Typy dětských kol

child 775714 960 720Pro většinu dospělých patří vzpomínka na jejich první dětské kolo mezi jedny z nesmazatelných momentů dětství. Je tedy na rodičích jaký zážitek si jejich dítě odnese. Každé dítě je jinak zralé a záleží především na rodičích, nakolik dokážou odhadnout motorické schopnosti svého potomka v určitém stádiu jeho vývoje. My si představí typy dětských kol, které najdete na trhu, jejich charakteristiky, proměny a výhody.

Kolo velikosti dvanáct

Bicykly s koly o průměru 12" jsou nejmenšími na trhu. Děti ještě potřebují balanční kolečka, a proto jsou standardní výbavou tohoto kola. Kolečka se ovšem dají bez potíží sundat či přizvednout. Jde o to, aby vaše dítě získalo ke kolu důvěru, naučilo se ho bezpečně ovládat a získat na něm stabilitu.child 885608 960 720

Dvanáctky samozřejmě ještě nemají přehazovačku, ani zadní brzdu, kterou by dítě stejně nestisklo. Brzdí se proto zpětným záběrem pedálů, který je pro děti přirozený.

Kvůli bezpečnosti nejmenších cyklistů by na dvanáctkách nemělo chybět bezpečné zakončení řídítek a plastový chránič řetězu. Předchází se tak situaci, kdy by se mohla do řetězu dostat tkanička či kus oděvu dítěte.

Kolo by mělo umožňovat nastavit v dostatečném rozsahu výšku sedla, a případně také řídítek. Bicykl tak může s dítětem "růst".

Šestnáctky

Jedná se o dětská kola, která jsou jen větší kopií dvanáctek. Mají stejné vybavení, rozdíl je skutečně jen ve velikosti kol. Orientačně vyhovují dětem ve věku od 4 do 6 let. Díky většímu průměru kol se dítěti lépe překonávají nerovnosti.

Dvacítky

Dvacítky již znamenají výraznější posun. Kromě jednorychlostní varianty totiž mohou být vybaveny přehazovačkou se šesti převody. Přehazování převodů se provádí většinou snadno, a to otáčením gripu řídítek. Podobně jako na dospělém kole jsou již osazeny dvě pákové brzdy a volnoběžný náboj. Dítě se tak již musí naučit brzdit pouze "ručními" brzdami. Kolo může mít i odpružené vidlice, která přinese více pohodlí při jízdě v terénu.

Juniorská kola

Kola juniorská, někdy nazývaná tříčtvrteční, tedy velikost 24“, jsou plnohodnotnou zmenšeninou dospělého kola. Tyto největší stroje v dětské kategorii si vybavením již v ničem nezadají s koly pro dospělé. Mají přehazovačku i přesmykač, dvě ruční brzdy a odpruženou vidlici. Na čtyřiadvacítce již můžete klidně vzít dítě s sebou na delší vyjížďku.

Číst dál...

Typy ústavní péče v rámci Ministerstva zdravotnictví

girl 511881 960 720Ústavní péče je u nás poskytovaná třemi ministerstvy. Tento článek se zaměří na Ministerstvo zdravotnictví a jeho instituce. Podrobně se budeme věnovat důvodům pro přijetí dítěte, a tomu jak dlouhý může maximálně být pobyt v určitém zařízení.

Zařízení ústavní péče v gesci MZ ČR:

Tyto zařízení poskytují komplexní zdravotní, sociální, výchovnou péči pro děti nejčastěji do tří let věku. Ale výjimka není ani věk vyšší.

 • Kojenecké ústavy
 • Dětské domovy (do tří let)
 • Dětská centra

Důvody pro přijetí jsou:

 1. zdravotní
 2. sociální
 3. zdravotně-sociální

1. zdravotní indikace

 • tělesné
 • duševní
 • smyslové
 • kombinované

Příčiny lze pak hledat v genetických vadách, zátěži v rodině, kde je přítomný alkohol, kouření, drogy, psychiatrická onemocnění rodičů a řad atd.

2. sociální indikace:

 • nezájem rodičů, případný souhlas s osvojením
 • adolescentní (nezletilé) matky
 • nechtěné děti narozené mimo manželství
 • matky (rodiče) ve výkonu trestu
 • ekonomické a bytové problémy
 • týrání dítěte
 • zanedbávání dítěte
 • rozvrat rodiny, špatné rodinné poměry
 • rodiče, kteří se nemohou, nechtějí nebo neumí o dítě postarat

3. zdravotně – sociální indikace:

 • nutná intenzivní rehabilitační péče vzhledem k diagnóze postižení dítěte
 • tzv. „právo na zdravé dítě“ – odložené dítě s postižením

Dítě je přijímáno z:

 • porodnice
 • nemocnice
 • domova
 • ulice

Pobyt v zařízení by měl být dočasný, co možná nejkratšíarchway of poverty 184386 m

1. krátkodobý

 • pomoc rodinám, které se akutně ocitly v tíživé sociální nebo zdravotní situaci

2. dlouhodobý

 • těžký zdravotní stav dítěte vylučuje péči v rodině
 • dítě ohrožené prostředím (zanedbávání, týrání, alkohol, drogy v rodině, psychiatrická diagnóza apod.)
 • dítě opuštěné, nalezené

3. pobyty matek s dítětem - důvody:

 • zdravotní
  • těhotné ženy
  • kojící matky
 • sociální
  • utajené porody
  • azyl pro matky s dítětem
  • matka nemůže dále setrvávat ve vlastní rodině
 • výchovné
  • zácvik nezkušené matky
  • zácvik matky nebo otce v základní péči o dítě
  • zácvik adoptivních rodičů nebo pěstounů v péči o dítě
 • diagnostické
  • s psychiatrickou zátěží v osobní nebo rodinné anamnéze
  • užívání drog, alkoholu
  • s postižením (tělesným, duševním, smyslovým, kombinovaným)
  • s podezřením na syndrom CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte)
Číst dál...

Typy ústavní péče v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí

baby 1426648 960 720V tomto článku se podrobněji zaměříme na ty instituce, které poskytují ústavní péči, a jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedna se především o domovy pro děti se zdravotním postižením a my se zaměříme na jejich kompetence a nabízené služby. Pro koho jsou služby vhodné, a které to vlastně jsou, se dozvíte níže.

Zařízení v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

 • Domov pro osoby (děti) se zdravotním postižením
  • Toto zařízení poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
   • Nemohou být tedy z různých důvodů v domácí péči.
 • Zřizovatelem je tedy MPSV, kraj a obce.
 • Je zde širokému spektru klientů:
  • lehké až těžké mentální postižení
  • tělesné postižení
  • kombinované postižení
 • Věková kategorie klientů:
  • děti předškolního věku (3-7 let),
  • mladší děti (7-10 let),
  • starší děti (11-15 let),
  • dorost (16-18 let),
  • mladí dospělí (19-26 let),
  • dospělí (27-40 let).
 • Co je zajištěno:
  • poskytnutí ubytování, které je zpoplatněnogirl 2 1361793 m
   • kapacita jednotlivých zařízení a jejich vytíženost se mění s ohledem na lokalitu a nabízené služby,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
  • pomoc při obstarávání osobních záležitostí,
  • zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče
 • ústavy mají stanoveny standardy kvality
 • Vzdělávací systém v institucionální péči
  • zde se prosazuje integrace dětí do běžných ZŠ
  • kde to není možné, následují pak Speciální školy a Školy praktické
Číst dál...