Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

Víte, jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? A v čem tkví zásadní rozdíly? Následující článek vám umožní snadnější orientaci a ujasnění si pojmů. Dozvíte se, s jakou částkou pro dané období můžete počítat. Zda se mění podmínky pro zaměstnance či osoby samostatně výdělečně činné. A kdo vlastně na mateřskou či rodičovskou dovolenou může nastoupit a lze si v této době přivydělávat? Tento text má orientační charakter. Veškeré podrobnější informace najdete vždy v samostatném článku.baby 1543077 960 720

  Mateřská dovolená Rodičovská dovolená
Kdy se na ní nastupuje Žena nastupuje 6-8 týdnů před termínem. Nástup je ihned po mateřské dovolené.
Jak dlouho trvá 1 dítě - 28 týdnů Časový rozvrh je na rodičích.
2 a více dětí- 37 týdnů
Kolik se vyplácí

70% z denního vyměřovacího základu.

DVZ= měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní.

 • Max. 32 640 Kč
 • Min. 7 600 Kč
220 000 Kč se vyplácí postupně nejdéle však po 4 roky.
 • Max. 11 500 Kč
 • Min. 3 800 Kč
Žádost se poddává Příslušná OSSZ. Úřad práce - Odbor státní sociální podpory dle trvalého bydliště.
Kdo na ní může nastoupit Může nastoupit i otec, ale až v 7 týdnu od narození dítěte. Rodič, který osobně a po celý den pečuje o dítě.
OSVČ Musí hradit dobrovolné nemocenské pojištění 180 dní v období 1 roku před porodem a zároveň musí být pojištěná 270 dní v posledních 2 letech. PŘEDTÍM NEVZNIKL NÁROK NA MATEŘSKOU.
 • Méně výhodná pravidla.
 • Prvních 9 měsíců se vyplácí 7 600 Kč.
 • Dále až do 4 let dítěte 3 800 Kč.
 • Nelze si zvolit dobu a tím i měsíční částku čerpání.
PŘEDTÍM VZNIKL NÁROK NA MATEŘSKOU.
 • Lze si vybrat rychlost i dobu čerpání.
     
Zaměstnanci Obecně platí, že žena musí být zaměstnaná, pokud je ukončen zaměstnanecký poměr platí ochranná lhůta 180 dní. Lze si nastavit rychlost i dobu čerpání.
Lze pracovat? ANO ANO

 

Číst dál...

Výpočet mateřské dovolené v několika krocích

baby 552610 960 720Tento článek se bude podrobněji věnovat samotnému výpočtu mateřské, jednotlivým krokům a omezením. Dále zjistíte, zda můžete pracovat při mateřské dovolené. V neposlední řadě jsou zde uvedeny, jaké státní instituce mateřskou vyplácí.

Peněžitý příspěvek tzv. mateřská se opírá o předchozí mzdu v zaměstnání, pokud je žena OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) tak se částka odvíjí od měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění.

Výpočet mateřské v několika krocích

S jak velkou mateřskou tedy mohu počítat? Následující 4 kroky vás dovedou ke konečné částce.

Mateřská dosahuje na 70% z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) pak zjistíme jednoduchým výpočtem: DVZ=měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní.

DVZ se dále redukuje dle zjištěné částky následovně:

z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%

z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %

z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %

a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží

Následně vše sečteme dohromady a ze vzniklé částky vypočítáme 70%.

Výslednou částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené.

Nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro výpočet mateřské pro rok 2015, kde vše jednoduše zadáte do přehledné tabulky, která vám následně vygeneruje cílovou částku.

Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) začne mateřskou vyplácet do 30 dnů po doručení vše potřebných dokladů pro uznání nároku.

 • Maximální výše mateřské je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
 • Minimální výše mateřské je 7.600,- / měsíc.
  • Pokud mateřská nedosahuje na částku 7600, má rodič nárok na doplatek do minimální výše.baby 1178539 960 720

Vznikne-li v době trvání pracovního poměru nárok na další mateřskou (do 4 let od první), použije se pro výpočet další mateřské DVZ, dle kterého se počítala první mateřská a reflektujte právě platné zákony.

Kdo mateřskou vyplácí a kde o ni zažádat

Mateřská nám bude chodit od OSSZ. Pokud podnikáme, a jsme tedy OSVČ, postupujeme nárok na mateřskou na příslušnou Městskou/Okresní správu sociálního zabezpečení. Ta vyplácí částku dle výše pojistného, které si žena OSVČ dobrovolně hradila. Jestliže však částka nedosahuje životního minima, je tato částka dorovnána Odborem státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Je třeba podotknout, že pokud žena OSVČ neplatila nemocenské pojištění, nebude jí vyplácena mateřská ale přímo rodičovský příspěvek.

Můžu pracovat při mateřské?

Při mateřské dovolené lze pracovat, ale má to svá omezení a pravidla.

