Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a nabízené programy plné výhod pro rok 20

brothers 990692 960 720Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) si pro své klienty připravila pro rok 2015 řadu slev a výhod. Opět je třeba hned v úvodu upozornit, že existuje řada podmínek pro proplácení příspěvků. Obecně se jedná o tyto podmínky:

 • Klienti u ZPŠ nesmí mít žádný dluh.
 • Příspěvky se čerpají od 2. 2. 2015 do 30. 12. 2015. Výjimku tvoří matky a novorozenci, kdy pokud se dítě narodí v prosinci 2015, tak se mohou příspěvky čerpat do 31. 1. 2016.
 • Je třeba vyplnit, konkrétní žádost pro daný program pro rok 2015, přiložit originální doklad o zaplacení a to vše buď zaslat na pobočku či donést osobně.

Jednotlivé programy pak mají své další konkrétní požadavky, které jsou níže uvedeny. ZPŠ se v tomto kalendářním roce zaměřila na následující agendy:

 • Očkování
 • Prevence závažných onemocnění
 • Zlepšené služby
 • Balíčky

V rámci jednotlivých agend se zaměříme především na děti a nastávající maminky. Vše je zpracováno do přehledných tabulek, kde je vždy věkové omezení, komu jsou služby určeny, výše příspěvku a doplňující informace.

Očkování

Jednotlivé složky, které pojišťovna proplácí, nad rámec všeobecného očkování, jsou uvedeny v tabulce.

Podmínky pro všechna očkování:

 • předložení originálního dokladu o úhradě očkování,
 • očkovací průkaz nebo jiný písemný dokladu o provedeném očkování.
Očkování věkové omezení žena / muž výše příspěvku informace
chřipka do 65 let Ž,M do 500 Kč na očkování 1x za rok
klíšťová encefalitida bez omezení Ž,M do 500 Kč na každé očkování v rámci očkovacího schématu, včetně přeočkování
žloutenka typu A+B bez omezení Ž,M do 1 000 Kč na očkování (např. Twinrixem), podmínkou je ukončení 3. dávky očkování v roce 2015,1x za rok
meningokok B do 5 let Ž,M do 1 000 Kč na každou dávku očkování po ukončení základního očkovacího schématu
meningokok C bez omezení Ž,M do 500 Kč 1x za rok na očkování
rotavirové infekce kojenci do 1 roku Ž,M do 1 000 Kč na každou dávku očkování po absolvování celého očkovacího schématu v roce 2015

lidské papillomaviry

(HPV infekce)

12 až 18 let Ž,M do 5 000 Kč očkování proti rakovině děložního čípku; vyplácí se 1x za rok po ukončení celého očkování v roce 2015, netýká se pojištěnců, u kterých je očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění
balíček ostatních očkování bez omezení Ž,M do 1 200 Kč na očkování výše neuvedené nebo nesplňující uvedené podmínky

Zdroj: http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2015/ockovani

Prevence závažných onemocněníbrothers 1022994 960 720

prevence věkové omezení žena /muž výše příspěvku informace
prevence u těhotných bez omezení Ž  - vyšetření štítné žlázy; tento program je určen pro region Mladá Boleslav  
prvotrimestrální
screening na specializovaném akreditovaném pracovišti
bez omezení Ž do 1200 Kč bez doporučení gynekologa, nutné doložit originální doklad o zaplacení a fotokopii těhot. průkazky, vždy po schválení revizním lékařem ZPŠ
prevence melanomu bez omezení Ž,M - preventivní program prováděný dermatologem na kontrolu pigmentových znamének

Zdroj: http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2015/prevence-zavaznych-onemocneni

Zlepšené služby

Služby označené "*" lze čerpat hned po porodu, pokud se dítě narodí v prosinci roku 2015, prodlužuje se proplácení příspěvků až do 31. 1. 2016.

