Jeden den v Montessori třídě

Jak začíná, a probíhá jeden den ve třídě, která využívá systém Montessori? Liší se denní program od toho, který asi známe všichni z klasické školy? Hluk, křik a nepozornost? Nebo vše funguje, tak jak má? Můžu dítě rozhodovat o své denním programu?

den1Začínámeden2

Děti se v první třídě většinou seznamují s Montessori výukou, většinou mají tedy prvňáci třídu sami pro sebe. Vyučování tak probíhá jistou dobu odděleně. Poté se však stávají součástí třídy, ve které se vyučují druháci a třeťáci. Starší děti tak mají možnost těm mladším s čímkoliv pomoci. Stejně tomu tak je i ve třídě, kde probíhá výuka čtvrťáků a páťáků.

Jak probíhá klasický den v netradiční Montessori třídě?

Výuka začíná přesně v 8:00 hodin ráno zazvoněním na zvoneček. Věnují si vzájemný pozdrav, a poté si každé dítě stanoví učební plán, který by mělo do konce týdne dokončit. Vzhledem k tomu, že děti nemají pevně stanovený rozvrh hodin a předmětů, může si každé dítě svobodně a zároveň zodpovědně vybrat, kterému předmětu se chce v prvním bloku vyučování od 8:00-9:30 věnovat.

Pokud dítě samo neví, čemu by se mělo věnovat, probere to s učitelem. Jakmile mají všechny děti jasno, co mají dělat, rozejdou se každý po své práci. Ke každému vyučovacímu předmětu mají k dispozici spoustu pomůcek, které si mohou rozložit na koberci, na stolech, mohou si vzít polštář a jít si s učivem sednout na chodbu. Je tedy zachována svobodná volba a volný pohyb. Veškeré pomůcky jsou vytvořeny tak, aby každé dítě pochopilo, k čemu slouží, a mohlo si později výsledek své práce samo zkontrolovat a opravit.

V 9:30 se děti i vyučující opět sejdou, děti si vzájemně sdělí, co zvládly, po případě co chtějí dodělat doma. Domácí úkoly jsou dobrovolné, děti si samy zvolí, na čem chtějí a potřebují pracovat.

Přestávka po tomto bloku trvá přibližně 30 minut. Po uplynutí této doby se děti čekají na zahájení druhého bloku vyučování. I tento blok trvá rovněž 90 minut jako blok první. Většina z nich již ví, co mají dělat, tudíž se pustí do práce.

Pokud děti úspěšně dokončí to, co měly splnit, mohou si danou položku ve svých osobních plánech vybarvit a začít se věnovat nové.

Číst dál...

Didaktické pomůcky

didaktick pomcky1Liší se pomůcky, které jsou používány ve výuce na Montessori škole od těch klasických? Tento článek vám přiblíží některé pomůcky a materiály, se kterými pedagogové pracují. Pomůcky jsou uspořádány do systémů cvičení. Většina materiálu je vyrobena ve velkých kontrastech, prostě tak aby dítě poznalo rozdíly na první pohled. Materiál je barevně odlišen, aby byl pro děti co nejvíc lákavý. Je uspořádán podle určitých fyzikálních vlastností – barva, tvar, rozměry, zvuk, hrubost, váha, teplota apod. Pomůcky jsou uloženy v krabicích nebo na tácech v otevřených skříňkách. Na všechny poličky musí dítě bez problémů dosáhnout. Smyslová výchova je velice důležitá, je to základ pro další činnosti, jako je matematika či jazyk. Pro rozvoj každého smyslu je připraveno několik různých cvičení.

Jak na barvy?didaktick pomcky2

Pro rozpoznání barev jsou určeny tři krabičky s barevnými kartičkami. První obsahuje pouze tři barvy: červenou, zelenou a modrou. Ve druhé je rozšířené spektrum barev a třetí krabice obsahuje i sady různých odstínů.

Hmatová cvičení

Pro tyto cvičení slouží hmatové destičky s proužky různě hrubého smirkového papíru a geometrická skříňka. Ta obsahuje demonstrační rám a jednotlivé šuplíky, v nichž se nacházejí základní geometrické tvary a jejich varianty (krychle, kvádr, válec, koule, jehlan, kužel). Všechna tělesa mají jasnou modrou barvu a lesklý povrch. Děti je berou do rukou a poznávají, která z nich jsou kulatá, hranatá, špičatá, která se koulí, překlápí, stojí.

Jak se cvičí čich?

Čichové skleničky jsou naplněny kořením, chuťové skleničky obsahují roztoky slaného, sladkého, kyselého a hořkého a je nutné nalézt vždy dvě stejné. Podobně se hledá dvojník i u kovových lahviček naplněných různě teplou vodou tzv. termoláhve.

Pomůcky pro kosmickou výchovu

Tady se pracuje třeba s plakátem lidského těla, s kartičky a obrázky zvířat, stromů, ročních období. Využívají se miniatury skutečných zvířat, planety, glóbus a velké množství přírodnin jako plody, listy a další. Součástí pomůcek pro kosmickou výuku jsou obrázky lidských ras, znázornění jejich zvyklostí, styl života, skutečné peníze národů, vlajky. Mapy jako puzzle, kde se dají vytahovat jednotlivé státy i kontinenty. Pomůcky tvoří základ poznávání okolního světa.

Číst dál...