úterý, 02 únor 2016 08:02

Jak funguje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc?

Napsal(a)

student 1 1361797 mJak fungují zařízení, které poskytují okamžitou pomoc dětem? V jakých situacích se sahá po tomto řešení? A jak se dítě může dostat do center, které poskytují tuto okamžitou pomoc? Kolik dětí je schopno pojmout takové zařízení? Odpovědi na tyto otázky hledá následující článek.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP)

Tato zařízení nespadají pod žádný rezort. Nevztahuje se na ně zákon o výkonu ústavní výchovy. Financování je řešeno ze systému dávek státní sociální podpory.

V jakých situacích zasahuje ZDVOP?

Poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které:

 • se ocitlo bez jakékoliv péče,
 • se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
 • se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.
 • je ohroženo na zdraví či životě,
 • je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané.

Zajišťuje tedy:

 • Ochranu a pomoc v základních životních potřebách.
 • Ubytování.
 • Zdravotní péči včetně té psychologické.

Kdo může zřizovat a provozovat ZDVOP?

 • Obec, kraj, pověřené osoby.

Jak se dítě dostane do ZDVOP?

Dítě může být umístěno do ZDVOP na základě:

 • žádosti rodičegirls read book 899943 m
  • max. 3 měsíce (lze prodloužit o další max. 3 měsíce
 • žádosti OSPOD OÚ ORP (pouze se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte)
  • max. 6 měsíců (lze prodloužit o dalších max. 6 měsíců pouze za předpokladu, že si rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte prokazatelně upravují poměry tak, aby mohli převzít dítě do své osobní péče)
 • žádosti dítěte
 • rozhodnutím soudu

Počet dětí v zařízení:

 • max. 28 dětí v jednom zařízení;
  • počet lze překročit pouze v případě umístění sourozenců
  • počet lze překročit dále pouze na základě výjimky udělené MPSV

Počet dětí na jednoho pečujícího zaměstnance ZDVOP:

 • max. počet 4 děti na 1 zaměstnance zajišťujícího osobní péči.