služba věkové omezení žena /muž výše příspěvku informace
zlepšené služby o matku a novorozence* novorozenec Ž,M 1 100 Kč příspěvek lze čerpat na: úhradu pobytu matky s novorozencem v porodnici na nadstandardním pokoji, autosedačku, přítomnost otce nebo rodinného příslušníka při porodu, nákup plen a vlhčených ubrousků, nákup umělé výživy, včetně kaší a přesnídávek, lze uplatnit i na kojenecké plavání
zlepšené služby o matku a novorozence* novorozenec Ž,M zdarma kufřík plný produktů pro miminka a jejich maminky v hodnotě 1 000 Kč
zlepšené služby o matku a novorozence* novorozenec Ž,M zdarma na požádání roční úrazové pojištění dítěte
odstranění vad chrupu do 18 let Ž,M do 1 000 Kč na každou čelist na fixní ortodontický nesnímatelný aparát pro léčbu zubních anomálií, tento příspěvek lze poskytnout jedenkrát za život
ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou či nadváhou do 19 let Ž,M do 1 000 Kč na letní ozdravný pobyt uskutečněný v  květnu až říjnu 2015, pro pacienty, u nichž může být indikována lázeňská léčba, pobyt musí být zabezpečen odborným lékařským dohledem, požadujeme doporučení registrujícího lékaře nebo specialisty
ozdravný pobyt pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže, dýchacích cest od 4 do 19 let Ž,M do 1 000 Kč na letní přímořský, případně vysokohorský ozdravný pobyt uskutečněný v květnu až říjnu 2015, pobyt musí být zabezpečen přes cestovní agenturu nebo cestovní kancelář, požadujeme doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo specialisty
příspěvek na individuální ozdravné pobyty bez omezení Ž,M do 300 Kč týká se pojištěnců, kteří absolvují vícedenní (min. 3 dny) ozdravný pobyt v lázeňském zařízení, na lázeňské rehabilitačně rekondiční procedury
ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce kostní dřeně v průběhu roku 2015 bez omezení Ž,M do 10 000Kč zájemci se dostaví na zdravotní odbor ZPŠ a bude jim umožněno bezplatně absolvovat týdenní ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských nebo ozdravných zařízení
plastová sádra bez omezení Ž,M do 300 Kč lze poskytnout 1x za rok
moderní léčebné metody bez omezení Ž,M do 1 500 Kč na úhradu plánovaných zákroků, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a jsou pro pojištěnce šetrnější, netýká se zákroků v oblasti estetické medicíny a nadstandardních materiálů ve stomatologii apod. Vždy po schválení revizním lékařem ZPŠ, po předložení lékařské zprávy
pojištěnci trpící celiakií a fenylketonurií bez omezení Ž,M do 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním, na bezlepkovu dietu a dietu při fenylketonurii, po předložení originálního dokladu o zaplacení nákupu dietní stravy a vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě, 1x za rok
boj proti kouření bez omezení Ž,M do 500 Kč možno čerpat 2x v roce, vždy po ukončení léčby, která probíhá min. 3 měsíce ve spolupráci s Centrem pro závislé na tabáku při plicním oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav (MUDr.Ryndová-Mnichovo Hradiště),proplacení příspěvku po předložení zprávy o výsledku léčby(negat. test na CO) a doklad o zaplacení léčby,určeno pro region Mladá Boleslav

Zdroj: http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2015/zlepsene-sluzby

Balíčky

Pokud se jedná o balíčky pro budoucí maminky, je třeba předložit těhotenský průkaz nebo jeho kopii.

balíčky věkové omezení žena /muž výše příspěvku informace
balíček pro těhotné ženy bez omezení Ž do 600 Kč příspěvek lze čerpat na: pohybové aktivity, vitaminové prostředky, doplňky stravy a prostředky proti striím,masáže, prostředky dent. hygieny (zub. pasty, kartáčky, dent. nitě, ústní vody aj.), sluneční brýle s UV filtrem, ortopedickou obuv a ortoped. vložky zakoupené v lékárně nebo prodejně zdrav. potřeb,saunu,ochranné prostředky na zevní použití s UV filtrem (opalovací krémy, oleje a spreje)
balíček pro žáky a studenty  od 6 do 20 let Ž,M  do 500 Kč  příspěvek na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů, preventivní prohlídky sportovců či studentů pro studium do zahraničí 

Zdroj: http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2015/balicky

Číst dál...

