středa, 17 srpen 2016 08:43

Mezinárodní osvojení z ciziny

Napsal(a)

curious 894905 mUvažujete-li o osvojení dítěte z ciziny, pak je tento článek právě pro vás. Jak funguje celý proces mezinárodního osvojení z ciziny? Jaké dílčí kroky musí žadatelé podstoupit? A kdo vlastně je vhodný žadatel? Jsou v rámci tohoto osvojení nějaká omezení? Jakou roli hraje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí? Na tyto a další otázky nejdete odpovědi v tomto článku.

Kdo může žádat o zprostředkování osvojení z ciziny

 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je oprávněn zprostředkovat mezinárodní osvojení dítěte z ciziny pro žadatele z České republiky.
 • Žadatelem o mezinárodní osvojení z ciziny se může stát osoba dvěma způsoby.
 1. Osoba může výslovně žádat přímo zprostředkování mezinárodního osvojení, a to bez předchozí snahy o osvojení dítěte z ČR.
 2. Osoba může dát souhlas k zařazení do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v případě, že mu nebude zprostředkováno osvojení v České republice.
 • Úřad je pak oprávněn zprostředkovat mezinárodní osvojení pro žadatele pobývající v České republice déle jak 1 rok.

Proces mezinárodního osvojení z ciziny

Proces mezinárodního osvojení z ciziny a jeho konkrétní fáze. A tyto níže zmíněné fáze mají své kroky, které je třeba podstoupit, pokud chceme osvojit dítě z ciziny.

 1. Žádost
 2. Postup Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 3. Zprostředkování ve státu původu dítěte
 4. Finalizace adopce

1. Žádost

 • Zájemci o osvojení se obracejí na obecní úřad v místě svého bydliště.
 • Žádost může být výlučně podaná pouze o zprostředkování osvojení z ciziny, a to i bez předchozího zájmu o zprostředkování osvojení dítěte z ČR.
 • Nebo lze také udělit souhlas k zařazení do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v případě, že nedojde k osvojení v České republice v zákonné lhůtě cca 3 a půl let.

2. Postup Úřadufamily 684652 960 720

 • Poté, co dojde k zařazení žadatelů do evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, začíná proces zprostředkování mezinárodního osvojení.
 • Žadatelé musí sdělit Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí specifikaci dítěte, které by chtěli osvojit. To znamená, že uvádějí:
  • věk,
  • rasu,
  • zdravotní stav,
  • pohlaví,
  • zemi, ze které má dítě pocházet.
 • Na základě přání žadatelů jsou dotázány vybrané členské státy Úmluvy.
 • Následovně jsou dle požadavků druhé strany, materiály a všechny dokumenty žadatelů, přeloženy do příslušného jazyka a odeslány ústřednímu orgánu vybraného státu.

3. Zprostředkování ve státu původu dítěte

 • V momentě, kdy je žádost přijata ústředním orgánem státu původu dítěte, jsou žadatelé zařazeni do tamního seznamu vhodných budoucích adoptivních rodičů.
 • Žadatelé pak musejí vyčkat, než dojde k jejich výběru konkrétního dítěte.
 • Pokud k výběru dojde, tak se obratem zasílají Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí materiály týkající se dítěte.
 • Úřad je pak následně předkládá žadatelům, a ti se pak na základě těchto materiálů, rozhodují, zda chtějí v adopci pokračovat.
 • Pokud žadatelé mají zájem o vybrané dítě, tak zpravidla musejí vycestovat do země původu dítěte a pobývat zde po určitou dobu.
 • Nedojde-li k žádným komplikacím a adopce je v zájmu dítěte, rozhodnou příslušné místní orgány o adopci nebo svěření dítěte do péče.
 • Žadatelé se vracejí s dítětem do České republiky.

4. Finalizace adopce

 • Na základě specifických podmínek konkrétního státu Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí zasílá zprávy o vývoji dítěte v nové rodině.
 • Žadatelům je Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí nápomocen při soudních a správních řízeních na území České republiky.