pátek, 04 březen 2016 18:19

Kde a jak o dávky žádat

Napsal(a)

vintage fountain pen 2 1148654 mV rámci pěstounské péče, lze získat řadu příspěvků. Ke každému příspěvku, na který má osoba pečující nárok, musí dodat určité dokumenty. A jaké to jsou? A kde o tyto dávky vlastně žádat? A má žádost nějaké specifické podmínky? Následující řádky vám pomohou se v této oblasti zorientovat.

Kontaktní místa, kde lze o dávky zažádat

 • O dávky je možno zažádat na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Jak musí vypadat žádost?

 • Je třeba mít předepsaný tiskopis, který je k dispozici na Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě.
 • Na tiskopisu je uveden seznam dokumentů, které je nutní k žádosti připojit.
 • Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce ČR se řídí místem trvalého pobytu pečující osoby či osoby v evidenci.
 • Pokud o příspěvek na úhradu potřeb dítěte a o příspěvek při ukončení pěstounské péče žádá zletilá osoba, která byla do této doby v pěstounské péči osoby pečující či v evidenci, řídí se místní příslušnost místem trvalého pobytu této zletilé osoby

Dokumenty, které je třeba dodat k žádosti

 • Musí být prokázaná skutečnost o nezaopatřenosti dítěte.
 • Musí být dodáno rozhodnutí:
 1. o svěření dítěte do pěstounské péče
 2. o ustanovení poručníkem
 3. o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounemboys 286784 960 720
 4. návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje
 • Musí být dodáno rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
 • Musí být prokázán stupeň závislosti dítěte, které je odkázáno na pomoci jiné fyzické osoby, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo o nárok na odměnu pěstouna.
 • Je třeba mít doklad prokazující výši důchodu v případě dětí, které požívají důchod z důchodového pojištění, jde-li o nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 • Při zakoupení motorového vozidla či nezbytné celkové opravě motorového vozidla je třeba doklad o výši nákladů, jde-li o nárok na příspěvek při zakoupení motorového vozidla.