čtvrtek, 01 leden 2015 16:29

Daňové zvýhodnění na dítě pro rok 2014

Napsal(a)
Při čerpání této slevy, je třeba zohlednit rok 2014 zvlášť a stejně tak i rok 2015. Jsou zde drobné nuance, na které je třeba upozornit. Nejdříve shrneme pravidla pro rok 2014 a následně vyzdvihneme rozdíly týkající se roku 2015. Článek se zaměří na podmínky čerpání této daně a také na to co je třeba přiložit k daňovému přiznání. ROK 2014 Daňové zvýhodnění na dítě vychází z §35 c) zákona o daních z příjmů V daňovém přiznání za rok 2014 lze snížit daň o 13 404 Kč. Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na každé žijící dítě v domácnosti. Dítě je buď nezletilé, nebo je mu maximálně 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů či vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na kterých by slevu mohli uplatnit. Nelze uplatnit slevu na dítě družky. Pokud žijete v registrovaném partnerství, lze uplatnit slevu na dítě druhého z partnerů. Slevu lze také uplatnit i v případě, že dítě studuje v zahraničí. Zde je však třeba doložit potvrzení zahraniční školy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že dané studium je postaveno na stejnou úroveň studia v ČR. Daňový bonus: Máme-li nízkou daň a nevyčerpáme slevu, získáme zbytek daňového zvýhodnění formou daňového bonusu, a to až do výše 60.300 Kč ročně. Pro uplatnění tohoto daňového zvýhodnění je třeba přiložit k daňovému přiznání čestné prohlášení o tom, že dítě žije s námi v domácnosti. Finanční úřad si dále vyžaduje i čestné prohlášení druhého rodiče, že neuplatňuje slevu na dítě.…
Strana 7 z 7