Bonusy a výhody pro klienty Revírní bratrské pojišťovny

baby 1538338 960 720Revírní bratrská pojišťovna (dále jen RBP) nabízí svým klientům různé benefity. Jedná se zaprvé o tzv. Balíčky prevence, kdy každá věková kategorie má své preventivní programy, a dále pak RPS nabízí i Bonusy k preventivním programům. Jednotlivé Balíčky prevence si podrobněji představíme níže. Nejdříve však k obecně platným pravidlům.

 • Soubory aktivit jsou v hodnotě do 1000 Kč.
 • Aktivity označené jako „Bonusy k preventivním programům“ se nezapočítává do uvedeného limitu.

Proplacení příspěvků nebude možné, pokud:

 • pojištěnec podepsal registraci (přihlášku) k jiné zdravotní pojišťovně pro následující období,
 • má evidovaný dluh na pojistném nebo penále, které nesplácí,
 • je u RBP pojištěn jako cizinec po dobu kratší než 6 měsíců,
 • je u RBP evidován jako pojištěnec EU,
 • je u RBP evidován jako pojištěnec s dlouhodobým pobytem v cizině.

Doklady potřebné k úhradě příspěvků:

 • Průkaz pojištěnce a doklad totožnosti - při čerpání příspěvku zákonným zástupcem musí žadatel doložit vazbu na dítě (př. svým občanským průkazem, ve kterém je dítě uvedeno, rodným listem, průkazem pojištěnce dítěte nebo kopií rozhodnutí soudu o tom, že mu bylo dítě svěřeno do péče).
 • Fotokopie bankovního účtu nebo průkazní kartičky k bankovnímu účtu.
 • Originál účetního dokladu, případně další doklady požadované u jednotlivých aktivit.

Jednotlivé účetní doklady lze uplatnit nejpozději do dvou měsíců od jejich vystavení. Jestliže to klient RBP neudělá, nárok na příspěvek zaniká. V tomto kalendářním roce lze doklady předložit nejpozději do 30. 11. 2015, a to buď osobně na všech kontaktních místech RBP, nebo poštou na nejbližší kontaktní místo.

Balíčky prevence - dle věkové kategorie

Děti do 6 let

Zde lze čerpat příspěvek do 1000 Kč.

 • Očkování - proplácí se jakékoliv preventivní očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek do výše 1000 Kč.
 • Nákup potravin pro děti s diagnózou celiakie. Příspěvek do výše 500 Kč.

Následující programy lze čerpat do výše 500 Kč.

 • Nákup léčiva na fluoridaci zubů v lékárnách (Natrium fluoratum, Zymafluor). Příspěvek do výše 100 Kč.baby 1435097 960 720
 • Nákup vitamínů v lékárnách od 3 let věku. Příspěvek do výše 100 Kč.
 • Nákup monitoru dechu pro děti do 6 měsíců věku.
 • Nákup mléčné výživy (Beba, Hami, HIPP, Nutrilon, Sunar apod.) ve formě mléka v lékárnách nebo od výrobce pro děti do 1 roku věku.
 • Organizované plavání.
 • Organizované cvičení rodičů s dětmi.
 • Školka v přírodě trvající minimálně 5 dní.

Mládež od 7 do 18 let

Zde lze čerpat příspěvek do 1000 Kč.

 • Jakékoliv preventivní očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, krom očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím), které je pojištěncům hrazeno z bonusového programu. Příspěvek do výše 1000 Kč.
 • Léčba vadného růstu chrupu fixním nebo snímatelným aparátkem. Příspěvek do výše 1000 Kč.
 • Nákup potravin pro děti a mládež trpící celiakií. Příspěvek do výše 500 Kč.

Následující programy lze čerpat do výše 500 Kč.

