Dětské skupiny versus klasické školky z pohledu rodičů

children playing child laughVnímají maminky rozdíly mezi dětskou skupinou a klasickou školkou? A jaký názor na předškolní vzdělávání vlastně převládá ve společnosti? Lze vůbec vyslovit jedno stanovisko? Článek vychází z diskuzí a názorů těch nejpovolanějších, vás rodičů.

Kde je pravda? A co je vlastně nejdůležitější?

Dětské skupiny vznikly jako reakce na nedostatek míst ve školkách. Tyto skupiny jsou ukotveny v českém právním systému od roku 2014. kindergarten 90505 1280Maminky si stěžovaly na laxní přístup státu k celkové situaci před rokem 2014.

"Já potřebuju školky pro mé děti, abych mohla pracovat, platit hypotéky, dům, náklady, energie a musíte vyžít s jedním platem a ještě se srovnat s tím, že nepřijetím Vašeho tříletého dítěte do školky Vám zaniká Vaše pracovní místo. A nikdo se Vás neptá, jestli na to máte nebo ne."

Dětské skupiny jsou vnímány jako příležitost, jak zpátky rychle naskočit do pracovního procesu a mít vyrovnaný domácí rozpočet.

"Lepší než když matka nemůže do práce a rodina pomalu nemá na zaplacení mandatorních výdajů."

Mnohdy dětské skupiny vytrhnou rodičům trn z paty, protože nejbližší škola je daleko. Cestování a dojíždění se stává časově i finančně náročné. Dále hovoří pro dětské skupiny to, že poskytují určitou záruku toho, že dítě bude umístěno do zařízení poskytující předškolní vzdělání. A opět se vrací k touze matek nevypadnout z pracovního tempa.

Někteří rodiče však nevidí velký rozdíl mezi klasickou školkou a dětskou skupinou. Děti jsou, pokud to počasí dovolí, stejně neustále venku. Často je skloňován názor, že nejdůležitější je, aby dítě i rodiče byli maximálně spokojeni a je jedno, zda se jedná o dětské skupiny či klasickou školku.

"Naše dcerka chodí do běžné mateřské školky na sídlišti, a když vyloženě neprší, není velký mráz či silný vítr, jsou venku skoro pořád. Někdy obdivuju učitelky, že s nimi jsou venku i v takovém počasí. Ať se nabízí, co nejvíce druhů péče o děti, aby si každý mohl vybrat."

Číst dál...

Mají své místo ve školském systému lesní školky?

the first steps 4 1252921 mZajímají vás alternativy, pokud jde o vzdělávání? Pak tento článek je právě pro vás. Představuje totiž jednu z alternativ, kterou dovoluje náš legislativní rámec. Lesní školky se navracejí a respektují fungování přírody, a to vše předávají nejmenším.

Celý koncept lesních mateřských školek má své kořeny ve skandinávských zemích. Samotný pojem lesní mateřská školka pak pochází z Dánska. Tato forma je populární hlavně ve Švédsku, Švýcarsku či Kanadě, boom pak zažívají v Německu. Zatímco je tedy vidět jasná podpora těchto školek v zahraničí, v České republice se začínáme teprve s touto alternativou seznamovat. Důvody popularity jsou pak zřejmé: nízké náklady na zřízení a provoz a zvyšující se poptávka ze strany rodičů. Místa, kde najdete lesní školky, jsou ve většině případů doménou velkých měst, ale postupně dochází k rozšiřování.

Co je to lesní mateřská školka? Opravdu probíhá v lese? 

V praxi existuje mnoho podob těchto školek, ale jejich spojovacím prvkem je celodenní pobyt dětí venku. Důraz je pak kladen na přirozené prostředí, které přináší přirozené podněty.

Lesní mateřská školka a její provoz je realizován po většinu času ve volné přírodě.

  • Volná příroda by měla být dosažitelná do 20 minut.
  • Je- li školka v provozu déle než 3 hodiny, musí mít k dispozici vyhřívatelné zázemí pro odpočinek dětí a zahřání.