 • Žena nemůže pracovat pro svého původního zaměstnavatele na stejné pracovní pozici.
 • Žena může pracovat pro svého původního zaměstnavatele, ale na jiné pracovní pozici a dle jiné smlouvy či dohody.
 • Žena může pracovat pro jiného zaměstnavatele na základě standardní pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
 • Žena, která je zaměstnaná, může začít pracovat jako OSVČ.
 • Žena, která podniká, nemůže nadále pokračovat ve své výdělečné činnosti.                                         Ale:
  • za a) ve výdělečné činnosti může pokračovat třeba manžel jako spolupracující osoba,
  • za b) žena OSVČ se může nechat zaměstnat bez omezení.
Číst dál...

Za jakých podmínek může otec dítěte čerpat mateřskou?

family with newborn 2 1111655 mNa mateřskou dovolenou nastupuje většinou žena, ale je možné, aby tím, kdo bude s dítětem doma, byl muž. Jaké podmínky se musí dodržet? Od kolikátého týdne je možné, aby muž nastoupil na mateřskou dovolenou? Jak vysoká bude peněžní podpora pro otce? Na tyto otázky dostanete odpovědi v následujícím článku.sleep 466924 m

Odkdy je možné, aby na mateřskou dovolenou nastoupil muž?

Od 7 týdne po narození dítěte, tedy po skončení 6 nedělí. Mateřská se pak vyplácí 22 týdnů, v případě, že je více dětí, vyplácí se mateřská 31 týdnů.

V jakých případech nastupuje muž na mateřskou dovolenou?

Pokud převezme dítě do péče nahrazující péči rodičů. Pokud je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. Pokud se matka dítěte nemůže o dítě postarat pro závažné onemocnění. Pokud je uzavřena písemná dohoda mezi matkou a otcem.

 • Dohoda musí obsahovat den, od kterého bude otec na mateřské dovolené, den porodu a úředně ověřený podpis.
 • Dále musí být písemná dohoda doručena na příslušnou Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ)

Pokud matka dítěte zemřela.

V péči o dítě se mohou rodiče střídat, a to platí i v případě vyplácení peněžité podpory v mateřství. Většinou se jedná o tyto modelové situace:

 • Matce nevznikl nárok na mateřskou (viz. článek Mateřská dovolená)
 • Muž jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) si platil dobrovolné nemocenské pojištění a vznikl mu tak nárok na mateřskou, na kterou žena nedosáhla. Zde platí stejné podmínky jako u žen-matek OSVČ.
Číst dál...

Mateřská dovolená a její zákonné podmínky

baby 256857 960 720Následující článek se týká základních podmínek pro vyplacení tzv. mateřské. Dozvíte se tak, jak dlouho trvá mateřská dovolená, kdo má na mateřskou dovolenou nárok a co je třeba splnit. Níže uvedené informace vám usnadní orientaci v této problematice.

Mateřská dovolená má několik jasných pravidel:

 • mateřská dovolená trvá 28 týdnů, a pokud žena porodí dvě a více dětí jedná se o 37 týdnů
 • na mateřskou dovolenou nastupuje žena 6-8 týdnů před termínem
 • mateřská dovolená pak nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže být v žádném případě skočena ani přerušena
 • pokud se dítě narodí mrtvé, náleží matce 14 týdnů mateřské dovolené
 • žádost o mateřskou potvrzuje ošetřující gynekolog, zaměstnankyně předávají tento tiskopis zaměstnavateli, osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ ) předávají tiskopis přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ)

Kdo má na mateřskou dovolenou nárok?

Co musí budoucí maminky splnit, aby jim příslušná OSSZ vyplatila peněžní příspěvek? Je třeba podotknout, že je rozdíl, zda jste zaměstnankyně či samostatně výdělečná žena.

Zaměstnankyně:

 • musí v den nástupu na mateřskou trvat účast na nemocenském pojištění, tedy sleeping beauty 1129588 mto znamená, že musí být zaměstnaná,
 • pokud ukončila zaměstnanecký poměr, platí zde ochranná lhůta 180 dní, kdy má nárok na mateřskou dovolenou,
 • a dále je zde podmínka pojištění v rozsahu 270 dní v posledních 2 letech

Samostatně výdělečné ženy (OSVČ)

 • musí hradit dobrovolné nemocenské pojištění 180 dní v období 1 roku před porodem
 • a zároveň musí být pojištěná 270 dní v posledních 2 letech,
 • zde dále platí pravidlo, že čím vyšší příjem žena přiznává, tím vyšší mateřskou dostane,
 • peněžitá podpora- mateřská se tedy váže na nemocenské pojištění,

Pokud tedy nejsou splněny výše uvedené podmínky u žen OVSČ, zaniká nárok na mateřskou. V tomto případě se pak ihned po narození dítě, začne vyplácet tzv. rodičovský příspěvek. Ten je však nižší.

Pro vyplacení peněžního příspěvku tzv. mateřské je třeba vždy splnit určité zákonné podmínky. Tyto podmínky většinou nesplní nezaměstnané ženy, studentky, podnikatelky, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění a v neposlední řadě ani ženy, které pracují na základě dohody o provedení práce, kdy nejvyšší odměnou je 10 tisíc korun.

Číst dál...