možnost prostě nepřichází v úvahu.

A tak se díky dlouhodobému ustálení této zavedené praxe lékařsky vedenému porodu začalo říkat klasický, ačkoli skutečně klasický porod – porod přírodní – trval až do té doby po miliony let.

Porod v rukou lékaře, stále ještě běžná praxe?

Jak probíhá porod v nemocnicích nyní? Porod jako operace? A kdo hraje hlavní roli lékař nebo matka? Jsou následující řádky někde pořád stálou praxí nebo už je tomu jinak?

Děj porodu je koncipován a organizován jako gynekologická operace. K porodu je rodička převezena na sterilní porodní sál připomínající sál operační. Porod se odehrává za přítomnosti specialistů, s reflektory soustředěnými na operační pole. Samotný porod v podání lékařů vypadá skutečně jako operace. Přeháníme? Nebo máte stejnou zkušenost?

Porod pak probíhá v jedině správné poloze vleže na zádech na porodnickém lůžku. Stalo se normou požadovat od rodičky, aby rodila vleže na zádech, jako by byla nemocný pacient při operačním výkonu a nikoli žena plnící svou přirozenou funkci. Poloha rodičky na zádech zvyšuje komfort lékařům, protože je pro ně pohodlná, mají „vše potřebné“ na očích a po ruce.

Vojenské cvičení? Direktivní způsob vedení porodu. „Tlačte! Ještě tlačte! Dost, stačí! Dýchejte! Pořádně dýchejte!“ Na konci vypuzovací doby dostává žena příkaz sklonit hlavu k hrudníku a rukama si přitáhnout nohy k tělu. Mezi kontrakcemi musí zhluboka dýchat. Po každé kontrakci se poslouchají ozvy dítěte, jeho stav se monitoruje. Zdravotníci zasahují i do průběhu tlačení: diktují ženě, kdy má tlačit a kdy ne, přestože její vlastní pocity jí signalizují něco jiného.

Lékařsky vedený porod.