středa, 25 kvě 2016 09:59

Waldorfské školy u nás aneb kde je najdeme

Napsal(a)

Waldorfské školy začínají mít pevné místo i u nás. Změna politického systému v České republice umožnila i vznik prvních waldorfských škol. Kde tyto školy najdeme? A navazují na sebe?

5 0Jak to tedy bylo a je u nás?

V letech 1990–1992 bylo založeno prvních šest základních škol - v Písku, Příbrami, Ostravě, Praze, Semilech a Pardubicích. Z hlediska zřizovatele jsou téměř všechny základní školy státní, s výjimkou později vzniklých škol v Českých Budějovicích a Olomouci a v září 2012 otevírané školy v Karlových Varech.

Práci škol zaštiťuje a vůči veřejnosti a v legislativní oblasti školy zastupuje Asociace waldorfských škol České republiky. V České republice je tedy 11 základních waldorfských škol, 4 střední školy a jedna škola léčebně pedagogická.5 1

Co je to waldorf?

Jméno waldorf je ochranná známka, majitelem této ochranné známky je německý svaz waldorfských škol - Bund der Freien Waldorfschulen, což je největší waldorfská organizace na světě.

Některým zemím, jako České Republice, bylo toto právo delegováno. To znamená, že o udělení jména waldorf často rozhoduje místní waldorfská asociace. V našem případě se jedná o Asociaci waldorfských škol v České Republice. K tomu, aby škola mohla získat jméno waldorf, musí splňovat určité podmínky, které vycházejí z podmínek, které stanovil německý Bund.

Jaká jsou tedy kritéria pro waldorf?

Hlavní kritéria, která určují, zda má být dané škole uděleno jméno waldorf, jsou podle rozhodnutí německého Bundu z roku 2009 následující:

 • Třídní učitel vede třídu po dobu 6-8 let.
 • Vyučování je epochové a je zde výuka eurytmie.
 • Výuka cizích jazyků probíhá už od první třídy.
 • Probíhají celoškolní akce jako měsíční a roční slavnosti, dále třídní akce, výlety, praktika, nacvičování divadelních představení.
 • Rozvrh hodin vycházející z psychologicko-hygienických kritérií.
 • Vysvědčení je slovní, kromě výsledků popisují i vývoj žáka a dávají mu podněty do budoucna.
 • Společenství třídy zůstává až do 12. třídy zachováno bez ohledu na individuální výkony žáků
 • Všichni učitelé se podílejí na nějaké formě vnitřní a vnější evaluace.
 • Každý učitel se týdně účastní pedagogické konference.
 • O pedagogických otázkách rozhodují společně učitelé, v žádném případě by o těchto věcech neměl rozhodovat jeden člověk.
 • Za ekonomické a právní aspekty odpovídají společně učitelé a rodiče.

Waldorfské školy dnes11887914 788285671280290 928432280689857540 n

Jak už bylo řečeno výše, v České republice v současné době existuje 11 waldorfských škol. Školy v Písku, v Příbrami, v Ostravě, v Praze- Jinonicích a v Praze Na Dědině, v Semilech a v Pardubicích už mají všech devět tříd, jejich absolventi tedy mohou postupovat na některé z waldorfských lyceí do Prahy, Semil či Ostravy, popř. do Příbrami, kde existuje waldorfsky zaměřené gymnázium a učební obory.

Při přijímacích pohovorech na waldorfskou střední školu je kromě všeobecného rozhledu a vyspělosti kandidáta velmi důležitá motivace. Rozhodnutí jít na střední školu tohoto typu by mělo být vědomé, na rozdíl od základní waldorfské školy by to už nemělo být primárně rozhodnutí rodičů.