 • Nákup vitamínů. Příspěvek do výše 100 Kč.
 • Organizované plavání.
 • Prohlídka registrovaných sportovců.
 • Účast v programu STOB (stop obezitě).
 • Odvykání kouření absolvováním biorezonanční terapie.
 • Preventivní vyšetření pigmentových změn kůže.

Těhotné ženy

Zde je možné čerpat částku do výše 1000 Kč a to na níže uvedené aktivity.

 • Příprava ženy k porodu.
 • Nákup vitamínů (dle seznamu) pro dobu těhotenství.
 • Provedení epidurální analgezie při porodu.
 • Provedení ultrazvukového vyšetření plodu v I. trimestru.
 • Nákup porodnického gelu.

Bonusy k preventivním programům

Hned na úvod připomínáme, že všechny programy uvedené jako bonusové se do hodnoty nezapočítávají. Jsou tedy nad rámec preventivních programů.

Novorozenecký balíček

 • Novorozenecký balíček obdrží rodiče zdarma po narození dítěte.
 • Rodiče balíček získají při přihlášení novorozence na kontaktním místě RBP.

Léčebné pobyty dětíscubadiving safari in the red sea egypt 6 1240913 m

 • Přímořské a vysokohorské léčebné pobyty.
 • Poslední termín podání je 31. 03. 2015.
 • Kritéria:
  • pojištěnci RBP
  • věk 8-14 let
  • chopnost respektovat podmínky léčebného pobytu
  • pojištěnci trpící recidivujícími katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností, alergickými rýmami prokázané alergologickým vyšetřením, astmatem, chronickými a recidivujícími ekzémy a atopickými ekzémy
  • a dále pojištěnci se všeobecnými kontraindikacemi uvedených v „Indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči“
 • Podání žádosti a její náležitosti:
  • Jednotlivé návrhy lze uplatnit pouze prostřednictvím lékaře, a to na předepsaném tiskopise RBP.
  • Tiskopis vystavuje praktický lékař pro děti a dorost, v případně, že jej vystaví odborný lékař pediatr, alergolog nebo dermatolog, musí jej i přesto potvrdit praktický lékař dítěte, protože jen on zná celkovou anamnézu.
  • Návrh musí obsahovat stručnou anamnézu, objektivní nález, četnost infektů, medikaci, očkování a dispenzarizace u odborného lékaře.
  • Návrh může být podán na kterémkoliv kontaktním místě RBP nebo zaslán poštou.
  • V návrhu mohou rodiče označit požadovaný turnus, tento požadavek však nemusí být ze strany RBP dodržen, je-li kapacita označeného turnusu naplněna.
Číst dál...

Slevy a výhody pro rok 2015 připravované Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra

Jaké preventivní programy, slevy a výhody vám nabízí pro rok 2015 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra? Opět se zaměříme pouze na děti a budoucí maminky. Než přistoupíme ke konkrétním programům a příspěvkům jmenujme základní pravidla pro čerpání na rok 2015.

Pojištěnec musí být v době čerpání zaregistrován u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (dále je ZP MV) i po dobu roku 2016. A jedním dechem dodáváme, že příspěvek bude uznán, pokud klient ZP MV předloží žádost s potřebnými doklady do tří měsíců od realizace, ale nejpozději do 15. prosince 2015. Na závěr neméně důležitá informace a to, že pojištěnec musí mít tzv. Kartu života, pokud chce využít příspěvků.

Pojištěnec může v roce 2015 požádat o příspěvek pouze z jednoho programu, a to na jednu položku.

Těhotné a kojící ženy

V této sekci se pojišťovna orientuje zvláště na těhotné a kojící ženy. Obecně však platí, že klientka ZP MV, která je v období minimálně ve 12. týdnu těhotenství, a to včetně, nebo kojí, může čerpat příspěvek až do výše 800 Kč na jednu z následujících položek:

Pro těhotné:

 • předporodní kurz pro těhotné, odborně vedený zdravotnickým personálem (tzn. zdravotní sestrou nebo porodní asistentkou),
 • vitamíny, zakoupené pouze v lékárně,
 • vyšetření související s těhotenstvím nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, např. genetické nebo ultrazvukové (pozn. ultrazvukové vyšetření nebo kombinované vyšetření s ultrazvukem může být provedeno v I. trimestru),
 • účast otce u porodu (porod od 1. 1. 2015 a později),
 • příspěvek na epidurální analgesii,
 • odběr pupečníkové krve pro vlastní potřebu.

