úterý, 23 srpen 2016 08:56

Čtvrtá fáze mezinárodního osvojení neboli vzájemná informovanost o postupu osvojení a opatření přijaté po jeho dokončení

Napsal(a)

newborn 1328454 960 720Čtvrtá a závěrečná fáze mezinárodního osvojení se týká informovanosti, tedy jak se dítěti vede v nové rodině. Jak se tyto informace získávají a kdo je za ně zodpovědný? V jakých intervalech se zasílají na příslušný úřad? A mají vliv na konečné rozhodnutí o osvojení? Odpovědi na tyto otázky získáte v tomto článku.

 • Po předání dítěte do péče osvojitelů před osvojením jsou zainteresované orgány povinny zasílat Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zprávy o situaci dítěte v rodině tzv. follow-up-report.
 • Dále pověřená osoba v přijímacím státě vypracuje zprávu o výsledcích, které získá návštěvou rodiny. Ke zprávě je dále přiložena aktuální lékařská zpráva a fotografie dítěte spolu s ostatními členy rodiny.
 • Zprávy budou zasílány v těchto intervalech:
  • po 1 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě,
  • po 3 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě,
  • po 6 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě,
  • po 12 měsíci pobytu dítěte v přijímajícím státě.
 • Následovně budou Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zasílány v souvislosti s dosaženým věkem dítěte, a to takto:
  • ve 3 letech věku dítěte,
  • v 7 letech věku dítěte,
  • ve 12 letech věku dítěte,
  • v 15 letech věku dítěte,
  • v 18 letech věku dítěte.
 • Vypracované zprávy jsou zasílány na příslušný orgán.sisters 931151 960 720
 • Pokud v rámci šetření zjistí pověřený sociální pracovník, že umístění dítěte v péči osvojitelů před osvojením, není v nejlepším zájmu dítěte, informuje příslušný orgán a následují potřebná opatření pro ochranu dítěte.
 • Po 6 měsících od umístění dítěte v přijímacím státě a po předložení 3 zpráv mohou osoby, kterým je dítě předáno do péče osvojitelů před osvojením, zažádat o vydání rozhodnutí o souhlasu s osvojením dítěte do ciziny.
  • Žádost se podává prostřednictvím pověřeného orgánu.
 • Úřad vydá rozhodnutí o souhlasu v případě, že z doposud zasílaných zpráv o vývoji dítěte vyplývá, že osvojení je v nejlepším zájmu dítěte.
 • Dojde-li k osvojení dítěte v cizině, přijímající stát o této skutečnosti uvědomí stát původu. Zašle doklad, kde je potvrzeno, že osvojení proběhlo dle Haagské úmluvy.