pátek, 08 červenec 2016 12:31

Jak se stanovuje termín porodu?

Napsal(a)
Vězte, že termín porodu je datum, kdy má dle výpočtu začít porod, ale pouze 5% dětí se narodí přesně ve vypočítaném termínu, zbylých 95 % dětí se může narodit po termínu. Proč je ale termín tak důležitý? Určení termínu porodu má své praktické osobní důvody, a to nákup kočárku a výbavičky, příprava domova na příchod nového člena rodiny nebo upozornění příbuzných na den D. Znalost termínu porodu je ovšem velmi důležitá i z důvodů medicínských. V závislosti na stáří těhotenství a předpokládaném termínu porodu se totiž různě řeší rozmanité problémy a komplikace, které se během gravidity nezřídka objevují, třeba onemocnění nastávající maminky, zpomalení růstu plodu či jakékoli závažné ohrožení miminka v děloze. Správně vypočítaný termín porodu je také vodítkem pro rozpoznání prodloužené gravidity a pro stanovení chvíle, kdy je nutné vyvolat porod uměle. Metody pro výpočet termínu porodu Existuje několik metod, kterými můžeme toto datum vypočítat, ovšem v praxi se nejčastěji setkáme s dvěma metodami a to výpočet dle poslední menstruace těhotné a přesnější ultrazvuková biometrie v prvním trimestru gravidity. My vám však představíme všechny dostupné metody. Naegeleho pravidlo U výpočtu termínu porodu dle Naegelova pravidla je nutné, aby těhotná znala datum prvního dne poslední menstruace. Od tohoto data odečítáme tři kalendářní měsíce a přičítáme sedm dní. Výsledné datum by se mělo rovnat termínu porodu. Datum termínu porodu však nemusí být přesné, jelikož údaj o poslední menstruaci může být uveden mylně. K výpočtu nám pak může pomoci i gravidometr. Pohyby plodu Termín porodu vypočítaný dle data, kdy těhotná poprvé vnímala pohyby plodu, je velmi orientační.…
čtvrtek, 07 červenec 2016 12:28

Epidurální analgezie

Napsal(a)
Opium, alkohol, kokain? Co mají tyto látky společného? Jsou to předchůdci dnešní epidurální analgezie. Co je v dnešní době tzv. zlatý standart schopen rodící ženě nabídnout? Jak se podává a kdy? A jaké jsou výhody a nevýhody? Jak to bylo s tlumením bolestí? Porodní bolest bude pro ženy stále fyzicky i duševně stresující a bez analgezie se stane pro ženu nejbolestivějším zážitkem jejího života. O zmírnění porodních bolestí se lidstvo snaží od dávných dob. Často však bez ohledu na zdraví a život dítěte i matky. Metody poskytující účinnost, ale i bezpečnost se používají sotva asi 60 let. Epidurální analgezie se u nás začala hojně zavádět až po roce 1989. Předchozí politická situace tuto metodu velmi omezovala, neboť absolutně chyběly potřebné pomůcky, léčiva, dokonce i literatura. Co je to epidurální analgezie? Epidurální analgezie znamená podání malé dávky anestetika do epidurálního prostoru. Tato analgesie zmírní vnímání porodních bolestí, ale celkový stav rodičky a plodu ovlivní jen málo. Epidurální analgezie se podává během porodu před nástupem nejsilnějších porodních bolestí. Vhodnou dobu pro podání epidurální analgezie určí porodník, výkon provádí anesteziolog, ale slovo rodičky je důležité. Jak se epidurální analgesie podává? A jak se mnohdy vysněný „epidurál“ podává? Lehnete si na porodní lůžko, porodní asistentka pak zavede infuzi s iontovým roztokem a změří vám krevní tlak. Přesunete se na levý bok a vyhrbíte záda, uděláte „kočičí hřbet“, tj. nohy pokrčené v kolenou přitáhnout k břichu a bradu co nejvíce sklonit k hrudníku. Anesteziolog pak sterilně očistí místo vpichu v oblasti bederní páteře, obloží jej sterilními rouškami a znecitliví kůži a…
středa, 06 červenec 2016 12:25

