čtvrtek, 21 leden 2016 11:21

Rodičovský příspěvek - jak na to?

Napsal(a)

family fun 4 1078240 mLámete si hlavu, jaký je rozdíl mezi peněžitým příspěvkem v mateřství a rodičovským příspěvkem? Jaká částka Vám bude vyplácena při rodičovské dovolené a dá se s rodičovským příspěvek dále manipulovat? Lze na rodičovské dovolené pracovat? Na tyto a další otázky vám dá odpovědi následující článek.

Rodičovský příspěvek:

 • nárok na něj má rodič, který osobně a po celý den pečuje o dítě,
 • celková částka je 220 000 Kč, které se čerpají nejdéle do 4 let věku toho daného dítěte.

Výpočet rodičovského příspěvku

 • Pro stanovení výše RP je rozhodující denní vyměřovací základ.
 • Pokud alespoň jeden z rodičů dosáhne k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30 násobku denního vyměřovacího základu (měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní), tak si pak rodič může volit délku i výši rodičovského příspěvku. Stanoví-li se denní vyměřovací základ u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.
 • Nelze-li vystavit denní vyměřovací základ ani jednomu z rodičů, je zde pevný rodičovský příspěvek 7600 Kč do konce 9. měsíce věku dítěte a následně je pak vyplácena částka ve výši 3800 do 4 let věku dítěte.
 • Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku činní 11 500 Kč.
 • Dále je zde možnost, že pokud dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče, a tím se změní či vznikne výše denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek nově.
 • Příjem rodiče, který je na rodičovské dovolené, není sledován. Lze si tedy přivydělávat.
 • Výši rodičovského příspěvku je možné měnit každé tři měsíce, lze si tedy zkracovat či naopak prodlužovat dobu rodičovské dovolené až do vyčerpání celé částky.

Pro rychlý výpočet rodičovského příspěvku slouží jednoduché kalkulačky, kde zadáte požadované informace a kalkulačka vám následně vygeneruje konečnou částku.hearts 1 969796 m

Rodičovská dovolená:

 • nabíhá hned po skončení mateřské dovolené,
 • časový rozsah rodičovské dovolené je na rodičích,
 • o rodičovský příspěvek, který se váže k rodičovské dovolené, se musí zažádat a to nejlépe před koncem mateřské dovolené,
  • žádost o rodičovský příspěvek se podává na Úřad práce - Odbor státní sociální podpory dle trvalého bydliště,
 • v rámci jedné rodiny nelze zároveň pobírat peněžitou podporu v mateřství tzv. mateřskou a rodičovský příspěvek,
  • přechodný měsíc mezi mateřskou a rodičovskou je upraven tak, že nárok na rodičovský příspěvek vzniká jen tehdy, je-li tento příspěvek vyšší než mateřská.

Jak postupovat v situaci, když jsem na rodičovské dovolené, a čekám další dítě?

Pokud pobíráte rodičovský příspěvek a čekáte další dítě, budete postupovat následovně:

 • u gynekologa vyplníte formulář o zahájení mateřské dovolené a opět je odešlete na OSSZ či svému zaměstnavateli,
 • pokud splníte všechny požadavky pro vyplácení peněžitého příspěvku v mateřské, uplatníte jej na příslušném Úřadu práce,
 • Úřad práce vám pozastaví výplatu rodičovského příspěvku a obnoví jej zas po skončení nároku na peněžitý příspěvek v mateřské,
 • na závěr myslete na to, že pokud jste neměly nárok na mateřskou u prvního dítěte, nebudete ji mít ani u druhého.