pátek, 01 leden 2016 16:11

Co je si pod zkratkou ADHD představit?

Napsal(a)

adhd1ADHD neboli hyperaktivita s poruchou pozornosti, mluvíme o neuro-vývojové vadě, která je charakteristická především poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou. Všechny tyto příznaky se projevují už od raného dětství

Dříve se používaly také termíny LDE-lehká dětská encefalopatie nebo LMD-lehká mozková dysfunkce. Takové diagnózy jsou však v současnosti dávno přežité a z lékařského hlediska chybné.

Dnes je i v Česku běžně používaná zkratka ADHD pocházející z americké klasifikace nemocí. V zásadě jsou touto zkratkou definovány dvě poruchy, které se ve svém výskytu často doplňují.

1. porucha aktivity a pozornosti

2. hyperkinetická porucha chování

Jaké jsou příčiny ADHD?adhd2

Příčiny nejsou přesně definovány, ale lze říci, že daný syndrom může souviset s tzv. novorozeneckou žloutenkou, čili se stavem vyšší hladiny bilirubinu v krvi. Vysoký bilirubin může poškodit mozek, proto se novorozenci od určitých hodnot musejí ozařovat takzvaným „modrým světlem“, které urychluje rozklad a zpracování barviva. Dále se v ADHD může projevit mechanické porodní poškození mozkové tkáně nebo nedostatečný příjem jódu v těle matky.

Jak je na tom populace?

Tato porucha se projevuje již od raného dětství, nejvíce však ve školním věku, kdy postihuje 3–7 % dětí. Ve 40–50 % případů přetrvává do dospělosti a vyskytuje se u 4–5 % dospělých, kde se jedná o pocity vnitřního neklidu, převládá impulzivita a poruchy pozornosti.

Je zajímavé, že příznaky impulzivity a hyperaktivity se projevují třikrát až pětkrát častěji u chlapců. Ti tak na sebe poutají mnohem větší pozornost, protože ADHD je u nich rozpoznatelná snáze než u opačného pohlaví. Okolím jsou pak považováni za „zlobivé“, „uličnické“ apod. Dívky častěji postihuje porucha pozornosti a společnost je proto vnímá spíše jako nenápadné, či „hloupé“.

Jaké projevy ADHD doprovází?

Dítě je neklidné již v předškolním věku, ukecané, všechno musí zkusit, nespí příliš dlouho, hned po probuzení dělá binec, někdy je naopak pomalé podléhající dennímu snění. Problémy se projeví zejména ve styku s kolektivem. Děti s ADHD jsou neoblíbené a odmítané, ostatní děti je netolerují. Ve škole se normálním způsobem dítě nezapojuje. Zlobí, ničí práci a to často i svou, nic nedělá, ohrožuje ostatní.

Často pak může být ADHD doprovázena jevy jako jsou noční děsy, deprese a úzkost či neuznáváním autorit atd.

ADHD nemá žádnou souvislost s inteligencí jedince, a to i přesto že v důsledku snížené pozornosti bývají školní výsledky horší.