Výpočet mateřské dovolené v několika krocích

baby 552610 960 720Tento článek se bude podrobněji věnovat samotnému výpočtu mateřské, jednotlivým krokům a omezením. Dále zjistíte, zda můžete pracovat při mateřské dovolené. V neposlední řadě jsou zde uvedeny, jaké státní instituce mateřskou vyplácí.

Peněžitý příspěvek tzv. mateřská se opírá o předchozí mzdu v zaměstnání, pokud je žena OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) tak se částka odvíjí od měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění.

Výpočet mateřské v několika krocích

S jak velkou mateřskou tedy mohu počítat? Následující 4 kroky vás dovedou ke konečné částce.

Mateřská dosahuje na 70% z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) pak zjistíme jednoduchým výpočtem: DVZ=měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní.

DVZ se dále redukuje dle zjištěné částky následovně:

z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%

z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %

z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %

a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží

Následně vše sečteme dohromady a ze vzniklé částky vypočítáme 70%.

Výslednou částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené.

Nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro výpočet mateřské pro rok 2015, kde vše jednoduše zadáte do přehledné tabulky, která vám následně vygeneruje cílovou částku.

Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) začne mateřskou vyplácet do 30 dnů po doručení vše potřebných dokladů pro uznání nároku.

 • Maximální výše mateřské je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
 • Minimální výše mateřské je 7.600,- / měsíc.
  • Pokud mateřská nedosahuje na částku 7600, má rodič nárok na doplatek do minimální výše.baby 1178539 960 720

Vznikne-li v době trvání pracovního poměru nárok na další mateřskou (do 4 let od první), použije se pro výpočet další mateřské DVZ, dle kterého se počítala první mateřská a reflektujte právě platné zákony.

Kdo mateřskou vyplácí a kde o ni zažádat

Mateřská nám bude chodit od OSSZ. Pokud podnikáme, a jsme tedy OSVČ, postupujeme nárok na mateřskou na příslušnou Městskou/Okresní správu sociálního zabezpečení. Ta vyplácí částku dle výše pojistného, které si žena OSVČ dobrovolně hradila. Jestliže však částka nedosahuje životního minima, je tato částka dorovnána Odborem státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Je třeba podotknout, že pokud žena OSVČ neplatila nemocenské pojištění, nebude jí vyplácena mateřská ale přímo rodičovský příspěvek.

Můžu pracovat při mateřské?

Při mateřské dovolené lze pracovat, ale má to svá omezení a pravidla.

 • Žena nemůže pracovat pro svého původního zaměstnavatele na stejné pracovní pozici.
 • Žena může pracovat pro svého původního zaměstnavatele, ale na jiné pracovní pozici a dle jiné smlouvy či dohody.
 • Žena může pracovat pro jiného zaměstnavatele na základě standardní pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
 • Žena, která je zaměstnaná, může začít pracovat jako OSVČ.
 • Žena, která podniká, nemůže nadále pokračovat ve své výdělečné činnosti.                                         Ale:
  • za a) ve výdělečné činnosti může pokračovat třeba manžel jako spolupracující osoba,
  • za b) žena OSVČ se může nechat zaměstnat bez omezení.
Číst dál...

Jak dítěti pomoc s dyspraxií?

Jak dtti pomoc s dyspraxi1Je vaše dítě dyspraktik? Děti s dyspraxií se mohou jevit jako líné, nevychované či bez zájmu. Často jim jsou vlastní pocity méněcennosti či nepochopení. Jak se k nim chovat či přiblížit? Jak jim pomoci? Na to se zaměříme v následující části.

Jak dítěti pomoci ve škole?

Má-li dítě problémy s koordinací, potřebuje pochopení svého učitele. Přistupuje-li učitel k dítěti citlivě, dítě ze sebe vydá maximum. Je však potřeba brát na jeho potíže ohled a snažit se mu činnosti, které jsou pro něj obtížné, usnadnit. Proto je třeba dodržovat určité zásady. Je třeba dát dítěti oddechový čas v momentě, kdy je evidentní, že je unavené a neschopné se soustředit. Důležité je také nesrovnávat ho s jinými dětmi ve třídě. Vždy je dobré ocenit snahu, a to nejlépe před celou třídou. Dítě potřebuje zažít úspěch.