Celé zázemí, ve kterém lesní školka funguje, je prosté.

  • Ve školce by měla být k dispozici určitě toaleta a pitná voda.brotherhood at sunset 1 1361205 m

Pokud tedy chcete založit lesní školku, musíte si položit otázky: "Mám dohodu o užívání pozemku?" "Jak daleko je to vlastně do přírody?" "Je školka schopná fungovat po celý školní rok? " Užitečné odpovědi a návod jak vlastně na to, vám pomůžou při prvních krocích k zřízení vlastní lesní školky.

Koho v lesní školce potkáme?

Děti ve věku od 3 do 6 let. Minimálně jednoho pedagoga, který má ukončené nebo právě probíhající vzdělání platné dle Ministerstva školství a tělovýchovy. Je možné mít také akreditovaný kurz pro pedagogy prostřednictvím Asociace lesních mateřských školek (ALMŠ). Se skupinou o maximálním počtu 16 dětí pracují dva pedagogové.

Z čeho vychází program?

Pedagogové vycházejí z přírody, a proto i pomůcky jsou především přírodního rázu. Dále pak pedagogové tvoří program dle ročních období. Důraz je kladen na poznávání smysly.

Číst dál...

Waldorfská MŠ

hand 845269 1920Český předškolní vzdělávací systém nabízí i alternativní školky. Tyto školky pak přinášejí nové, nekonveční přístupy k výchově a vzdělávání dětí. Jednou z těchto alternativ nabízí Waldorfská mateřská školka. Nevíte, co od ní očekávat. Jaký přístup k dítěti volí? Jak funguje? A v čem je jiná? Tento článek představí nejrozšířenější alternativní školku ve světě.

Na jakých principech stojí Waldorfská školka?

Důležitý je harmonický rozvoj dítěte, ale která školka by o toto neusilovala. Waldorfská školka se pak zaměřuje především na citovou a morální oblast. Cíleně pak pracuje na rozvoji fantazie, vyjadřovacích schopností, vůle, myšlení.

Tato školka rozvíjí fantazii prostřednictvím volné hry, vyjadřovací schopnosti pak tříbí díky malování, pohádkám, říkadlům a písním. V oblasti rozvoje vůle je kladen důraz na poskytování vhodných vzorů, vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem. Cílem v oblasti myšlení je, aby dítě docházelo k vytvoření vlastních pojmů na základě vlastní zkušenosti.

Jak funguje Waldorfská školka?56

Waldorfská školka nemá žádné určité cíle. Vše je závislé na prostředí, kde je pro děti zachovaný prostor pro prožívání a konání, dítě si prostor samo naplňuje. Proto nejsou určeny konkrétní obsahy k pedagogicko-didaktickým cílům. Dítě je plně odkázané na prostředí, které je kolem něho připravené.

Podstatným prvkem výchovy je kvalitní vzor pro dítě. Dítě napodobuje vše, co se kolem něho děje. Člověk by si měl dávat pozor, co dítěti říká a také jak mu to říká.

V této školce nenajdete příliš mnoho hraček, a už vůbec ne ty, které jsou "hotové". Děti totiž tyto hračky velmi rychle omrzí, protože slouží pouze jednomu účelu. A hračky, jež jsou běžně v prodeji, svazují fantazii dítěte, právě proto, že dítě s touto hračkou vykonává převážně jednu činnost. Hračky, které ve třídě určitě najdete, jsou ručně vyrobené loutky, různé přírodniny prostě věci, se kterými se dá dále pracovat.

Role pedagoga

Velký důraz je kladen na učitele, ten by měl rozeznat potřeby každého z dětí. Učitel pak nenásilnou formou vede dítě k samostatnosti a odpovědnosti s ohledem na možnosti dítěte. Waldorfský koncept nekončí spolu se školkami, jsou zde školy i střední školy. Pokud i vy hledáte možnosti alternativního vzdělání, doporučujeme osobní kontakt s lidmi, kteří mají dítě či děti v alternativní školce či škole.