Dula

Napsal(a)
Dula není nikterak nový pojem, víme, že v minulosti rodičku během porodu doprovázeli blízké, zkušené ženy. Dnes je situace jiná, ale duly, mají své místo a provází ženy jejich rodiny během těhotenství, při porodu i v poporodním období. Pomáhá ženě naplnit jejich představy o porodu. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod. Zná tedy rodičku i její přání a představy týkající se porodu a může jí proto poskytnout specifický druh podpory. Co od duly očekávat? A jaké vzdělání či odbornost dula má? A kolik jich je v České republice? Během porodu Dula sama neposkytuje zdravotnické služby, ani v žádném případě nezasahuje do kompetencí zdravotnického personálu. Její činnost specifickým způsobem doplňuje péči porodníků a porodních asistentek. Nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Výcvik a vzdělání duly Dula má rámcové znalosti z oboru psychologie, medicíny, legislativy, kojení a péče o dítě. Duly jsou vázány etickým kodexem, procházejí pravidelnou supervizí a následným vzděláváním. Samotný výcvik trvá 2 roky a je složen ze sebezkušenostní části, výukové části a superviziované praxe. Pokud byste uvažovaly nad výcvikem, připravte se na 11 intenzivních dvoudenních setkání a počítejte s cca 29 000 Kč. Duly v České republice dle dosaženého vzdělání se dále dělí na: certifikované duly, tedy ty které splnily veškeré podmínky pro získání osvědčení-certifikace, pak jsou duly absolventky, jež absolvovaly celou prezenční část kurzu, ale prozatím nesplňují některé z podmínek pro udělení certifikátu a poslední v hierarchii jsou duly ve výcviku, které jsou v…
úterý, 05 červenec 2016 12:20

Císařský řez

Napsal(a)
Císařský řez se během posledních několika desetiletí změnil ze vzácně prováděné velmi rizikové operace na nejčastěji prováděnou metodu operačního porodu. Proč je tomu tak? A za jakých okolností se přistupuju k této formě porodu? Rutinní zákrok? Císařský řez se řadí mezi nejstarší porodnické operace, byl znám již v Mezopotámii. Téma císařského řezu je pak v moderní době 21. století hodně diskutované, zejména proto, že celosvětově dochází k velkému nárůstu počtu porodů císařským řezem na úkor porodů přirozených. V době, kdy byl císařský řez poprvé uveden do praxe, šlo o velice rizikovou operaci-úmrtnost 50%. Se zlepšením chirurgie a techniky se posunul z 2hodinové operace na 20minutový rutinní zákrok. Kdy se volí císařská řez? Kdy se tedy přistupuje k císařskému řezu? V té obecné rovině můžeme říci, že tato metoda se volí či je naplánována předem nebo se k ní přistupuje v akutní stavu, kdy tedy nebylo možné předpokládat komplikace, ale je třeba je řešit. Mezi faktory, které mají vliv na stále častějším provádění císařského řezu, patří např. rozšiřující se indikace k císařskému řezu (nedostatek kyslíku plodu, nepostupování plodu, stav po předchozím císařském řezu či postup miminka koncem pánevním), zvyšující se věk rodiček a s tím narůstající riziko vážnějších onemocnění rodičky znemožňující vaginální porod a některé další. Jedním z faktorů ovlivňujících počty prováděných císařských řezů je i fakt, že mnoho porodníků je vzhledem k jejich současné poměrně vysoké bezpečnosti považuje za ideální způsob řešení hrozících či již probíhajících porodnických komplikací. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu % císařských řezů porodníci tuto operaci velmi dobře ovládají, což má pozitivní…
pondělí, 04 červenec 2016 12:23

Domácí porody a česká legislativa

Napsal(a)
Zřejmě nejznámějším českým případem v oblasti domácích porodů, jehož prostřednictvím došlo k medializaci této otázky, je případ porodní asistentky Ivany Königsmarkové. Jak je na tom otázka domácích porodů dnes? Jaké jsou argumenty jednotlivých stran? A jak se k tomu staví česká legislativa? Podle statistik totiž porodů mimo porodnici v Česku přibývá. V roce 1990 se z 200 dětí narozených mimo porodnici narodilo cíleně doma 19. V roce 2009 se mimo porodnice narodilo 400 dětí, z nich 150 doma s porodní asistentkou. Porod doma pak zvolí nanejvýš 2% žen, valná většina dá přednost porodnici nebo porodnímu domu. České zákony v souvislosti s domácím porodem Česká legislativa porod doma nezakazuje, porodní asistentce ale zdravotní pojišťovna za porod doma nezaplatí. Porody doma tedy nejsou v ČR upraveny žádnou legislativou. A matky, které chtějí rodit doma, musí mnohdy lhát. Domácí porody jsou neuchopitelné i pro zdravotní pojišťovny, jak je hradit, v jaké výši, komu atd. Pojďme si ale představit konkrétní argumenty jednotlivých stran. Strana, které je proti Porod doma sice legislativa nezakazuje, ministerstvo zdravotnictví mu ale dlouhodobě oponuje z důvodu bezpečnosti. Lékaři mluví o zbytečných úmrtích dětí narozených doma. Jsou zde případy, které se změnily ze vteřiny na vteřinu. To není „porodní bába“ schopná doma zvládnout. Předseda České gynekologické a porodnické společnosti a ředitel pražské porodnice v Podolí Jaroslav Feyereisl má navíc za to, že celý spor je motivován porodními asistentkami, které za porod doma nedostávají od pojišťoven peníze a podle Feyereisla „pár militantních porodních asistentek“ zneužívá ženy k nátlaku na to, aby pojišťovny začaly tuto péči platit. Další…
Strana 2 z 2