Pro kojící:child 1506941 960 720

Kojící matkou se pro účely tohoto programu rozumí žena, která porodila 1. 1. 2015 a později. Příspěvek se pak uznává až po porodu dítěte.

 • cvičení žen po porodu,
 • pomůcky pro kojení dětí,
 • plavání a monitor dechu,
 • pomůcky pro novorozence a kojence,
 • očkování pro novorozence.

Děti

Preventivní programy pro děti se zaměřují především na studenty a jejich aktivity. V této souvislosti mluvíme o pojištěncích ve věku od 18 let do 26 let. V programu student lze čerpat až 800 Kč na následující položky:

 • lékařská prohlídka studentů před studijní cestou do zahraničí,
 • preventivní sportovní prohlídky,
 • očkování při odjezdu do exotických zemí (proti žluté zimnici, profylaxe proti malárii apod.),
 • laserové operace očí – 400 Kč na jedno oko.

Zde je třeba upozornit, že lhůta na úhradu za vyšetření/očkování/operaci musí být realizována od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. A student vždy přikládá platné potvrzení o studiu.

Dále se pojišťovna angažuje při realizaci léčebně- ozdravných pobytů. Tyto pobyty jsou určeny dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest, kůže nebo jejich kombinací. Děti jsou pak vybrány dle stanovené diagnózy a počtu návštěv u lékaře. A i zde je třeba mít Kartu života.

V roce 2015 budou organizované:

vysokohorské LOP

 • pro děti narozené v letech od 2001 (14 let) do 2008 (7 let) a
 • pro děti narozené v letech od 2009 (6 let) do 2011 (4 roky) s doprovodem 1 rodiče

přímořské LOP

 • pro děti narozené v letech od 2001 (14 let) do 2008 (7 let)

A hradit se budou dle následujícího klíče:baby feet 1527456 960 720

v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě i oba rodiče,

 • částkou 6 000 Kč na dítě na přímořský LOP,
 • částkou 4 500 Kč na dítě a částkou 4 500 Kč na doprovod na vysokohorský LOP,

v případě, že jsou pojištěni u ZP MV ČR dítě a pouze jeden z rodičů,

 • částkou 8 000 Kč na dítě na přímořský LOP,
 • částkou 5 500 Kč na dítě a částkou 5 500 Kč na doprovod na vysokohorský LOP,

(výjimku pro nižší příspěvek mají pojištěnci - vojáci z povolání předkládají kromě kopie průkazu pojištěnce VoZP i doklad, ze kterého vyplývá tento služební poměr).

Očkování

Zde ZP MV nabízí rodičům (pojištěnec ZP MV ČR) tu možnost, že mohou svůj příspěvek z tohoto programu přenechat na očkování svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let).

Druh očkování klíšťová encefalitida žloutenka chřipka meningokok, pneumokok černý kašel, rotavirová onemocnění tetanus, vzteklina HPV chlapci, pásový opar
Částka

600,-

600,-

300,-

600,-

300,- 300,- 300,-
Číst dál...

Jak založit dětskou skupiny a je to výhodné?

baby girl 581953 1920Máte už dost hledání místa ve školce pro své dítě? Nebo školky neodpovídají vaším požadavkům? Hledáte nějakou alternativu? Proč si teda nezaložit dětskou skupinu? Dětské skupiny umožní ženám rychlejší a snadnější nástup znovu do pracovního procesu. Následující článek vám poskytne návod jak na to.