Číst dál...

Jak fungují lesní školky?

dandelion flower childPtáte se, jak fungují lesní školky? A zda si dokážou si poradit s rozmary počasí? Nemusíte mít strach. Stejně tak, jako si lesní školky mohou oddychnout v případě jejich další existence. Lesní školky ve všech svých činnostech vycházejí z přírody a lokálních potravin. A kolik si připravíte za tuto alternativu mateřských školek? Čtěte dále a dozvíte se víc.

Lesní školky a rodiče si mohou oddechnout. Prezident podepsal novelu zákona, na kterou čekaly organizace pracující s dětmi. Dlouhodobě fungující lesní školky si tak nemusejí obávat, že by nepřivítali děti znovu v září. Lesní školky se tak po více jak roce napětí mohou znovu plně soustředit na svojí činnost.

Proč je novela schválená 21. května prezidentem Milošem Zemanem tak důležitá? Co mění? Novela zavádí tzv. volitelnost registrace. To znamená, že neregistrované školky nemohou čerpat benefity spojené s registrací, ale na druhou stranu se na ní nevztahují normy a podmínky, jako registrované instituce.

Je tedy lesní školka schopná fungovat po celý školní rok?forest 868715 960 720

Lesní školky vždy přizpůsobují svůj rytmus koloběhu přírody. V zimě je jasné, že není možné s dětmi venku malovat, vyrábět nebo obědvat. Ale školky dokážou flexibilně reagovat na počasí. V zimě se tak staví třeba iglu, sněhuláky, děti kreslí na led, bruslí, sáňkují, učí se poznávat stopy zvířat. Díky celoročnímu pobytu na čerstvém vzduchu mají děti mnoho možností, které příroda během roku nabízí. Pokud je tedy počasí nepříznivé zázemí mají školky třeba ve vytápěných maringotkách či jurtách.

S jakou částkou mám počítat, když chci dát dítě do lesní školky?

Každá lesní školka má svůj vlastní ceník. Cena se mění v závislosti na tom, zda využíváme školku celodenně nebo zda jen dopoledne. Dále si lze vybrat dny, kdy dítě bude ve školce. A ve výsledku tak platíte jen ty dny, kdy je dítě ve školce. Pokud tedy dítě bude navštěvovat celodenní lesní školku od 8:00-16:00 celý týden a celý měsíc připraví si rodiče okolo 6 000 Kč. Některé školky pak nabízejí i výhodné ceny pro sourozence.

Jak probíhá stravování?

Stravování se opět mění s lesní školkou. Obecně však platí, že se spolupodílejí rodiče, ať už svačinou nebo i s obědem. Pitný režim je pak v celý v režii lesních školek. Lesní školky přistupují ke stravě opět skrze přírodu, snaží se využívat lokální potraviny a připravovat pestrá jídla. Kombinují veganské, vegetariánské obědy spolu s těmi klasickými.

Číst dál...

Jazykové mateřské školky

1hand posture hd picture 01 168118Kdy je dobré začít s výukou cizí jazyka? Říkáte si čím dřív tím líp? Začali byste už v předškolním věku? Ano? A neměli by se děti nejdříve dobře naučit česky? A co když jsou na to děti příliš malé. Ano na učení jazyka, tak jak to známe my ze školy, jsou opravdu malí. A mnohdy ani nám nevyhovuje biflování slovíček a gramatických pravidel. Děti však v raném věku vnímají jazyk zcela jinak než my dospělí. Dokážou porozumět obsahu textu, bez toho aby znaly každé slovíčko. Díky tomu, že cizí jazyk doprovázejí tzv. nonverbální aktivity, jako jsou gesta, výraz obličeje či intonace hlasu, pak jde učení jinak.