Jak na čtení a psaní?

Není vhodné dávat dítěti přepisovat úkoly, u dyspraxie je totiž při opisování tendence spíše ke zhoršování. Nenuťte dítě číst nahlas, když je mu to nepříjemné. Dávejte mu na splnění úkolu více času a netrestejte ho, když práci nedokončí. Není rozumné nutit dítě k dokončení úkolu o přestávce nebo po vyučování, bude mít dojem, že je kvůli svým problémům trestáno, i když se snaží. Všechny pokyny zadávejte postupně po malých částech.

A co učební pomůcky?

Dítě by mělo používat takové tužky, se kterými se mu dobře pracuje např. Jak dtti pomoc s dyspraxi2trojhranné nebo silnější, to samé platí i u pera. Psaní může být snadnější na šikmé pracovní ploše, ke stolu lze tedy připevnit šikmou pracovní desku. A aby psaní bylo ještě snadnější, lze přichytit papír na podložku svorkou. Důležitá je i stabilita, dítě by mělo sedět na židli s nohama na podlaze.

Pracovní záznamy

Je důležité všechny nové informace opakovat. K vytvoření pracovních záznamů je dobré využívat třeba i notebook a tablet. Kopie textů by měly být takového rázu, že by tam dítě pouze doplňovalo odpovědi a nemuselo by tedy opisovat celá zadání, což by zabránilo přetěžování dítě psaním.

Jak s dítětem komunikovat?

Velmi důležitý je oční kontakt. Zajistíte si tak pozornost dítěte. V hovoru pak používejte pozitivní slovník např. „zapálené“, „hbité“, „zvídavé“. Dítě si vytvoří zpětnou vazbu, čímž se zvýší jeho sebevědomí.

Nezapomínejte, že některé děti s dyspraxií mívají problémy s orientací v čase a prostoru. To se projeví ve špatném odhadu trvání délky úkolu či určitého časového úseku, s odhadem vzdáleností, s orientací v rozlehlé budově, připomeňte mu, že už je čas na určitou činnost apod.

Číst dál...

Jak založit dětskou skupiny a je to výhodné?

baby girl 581953 1920Máte už dost hledání místa ve školce pro své dítě? Nebo školky neodpovídají vaším požadavkům? Hledáte nějakou alternativu? Proč si teda nezaložit dětskou skupinu? Dětské skupiny umožní ženám rychlejší a snadnější nástup znovu do pracovního procesu. Následující článek vám poskytne návod jak na to.

Už delší dobou se v České republice potýkáme s nedostatkem míst v mateřských školkách. Každá druhá žena, která má dítě ve věku od 3 do 5 let, a která by se chtěla vrátit do práce, pak většinou narazí právě na přeplněnost školek. Celý "projekt" dětských skupin má i ekonomický přesah. Ženy pak coby zkušené zaměstnankyně se vrací dříve z rodičovské dovolené a jsou znovu ekonomicky aktivní a stát, firmy na tom jedině vydělají.   Pro ženy je pak důležité, že neztratí kontakt s trhem práce, kvalifikaci či sebevědomí.child 1195578 1920

O dětských skupinách se mluví v dnešní době ve spojitosti s jeslemi.

Proč je to výhodné? 

 • Je to daňové výhodné pro firmy. Změna daňového režimu zavádí uznatelnost nákladů pro jejich zřizovatele.
 • Lze využít slev na dani do výše měsíční minimální mzdy plného úvazku, tedy pro rok 2015 do výše 9200 Kč. Pokud je to rozpočítáno na měsíce, vyjdou celkové náklady umístění dítěte do dětské skupiny na několik stovek.
 • Levnější alternativa k soukromým mateřským školkám.

Jak založit dětskou skupinu?

Zřídit dětskou skupinu může stát, firmy, úřady, vysoké školy, neziskové organizace a spolky.