Už delší dobou se v České republice potýkáme s nedostatkem míst v mateřských školkách. Každá druhá žena, která má dítě ve věku od 3 do 5 let, a která by se chtěla vrátit do práce, pak většinou narazí právě na přeplněnost školek. Celý "projekt" dětských skupin má i ekonomický přesah. Ženy pak coby zkušené zaměstnankyně se vrací dříve z rodičovské dovolené a jsou znovu ekonomicky aktivní a stát, firmy na tom jedině vydělají.   Pro ženy je pak důležité, že neztratí kontakt s trhem práce, kvalifikaci či sebevědomí.child 1195578 1920

O dětských skupinách se mluví v dnešní době ve spojitosti s jeslemi.

Proč je to výhodné? 

 • Je to daňové výhodné pro firmy. Změna daňového režimu zavádí uznatelnost nákladů pro jejich zřizovatele.
 • Lze využít slev na dani do výše měsíční minimální mzdy plného úvazku, tedy pro rok 2015 do výše 9200 Kč. Pokud je to rozpočítáno na měsíce, vyjdou celkové náklady umístění dítěte do dětské skupiny na několik stovek.
 • Levnější alternativa k soukromým mateřským školkám.

Jak založit dětskou skupinu?

Zřídit dětskou skupinu může stát, firmy, úřady, vysoké školy, neziskové organizace a spolky.

Co tedy musím splnit, pokud chci alternativu školek?

 • Je třeba mít plán výchovy a péče.
 • Zajistit vhodné prostory- tedy obytné prostory. Zajistit jejich dostupnost, osvětlení a klimatické podmínky.
 • Dále musí být zajištěno vybavení odpovídající dětem. Místnost pro pobyt a odpočinek dětí. Šatna,
 • Musí být zajištěny vyhovující hygienické podmínky. Odpovídající počet WC a umyvadel přizpůsobený dětem.
 • Musí být zajištěn denní úklid.
 • Pečovatelky a pečovatelé musejí být odborně způsobilí, tedy mít oprávnění pracovat v různých zdravotnických profesích, v sociálních službách, ve školství nebo mít kvalifikaci chůvy.
 • Dětská skupina může mít maximálně 24 dětí.
Číst dál...

Boj o dětské skupiny a jejich výhody

preschool class activities3 64 445290 mVíte, že existují alternativy k mateřským školkám? Řešíte i vy problém s nedostatkem míst ve školkách? Lámete si hlavu, kam dáte své dítě vy? Představíme proto jednu z alternativ tzv. dětskou skupinu. Co si pod tímto pojmem představit a jak fungují dětské skupiny, vám přiblížíme v následujícím článku. Dozvíte se, jaké výhody sebou nese tato alternativa předškolní péče.

Na konci minulého roku se rozhořel boj o tzv. dětské skupiny. Na jedné straně stál prezident Miloš Zeman, který vetoval zákon o dětských skupinách, na druhé straně stála vláda, které prezidenta na potřetí těsně přehlasovala. Dětské skupiny mají částečně řešit chronický nedostatek míst ve školkách a v dalších zařízeních poskytující péči o děti do 3 let.

Dětské skupinychildren 593313 1920

Co tedy dětské skupiny představují? A jaký je jejich smysl? Dětské skupiny jsou navrženy tak, aby byly dostupné v případě, kdy se dítě nedostane do běžné školy a soukromou školku si rodina nemůže dovolit. Představují tedy výhodnou alternativu, a to z hlediska flexibility vůči rodičům. Jedná se o malou skupinku různě starých dětí. Je zde možný individuální přístup ke svěřeným dětem dle jejich věku, vrozeným dispozicím a zájmům. Děti by se tak měly lépe adaptovat na prostředí mimo domov. Nespornou výhodou pro rodiče je pak menší finanční náročnost.

Kolik dětí minimálně a maximálně může mít taková dětská skupina? 

Vše se odvíjí od počtu dětí, je-li tedy ve skupině 6 dětí, připadá na tuto dětskou skupinu 1 osoba. V případě vyššího počtu jsou zde osoby 2-3 dle věku dětí. V současné době je maximální limit dětí pro jednu skupinu stanoven na 24.

