Za jakých podmínek může otec dítěte čerpat mateřskou?

family with newborn 2 1111655 mNa mateřskou dovolenou nastupuje většinou žena, ale je možné, aby tím, kdo bude s dítětem doma, byl muž. Jaké podmínky se musí dodržet? Od kolikátého týdne je možné, aby muž nastoupil na mateřskou dovolenou? Jak vysoká bude peněžní podpora pro otce? Na tyto otázky dostanete odpovědi v následujícím článku.sleep 466924 m

Odkdy je možné, aby na mateřskou dovolenou nastoupil muž?

Od 7 týdne po narození dítěte, tedy po skončení 6 nedělí. Mateřská se pak vyplácí 22 týdnů, v případě, že je více dětí, vyplácí se mateřská 31 týdnů.

V jakých případech nastupuje muž na mateřskou dovolenou?

Pokud převezme dítě do péče nahrazující péči rodičů. Pokud je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. Pokud se matka dítěte nemůže o dítě postarat pro závažné onemocnění. Pokud je uzavřena písemná dohoda mezi matkou a otcem.

 • Dohoda musí obsahovat den, od kterého bude otec na mateřské dovolené, den porodu a úředně ověřený podpis.
 • Dále musí být písemná dohoda doručena na příslušnou Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ)

Pokud matka dítěte zemřela.

V péči o dítě se mohou rodiče střídat, a to platí i v případě vyplácení peněžité podpory v mateřství. Většinou se jedná o tyto modelové situace:

 • Matce nevznikl nárok na mateřskou (viz. článek Mateřská dovolená)
 • Muž jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) si platil dobrovolné nemocenské pojištění a vznikl mu tak nárok na mateřskou, na kterou žena nedosáhla. Zde platí stejné podmínky jako u žen-matek OSVČ.
Číst dál...

Mateřská dovolená a její zákonné podmínky

baby 256857 960 720Následující článek se týká základních podmínek pro vyplacení tzv. mateřské. Dozvíte se tak, jak dlouho trvá mateřská dovolená, kdo má na mateřskou dovolenou nárok a co je třeba splnit. Níže uvedené informace vám usnadní orientaci v této problematice.

Mateřská dovolená má několik jasných pravidel:

 • mateřská dovolená trvá 28 týdnů, a pokud žena porodí dvě a více dětí jedná se o 37 týdnů
 • na mateřskou dovolenou nastupuje žena 6-8 týdnů před termínem
 • mateřská dovolená pak nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže být v žádném případě skočena ani přerušena
 • pokud se dítě narodí mrtvé, náleží matce 14 týdnů mateřské dovolené
 • žádost o mateřskou potvrzuje ošetřující gynekolog, zaměstnankyně předávají tento tiskopis zaměstnavateli, osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ ) předávají tiskopis přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ)

Kdo má na mateřskou dovolenou nárok?

Co musí budoucí maminky splnit, aby jim příslušná OSSZ vyplatila peněžní příspěvek? Je třeba podotknout, že je rozdíl, zda jste zaměstnankyně či samostatně výdělečná žena.

Zaměstnankyně:

 • musí v den nástupu na mateřskou trvat účast na nemocenském pojištění, tedy sleeping beauty 1129588 mto znamená, že musí být zaměstnaná,
 • pokud ukončila zaměstnanecký poměr, platí zde ochranná lhůta 180 dní, kdy má nárok na mateřskou dovolenou,
 • a dále je zde podmínka pojištění v rozsahu 270 dní v posledních 2 letech

Samostatně výdělečné ženy (OSVČ)

 • musí hradit dobrovolné nemocenské pojištění 180 dní v období 1 roku před porodem
 • a zároveň musí být pojištěná 270 dní v posledních 2 letech,
 • zde dále platí pravidlo, že čím vyšší příjem žena přiznává, tím vyšší mateřskou dostane,
 • peněžitá podpora- mateřská se tedy váže na nemocenské pojištění,

Pokud tedy nejsou splněny výše uvedené podmínky u žen OVSČ, zaniká nárok na mateřskou. V tomto případě se pak ihned po narození dítě, začne vyplácet tzv. rodičovský příspěvek. Ten je však nižší.

Pro vyplacení peněžního příspěvku tzv. mateřské je třeba vždy splnit určité zákonné podmínky. Tyto podmínky většinou nesplní nezaměstnané ženy, studentky, podnikatelky, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění a v neposlední řadě ani ženy, které pracují na základě dohody o provedení práce, kdy nejvyšší odměnou je 10 tisíc korun.

Číst dál...