Co tedy musím splnit, pokud chci alternativu školek?

 • Je třeba mít plán výchovy a péče.
 • Zajistit vhodné prostory- tedy obytné prostory. Zajistit jejich dostupnost, osvětlení a klimatické podmínky.
 • Dále musí být zajištěno vybavení odpovídající dětem. Místnost pro pobyt a odpočinek dětí. Šatna,
 • Musí být zajištěny vyhovující hygienické podmínky. Odpovídající počet WC a umyvadel přizpůsobený dětem.
 • Musí být zajištěn denní úklid.
 • Pečovatelky a pečovatelé musejí být odborně způsobilí, tedy mít oprávnění pracovat v různých zdravotnických profesích, v sociálních službách, ve školství nebo mít kvalifikaci chůvy.
 • Dětská skupina může mít maximálně 24 dětí.
Číst dál...

Jak fungují lesní školky?

dandelion flower childPtáte se, jak fungují lesní školky? A zda si dokážou si poradit s rozmary počasí? Nemusíte mít strach. Stejně tak, jako si lesní školky mohou oddychnout v případě jejich další existence. Lesní školky ve všech svých činnostech vycházejí z přírody a lokálních potravin. A kolik si připravíte za tuto alternativu mateřských školek? Čtěte dále a dozvíte se víc.

Lesní školky a rodiče si mohou oddechnout. Prezident podepsal novelu zákona, na kterou čekaly organizace pracující s dětmi. Dlouhodobě fungující lesní školky si tak nemusejí obávat, že by nepřivítali děti znovu v září. Lesní školky se tak po více jak roce napětí mohou znovu plně soustředit na svojí činnost.

Proč je novela schválená 21. května prezidentem Milošem Zemanem tak důležitá? Co mění? Novela zavádí tzv. volitelnost registrace. To znamená, že neregistrované školky nemohou čerpat benefity spojené s registrací, ale na druhou stranu se na ní nevztahují normy a podmínky, jako registrované instituce.

Je tedy lesní školka schopná fungovat po celý školní rok?forest 868715 960 720

Lesní školky vždy přizpůsobují svůj rytmus koloběhu přírody. V zimě je jasné, že není možné s dětmi venku malovat, vyrábět nebo obědvat. Ale školky dokážou flexibilně reagovat na počasí. V zimě se tak staví třeba iglu, sněhuláky, děti kreslí na led, bruslí, sáňkují, učí se poznávat stopy zvířat. Díky celoročnímu pobytu na čerstvém vzduchu mají děti mnoho možností, které příroda během roku nabízí. Pokud je tedy počasí nepříznivé zázemí mají školky třeba ve vytápěných maringotkách či jurtách.

S jakou částkou mám počítat, když chci dát dítě do lesní školky?

Každá lesní školka má svůj vlastní ceník. Cena se mění v závislosti na tom, zda využíváme školku celodenně nebo zda jen dopoledne. Dále si lze vybrat dny, kdy dítě bude ve školce. A ve výsledku tak platíte jen ty dny, kdy je dítě ve školce. Pokud tedy dítě bude navštěvovat celodenní lesní školku od 8:00-16:00 celý týden a celý měsíc připraví si rodiče okolo 6 000 Kč. Některé školky pak nabízejí i výhodné ceny pro sourozence.

Jak probíhá stravování?

Stravování se opět mění s lesní školkou. Obecně však platí, že se spolupodílejí rodiče, ať už svačinou nebo i s obědem. Pitný režim je pak v celý v režii lesních školek. Lesní školky přistupují ke stravě opět skrze přírodu, snaží se využívat lokální potraviny a připravovat pestrá jídla. Kombinují veganské, vegetariánské obědy spolu s těmi klasickými.

Číst dál...

