pátek, 19 srpen 2016 08:46

První fáze procesu mezinárodního osvojení neboli začínáme u možnosti osvojit

Napsal(a)

bebe 1090639 960 720Proces mezinárodního osvojení začíná u možnosti osvojení. Zaměříme se tedy na to, jaké dítě lze osvojit ve spojitosti s mezinárodním osvojením a kdo je vhodným kandidátem. Vše, co potřebujete vědět o první fázi procesu mezinárodního osvojení, naleznete v tomto článku.

Možnost zprostředkování osvojení dětí z České republiky do zahraničí

Osvojení dítěte z České republiky do zahraničí lze pouze prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který je ústředním orgánem. Osvojit dítě lze pouze v případě, že je dítě tzv. právně volné, tedy pokud:

 1. rodiče dítěte dali souhlas s osvojení dítěte;
 • takový souhlas může dát matka dítěte nejdříve po 6 týdnech od narození,
 • otec dítěte může souhlasit i před uplynutím této doby; nejdříve však po narození dítěte,
 • souhlas s osvojením rodiče dávají před soudem,
 • po 3 měsících od souhlasu s osvojením se pozastavují práva a povinnosti rodičů,
 • soud jmenuje poručníka dítěte- orgán sociálně-právní ochrany dětí.
 1. soud rozhodl, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení, a to z těchto důvodů:
 • rodiče osvojovaného dítěte jsou zbaveni rodičovské povinnosti a práva dát souhlas k osvojení,
 • rodiče dítěte nejsou schopni projevit své stanovisko,
 • rodiče osvojovaného dítěte se pohybují na neznámém místě, které se nedaří soudu a dalším orgánům zjistit,
 • rodiče o dítě nemají zjevný zájem.
 1. rodiče dítěte nejsou známi,girl 1 1361792 m
 2. jedná se o osiřelé dítě bez dalších příbuzných.

Kdo se mlže stát osvojitelem

 • manželé nebo jeden z manželů
 • ve výjimečných případech může osvojit i samostatná osoba
 • páry stejného pohlaví nemůžou osvojit dítě

Mezi osvojitelem a dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl. Zpravidla takový, který odpovídá přirozenému věkovému rozdílu mezi rodičem a dítětem.

V ČR probíhá proces hledání náhradní rodiny, od doby kdy je dítě osvojitelné, 6 měsíců. V případě, že pro dítě není v uvedené lhůtě nalezena vhodná náhradní rodina na území ČR, zašle příslušný krajský úřad spisovou dokumentaci dítěte Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který následně hledá pro dítě vhodnou náhradní rodinu v zahraničí. To je označováno jako princip subsidiarity.