středa, 08 červen 2016 14:15

Jak se stát canisterapeutickým týmem?

Napsal(a)

Jak se stt canisterapeutickm tmem1Canisterapie probíhá pod vedením canisterapeuta a většinou ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, kam týmy docházejí. Canisterapie může být skupinová nebo individuální, vždy záleží na konkrétní potřebě klienta. V žádném případě nejde o to vypustit psa do skupinky dětí či babiček a dědečků a za hodinu když je pes unavený, si ho vyzvednout a jít domů. Jak funguje správný canisterapeutický tým? Chcete se stát aktivní součástí? Co všechno musí člověk a pes splnit, jaké podmínky a zkoušky?

Podmínky k účasti na zkouškách

Aby se mohli pes i jeho majitel stát canisterapeutickým týmem, musí nejdříve složit zkoušky, které testují povahu psů, a musí splnit podmínky k účasti na zkouškách. Ty podmínky jsou následující: zkoušek se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima, dále v den zkoušek musí pes dosáhnout věku nejméně: 12 měsíců - „malý“(cca do 35 cm), 15 měsíců - „střední“ (cca do 60 cm) a 18 měJak se stt canisterapeutickm tmem2síců - „velký“ (cca nad 60 cm). V den zkoušek se pes podrobí vstupní prohlídce u veterináře a psovod musí prokázat pravidelnou veterinární péči. Pes musí být samozřejmě v dobrém zdravotním stavu, bolestivost jakékoli části těla vylučuje psa ze zkoušek. Zkoušek se nesmí zúčastnit feny v době hárání, kojící feny a feny v druhé polovině březosti.

Canisterapeutická průprava

Příprava člověka a psa, tedy budoucího canisterapeutického týmu, na činnost se sestává ze základních kroků, které si dále rozebereme. Musíte ovládnout teorii canisterapie - základní potřebné informace o canisterapii, jejích metodách a normách, typech klientů, péči o psa atd., což si osvojíte v průběhu tréninku. Cílem zkoušek je pak rozeznat ty psy, kteří se projevují agresivně nebo nemají přirozený zájem o kontakt s lidmi. Zkoušky se sestávají z povelů základní poslušnosti a simulovaných situací, se kterými se můžete setkat v zařízeních: hluk, berle, invalidní vozíky, neobvyklé chování klientů apod..

Simulace návštěvy u postiženého

Součástí zkoušky je i simulovaná návštěva a kontakt s cizím člověkem. Zkoušející si lehne na deku a majitel k němu přivede psa. Zkoušející se snaží napodobit polohování: obejme psa, jemně si na něj položí hlavu, položí mu přes bok nohu, neustále psa hladí, jemně ho může zatahat za ucho apod. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s „klientem“.

Máte zájem stát se canisterapeutickým týmem?