Jak vybrat trampolínu?

jak vybrat trampolinu1Hitem poslední doby se staly trampolíny. Jen málokterá zahrada či větší prostor se jí nepyšní. Trampolíny již jak vybrat trampolinu2zdaleka nepatří pouze dětem. A tak se s vřeštícími děti pohybující se nahoru a dolu střídají dospělí. Ptáte se, v čem tkví tedy jejich kouzlo? Popřípadě jak vybrat vhodnou trampolínu pro dětské radovánky a zároveň sportovní vyžití dospělých? Pojďme si společně projít základní kritéria výběru.

Kritéria výběru

První a základní otázkou je, pro koho bude trampolína primárně určena. Protože jak už jsme předeslali, trampolíny perfektně slouží i k nastartování a udržení kondičky. Pokud ale víte, že kupujete trampolínu především pro děti, musí tomu odpovídat i její vlastnosti. Platí tedy, že čím větší trampolína, tím je její konstrukce pevnější a tvrdší. Ideální pro děti jsou pak ty typy, které mají průměr maximálně do 3 metrů. Tyto trampolínu jsou měkčí a lépe tedy pruží.

Další otázkou je, kam s ní. Kde budete skákat. Víte, kolik volného prostoru můžete nabídnout? Je možné zakoupit trampolíny pro venkovní i vnitřní prostory, ale vždy budete limitováni daným prostorem. A pamatujte na to, že z bezpečnostního důvodu je třeba ještě počítat s volným prostorem minimálně jeden metr po obvodu celé trampolíny. Už víte, kam trampolínu umístíte?

Čím větší trampolína, tím větší zábava? To je zlaté pravidlo trampolín. Trh nabízí různé tvary, rozměry a kvalitu. Dnes lze koupit trampolíny o průměru od cca 90 cm až do 500 cm.

Unese mě?

Každá kvalitní trampolína má uvedeno maximální zatížení. Bezpečnost se totiž odvíjí od pevnosti, a proto by nosnost trampolíny měla odpovídat vaší váhové kategorii. Ano, každá trampolína určitě unese daleko větší zátěž, než je oficiálně uvedeno na zboží. Ale pokud nebude nosnost odpovídat, dojde k namáhání pružin trampolíny, což bude mít za následek zkrácení její životnosti.

Pokud tedy chcete na trampolíně skákat se svými dětmi, určitě si pořiďte trampolínu s většími rozměry a i s větší nosností.

Číst dál...

Jak postavit to správné dětské hřiště?

Jak postavit to sprvn dtsk hit 1Dětská hřiště probouzí u dětí kreativitu, odvahu a pohybové schopnosti. Mohou být menší pro soukromé účely a i veřejná. Lze je různě seskládat a vytvořit tak hřiště prakticky na míru. Šikovný rodič dokáže hřiště dokonce sestavit i sám. Ale víme, jak vybrat to správné hřiště? Aby bylo pro děti bezpečné a inspirující, a šlo dobře a jednoduše sestavit.

Je to náročné?

Pokud je vše správně připraveno, zvládne sestavení každý standardně zručný rodič. Ke každé sestavě dětského hřiště by měl být dodán podrobný a přehledný návod, podle kterého sestavíte výsledný komplet.

Co je potřeba ke stavbě dětského hřiště?

Určitě si připravte základní nářadí: Aku vrtačka, pilka, metr, kladivo a pilník. Před objednáním si ověřte, co všechno vlastně budete pro sestavení potřebovat a jak jsou jednotlivé komponenty připraveny ke smontování. Samotné sestavení hřiště by pak nemělo být náročné.

Na jaký povrch dětské hřiště postavit?Jak postavit to sprvn dtsk hit 2

Při stavbě, jak už jsme několikrát zmiňovali v článcích týkajících se dětských hřišť, myslíme v prvé řadě vždy na bezpečnost. A proto věnujtevelkou pozornost dopadovým plochám. Dětské hřiště je ideální postavit na povrch, co tlumí náraz, jako ideální se jeví písek na trávník, mulčovací kůra nebo štěpky. Jako podklad lze použít i dopadové pryžové dlaždice. Dětské hřiště nikdy nestavíme na beton, asfalt nebo udusaný štěrk a to z důvodu bezpečnosti.