Kdo vše může zřídit dětské skupiny?

 • fyzické osoby tedy zaměstnavatelé, firmy,
 • právnické osoby tedy obce, kraje, občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti,
 • dále pak vysoké školy či neziskové organizace.
Číst dál...

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a její výhodné balíčky pro děti a ženy na rok 2015

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí stejně jako ostatní pojišťovny určité benefity.  Klienti si mohou vybrat z několika preventivních programů. Nás však primárně budou zajímat především ty programy, které jsou určeny dětem a těhotným ženám pro rok 2015.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále jen ČPZP) nabízí své služby klientům od roku 2009. A klade za cíl stát se silným stabilním subjektem pro své klienty a nadále úzce spolupracovat s českým průmyslem.
Než přistoupíme ke konkrétním informacím, je třeba upozornit na čerpání příspěvků napříč balíčky.  Tedy jednotlivé preventivní programy jsou uspořádány do smysluplných skupin, které jsou níže uvedeny v přehledné tabulce a vždy platí limit pro čerpání v rámci jednoho bodu. Pokud bude chtít klient využít programy napříč balíčky, tak je to možné, vždy však do limitu určeného pro děti a mládež do 18 let včetně, a to do 1500 Kč. Preventivní programy pro rok 2015 je možné čerpat do 31. 12. 2015.

Děti
baby boy 3 1428534 ČPZP si pro rok 2015 připravila pro své nejmenší pojištěnce hned 5 balíčků, které v sobě skrývají několik programů.
1.    Balíček očkování
•    klíšťová encefalitida
•    proti rakovině děložního čípku
•    proti rotavirovým infekcím
Při čerpání příspěvku na očkování lze využít sdružení příspěvků rodičů, a to do výše 500 Kč za každého z rodičů.
2.    Balíček škola obsahuje tyto programy
•    školka v přírodě - do 7 let
•    škola v přírodě- od 6-16 let
•    letní tábory - příspěvek však nelze proplatit na vodácké kurzy, turistické, adaptační a sportovní pobyty.
U tohoto balíčku je třeba podotknout, že příspěvek ve výši 500 Kč lze čerpat jen jednou za školní docházku. To znamená, že pokud klient vyčerpal příspěvek např. na školku v přírodě, nemůže již příspěvek žádat na školu v přírodě.
3.    Balíček Zdravé zuby
•    pevná nebo snímatelná rovnátka
Příspěvek ve výši 500 Kč lze čerpat 1x za 2 roky.
4.    Balíček Gratis
•    vitamíny pro děti

5.    Balíček Mix
•    sportovní prohlídka
•    celiakie - příspěvek do výše 500 Kč může být uplatněn na nákup bezlepkových potravin, domácí pekárny či ozdravných pobytů.
•    prevence trombózy - příspěvek 1000 Kč lze čerpat na genetická vyšetření DNA pro dívky od 12-18 let
•    prevence rakoviny kůže- pojišťovna poskytuje až 500Kč na vyšetření pigmentových skvrn

baby 3 1428359

Ženy
ČPZP pro rok 2015 připravila pro nastávající maminky program tzv. Manažerka mateřství.  Program je určen těhotným ženám od 18 let. Jsou zde různé možnosti čerpání příspěvku ve výši 1000 Kč, a to:
1.    nadstandardní vyšetření nebo péče u poskytovatelů zdravotnických služeb spojená s těhotenstvím
•    prvotrimestrální screening
•    epidurální anestezie
2.    kurzy pro těhotné
•    plavání pro těhotné
•    masáže těhotných
•    kompletní příprava těhotných k porodu
V době realizace i nárokování příspěvku musí být žena pojištěna u ČPZP a pro čerpání příspěvku platí tyto hlavní zásady:
1.    1 000 Kč - příspěvek na rok 2015
2.    1 000 Kč na jedno těhotenství (pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2015, nemůže dočerpat program v roce 2016)
3.    druhé těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje
4.    Vícečetný porod maximální výši příspěvku nenavyšuje

Číst dál...