Jsou mateřské školky, které se označují jako jazykové. A zde dochází k cílené výuce cizího jazyka. Při činnostech jako jsou hry, písničky a pohybových aktivity učitelka promyšleně využíví anglická slovíčka, fráze pokyny či celé věty. Hravými formami se během dne zopakuje několik desítek slovíček.crayons 1445053 960 720

Při zjišťování, která jazyková školka je ta pravá, si zjistěte jak je jazyk "vyučovaný". Jedná se o to, zda dochází do školky lektor či lektorka, která do stálého pedagogického kolektivu nepatří. Nebo zda kroužek vede lektorka, která ovládá metodiku vhodnou pro předškolní věk. Či je cizí jazyk procvičován po celý den v kratších časových intervalech. Dále se neopomeňte informovat, zda výuka probíhá s rodilým mluvčím či ne. A nakonec se určitě zjistěte také osobní reference rodičů a i dětí.

Kolik peněz si připravíte?

Školky jsou většinou dražší. Počítejte s tím, že se zvyšujícím se věkem dítěte zaplatíte víc. Dále se cena mění s počtem dní, kdy dítě navštěvuje školku. Zcela určitě si však připravte několik tisíc měsíčně.

Vstoupí cizí jazyk do mateřských školek plošně?

Navzdory tomu, že by si to možná řada rodičů přála, v nejbližší době to nehrozí. Tam, kde se mateřské školky o angličtinu pokoušejí, by však měly být, zejména pokud jde o výběr lektora, opatrné. Jak jsme naznačili výše, je důležité děti pro cizí jazyk nadchnout.

Číst dál...

Alternativní mateřské školky

Alternativní mateřské školky

Alternativní školy vznikly jako specifický, jedinečný druh vzdělávání. Každý druh alternativní školy je jedinečný, a proto je těžké tyto školy popsat společně, jako jeden celek. My vám přiblížíme, čím jsou alternativní školky tak alternativní. Podíváme se i na rozdíl ve financování.

Co můžete od alternativní školky očekávat? happy child portrait

Výchovu, která je zaměřena na dítě a jeho individualitu. Můžete očekávat aktivitu. Alternativní školky kombinují několik vyučujících forem a metod. Nejvyšší hodnotou a cílem je pak rozvoj aktivity a odpovědnosti žáka. Aktivní škola považuje kreativní uměleckou činnost a tělesný rozvoj za nepostradatelné momenty výchovného procesu. Alternativní škola usiluje o komplexní výchovu dítěte. Vedle intelektuální složky rozvoje přikládá vysokou důležitost oblasti emočního a sociálního rozvoje jednotlivce. Tato škola je chápána jako „společenství“. To znamená, že formy, postupy výchovy a vzdělávání jsou utvářeny společně s žáky, tak i učiteli a rodiči. Principem těchto škol je učení „životem pro život“, tj. cílem školního vzdělávání je zapojení žáků do světa práce a úsilí o rozšíření edukačního prostředí nad rámec školní třídy.images

Jaký je rozdíl mezi klasickými školkami a alternativními, co se týče nákladů? 

Státní mateřské školy jsou zřizovány obcí jako instituce s celodenní péčí. Školné se v nich pohybuje kolem 500 korun měsíčně, stravné od 20-30 korun za den. V případě soukromých škol je třeba počítat s několikanásobně vyššími poplatky. Měsíční náklady na pobyt dítěte ve školce se zde pohybují od 2 500 do 25 000 korun a v této částce ještě většinou nebývá zahrnut poplatek za stravu.

Je však zcela na rodičích aby zvážili, kolik mohou a chtějí do svého dítěte investovat. Není přitom pravidlem, že soukromá školka je lepší než státní. Rodiče se však mnohdy rozhodnou pro soukromou školku z důvodu nepřijetí jejich dítěte do školky státní, které v současné době svou kapacitou nestačí poptávce.

Pro následující graf je kritériem alternativnost a týká se tedy i školek a nabízí tedy přehledný vhled, jaké druhy školek máme.

Číst dál...