Jaké dřevo a jak upravené je dodáváno s dětským hřištěm?

Kvalitě dřeva věnujte také pozornost. Ideální je hladce opracované jehličnaté dřevo, se sraženými hranami, bez vypadaných suků. Pokud jsou v zásilce některé díly již předmontovány, zkontrolujte kvalitu spojů a spojovacího materiálu. Měly by být použity kvalitní vruty, ne hřebíky nebo spony. Šířka základních nosných hranolů pak určuje celkovou stabilitu, pevnost a bezpečnost sestavy.

Je hřiště připevněno k zemi?

Samotná konstrukce hřiště je velmi stabilní, vzhledem k jeho hmotnosti. Ale nikdy nevíte, co se může stát. Součástí dodávky dětského hřiště by měly být kovové ukotvovací prvky, které 100% zabezpečí sestavu. Kotevní prvky lze zabetonovat i do země

Jak je složitá údržba dětského hřiště?

Pokud je použito kvalitní řezivo a sestava je správně smontována, není následná údržba složitá. Na začátku sezony a následně v průběhu roku 2x měsíčně proveďte kontrolu hřiště. Zaměřte se na celkový stav dřeva a všech spojů. Životnost hřiště lze zvýšit nátěrem-kvalitní lazurou.

Číst dál...

Jak postavit domeček na stromě?

Jak postavit domeek na strom 1Domky v korunách stromů nejsou žádnou novinkou. Lidé je stavěli v dávných dobách, představovali úkryt i tajemné místo. Dnes slouží především dětským hrám. Děti milují lezení po stromech, mají rády soukromí, nikdo jim nic nenařizuje, nikdo nenaléhá. Sedět vysoko v koruně stromů je dobrodružné a tajemné. A právě tady začínají všechny dobrodružné plány. Jak ale postavit takový domek?

Začíná to stromem

Strom určuje naše možnosti, jeho stáří, velikost a zdravotní stav, to vše je rozhodující. Dřevo by mělo být dostatečně pevné, aby uneslo domek i s dětmi. Vhodné jsou pak stromy, jako např. javor, dub, lípa, jabloň nebo hrušeň. Mnohem snazší je vyrábět domeček na čtyřech větvích silného kmenu, než na malém, hustě rozvětveném stromu.Jak postavit domeek na strom 2

Dvakrát měř jednou řež

Všechno si předem naplánujte. Velikost a tvar domku. Základna domku by měla reagovat na prostor, který strom nabízí. Nebojte se atypických tvarů. Ty nakonec využijí místo na stromě lépe, než třeba nehodící se čtverec nebo obdélník.

Velikost domečku volte podle toho, jak velký a košatý strom máte na zahradě. Domeček by měl být naplánován tak, aby byl zajištěn ze všech stran a nemohl spadnout.

A zvolené místo by nemělo být příliš vysoko, ideální je výška kolem tří metrů. Nejenom proto, aby se dítě dostalo snadno a rychle nahoru a dolu, ale i kvůli údržbě a případným opravám.

Na závěr radíme, co nejvíce věcí si připravte na zemi, kde sestavíte větší části a ty pak hotové dopravíte na strom. Je to rychlejší a bezpečnější.

Bezpečnost nadevše

Nejdůležitější pro bezpečnost celé stavby je vytvoření houževnaté základny. Konstrukce by měla být, co nejblíže nejpevnější části stromu. Podlaha by měla být natolik odolná, aby se domek při jakémkoliv pohybu stromu, ať už způsobeném dětmi, nebo větrem nerozhoupal. Když máme pevnou základnu, jsou na řadě stěny a střecha. Okna a dveře pak můžeme nechat otevřené. Pokud ale budete instalovat dveře, pak pamatujte, že musí mít při otevíráním směrem ven dost místa.

Jak se dostat nahoru? Přístupová cesta obvykle vede po dřevěném žebříku, ale lze vystavět i schodiště, které povede vzhůru okolo kmene. Do domku mohou děti lézt i po lanovém žebříku, či dokonce jen po laně šplhat.

Číst dál...