Kdo a kde u nás felinoterapii provádí?

Kdo a kde u ns felinoterapii provd1Felinoterapie je u nás méně známá. Jedná se o terapii s využitím koček. Na rozdíl od hipoterapie nebo canisterapie, terapie díky a prostřednictvím koček je zaměřena zejména na duševní stránku dítěte. Pokud máte otázky a chcete vědět jak na to, tak přinášíme informace na koho se obrátit.

Felinoterapie se v České republice provádí většinou v domovech důchodců a nemocnicích. Aktivní jsou v tomto směru v DD v Mladé Boleslavi, Brně, Soběslavi, na Slovensku mají úžasné výsledky v Kremnici. V Havířově probíhá felinoterapie v dětském domově. V Brně v dětské nemocnici, resp. ve škole při této nemocnici, a v Hustopečích u Brna v nemocnici na oddělení ošetřovatelské péče. Jak vidíte, není nás málo a bude nás víc.

Kam se obrátit, pokud vás felinoterapie zajímá?

Nejdéle se felinoterapii věnuje a největším odborníkem v ČR je paní Daniela Hypšová z Nezávislého chovatelského klubu v Mladé Boleslavi.

Ale jak to všechno začalo?Kdo a kde u ns felinoterapii provd2

Felinoterapii se u nás začala intenzivněji věnovat paní Daniela Hypšová z Nezávislého chovatelského klubu v Mladé Boleslavi. Formulovala kritéria, která by měla splňovat každá terapeutická kočka. Se svým zvířetem můžete dokonce absolvovat i zkoušky, pokud je splníte, dostanete dvouletý certifikát, že jste dobrý felinoterapeutický tým. Zkoušky jsou však náročné, takže zatím je v republice absolvovalo jen několik málo zvířat.

Práce s kočkami je obtížnější než se psy, proto ji také málokdo dělá, ale zase je spousta lidí, zejména starších, kteří kočky preferují před ostatními zvířaty. Snad pro jejich ideální velikost na klín, pro jejich eleganci a vznešenost, ale také klid, vyrovnanost a uklidňující účinek, nebo pro jejich úžasné předení. A tak by mohly kočky, mnohdy samy v nouzi, pomáhat lidem, kteří je potřebují.

Výhody felinoterapie ve srovnání s canisterapií (léčba za přítomnosti psa)

Lze opravdu najít jasné výhody? Nelze samozřejmě srovnávat typické vrozené vlastnosti a povahové rysy zvířat tak odlišných, jako je například pes a kočka. Pes, extrovert, předurčen k družnosti a oddané poslušnosti je takřka protipólem introvertní kočky, která je vyhraněnou individualitou, samostatnou osobností s vlastním názorem. Tento moment je mnohdy rozhodujícím pro další soužití. Pokud ovšem kočka člověka přijme do svého teritoria, jde o vztah velmi silný a rovnocenný.

Léčebné působení kočky může probíhat i v omezeném prostoru, kočka nevyžaduje pravidelné venčení, výcvik, vyziskou spoluúčast. Kočka si vystačí, postará se o sebe sama, a přitom dokáže vyzařovat velice silnou pozitivní energii. Je tedy ideálním "terapeutem" a společníkem pro osoby s omezenou hybností. S kočkami lze komunikovat stejně tak, jako se sobě rovnými blízkými bytostmi. Jde jen o to, umět navázat vzájemný hlubší kontakt, čitelný pouhým pohledem.

Číst dál...

Jaká kočka je vhodná pro felinoterapii?

Jak koka je vhodn pro felinoterapii1Slyšeli jste už o felinoterapii? Zaujala vás tato forma terapie? Ale trápí vás otázky typu: Je každá kočka vhodná? Následující článek vám odpoví na řadu otázek, které možná máte nebo byste měli mít.

Není kočka jako kočka

Kočka, kterou chceme používat pro felinoterapii, musí splňovat řadu podmínek a její výběr není vůbec lehký. Samozřejmostí jsou všechna běžná očkování a výborný zdravotní stav. I kdyby kočka měla nemoc, která není přenosná na člověka, nemá práce s ní smysl, protože spokojené a zdravé zvíře ochotné ke spolupráci je základní a nezbytnou podmínkou práce.

I tady platí, že ať se děje co se děje, zvíře pro nás musí být partnerem a ne jen nástrojem. A v žádném případě se nesmí stát, že budeme zvíře jakkoli přetěžovat nebo dokonce trápit. Základem je tedy vynikající vztah člověka a Jak koka je vhodn pro felinoterapii2kočky, vzájemná důvěra, respekt a výborná znalost toho druhého.

Jak vybrat kočku? Kdy začít s terapií?

Kočka používaná k felinoterapii musí mít ráda lidi. Každá kočka se cizích lidí trochu bojí, ale u některé se strach po několika návštěvách prolomí. Aby měla dobrý vztah k lidem, musí být kočka dobře socializovaná. To znamená, že v kritickém období mezi 3. a 8. týdnem života musí kotě pobývat s lidmi a mít s nimi pozitivní zkušenosti.

S felinoterapií je ideální začít co nejdříve, tedy kolem tří měsíců věku kotěte. Jde spíše o to, abychom ho navykli na cestování, přítomnost cizích lidí a pobyt v cizím prostředí. To jsou základy, po jejichž zvládnutí máme napůl vyhráno. V žádném případě to ale neznamená, že k felinoterapii se dají používat pouze čistokrevná zvířata. I jakákoliv kočka domácí, je-li zdravá a má ráda lidi, se může stát vynikající pomocnicí. Závisí hlavně na tom, jaký vztah máte se svou kočkou, zda jí důvěřujete a zda důvěřuje ona vám.

Jaké jsou možnosti a výhody provádění felinoterapie?

Felinoterapie, podobně jako ostatní formy zooterapie, je podpůrnou terapií při nejrozličnějších onemocněních těla, ale hlavně duše. Má i hojivé tělesné účinky, přítomnost kočky snižuje krevní tlak a tepovou frekvenci, což blahodárně působí na srdce. Ovlivňuje hladiny hormonů v krvi, takže snižuje stres, pocit deprese a bolesti, naopak vyvolává příjemné pocity radosti. Finančně i fyzicky je kočka také o něco méně náročná. Málokdo se jí bojí, nevyžaduje příliš pozornosti, je klidná, tichá a vyrovnaná, můžete ji bez obav nechat den o samotě.

Číst dál...

Felinoterapie

Co je to felinoterapie1Tato forma terapie je u nás méně známá. Jedná se o terapii s využitím koček. Na rozdíl od hipoterapie nebo canisterapie, terapie prostřednictvím koček je zaměřena zejména na duševní stránku dítěte. Základem felinoterapie je využití vrozeného daru empatie, intuice a léčivé energie kočky, schopné odnímat bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu. Pořád si nejste jisti, že víte, o co jde? Následující článek vám prozradí více.

Co je to felinoterapie?

Možná jste to slovo ještě ani neslyšeli. Nejedná se zcela o novou formu zooterapie. Spíše je to tak, že terapie s kočkou, které se už i v naší republice začínají věnovat dobrovolníci z řad odborné i laické veřejnosti, dostala svůj názevCo je to felinoterapie2. Co je to vlastně felinoterapie?

Jedná se o využití kočky v rámci AAA (animal assisted activities), při které dochází k vzájemnému pozitivnímu působení kočky a člověka. Přínosy jsou podobné jako u jiných forem zooterapie, až na to, že pomáhající práce s kočkou je velice náročná, a proto se jí zatím věnuje tak málo lidí.

Cílová skupina? Komu je vlastně určena tato terapie?

Pacienty jsou obvykle senioři, handicapovaní lidé, pacienti s Alzheimerovou chorobou, autistické děti, děti s kombinovanými postiženími, ale i děti zdravé, které jsou ohroženy emocionálními a výchovnými problémy. Může také posloužit jako podpůrná metoda při léčbě závislostí, neuróz, stresů a neklidu.

Nedílnou součástí felinoterapie je přirozené rozvíjení schopnosti dětí postižených jak fyzicky, tak dětí s mentální poruchou a jejich kvalitní začlenění do plnohodnotného života. Tato oblast si zaslouží stále více pozornosti, neboť kočka v takovém případě funguje jako zcela přirozený léčitel a přítel postiženého dítěte, které, aniž se to uvědomuje, je nuceno utvářet si své priority, učit se zodpovědnosti a rozvíjet své schopnosti, jak motorické, tak mentální, jenž by jinak mohly zůstat nevyužity.

Živé zvíře je často nejspolehlivějším a někdy jediným přítelem člověka. Nahrazuje často chybějící rodinné vztahy a to při nedostatečné citové vřelosti v rodinách nebo v případě, že člověk žije sám.

Číst dál...