Poporodní deprese

pregnant 1575208 960 720„Žena se pokusila zabít své dítě a následně i sebe. Nechce vidět své dítě. Co je to za matku.“ To jsou některé komentáře, které si vyslechne žena, jež trpí poporodní depresí. Když ale o něčem takovém slyšíte nebo čtete, říkáte si: „To se mně nemůže stát.“ O to víc jste potom zaskočeni a překvapeni, když se to týká vás.

S poporodní depresí se může setkat kterákoliv žena, protože deprese si nevybírá. Obvykle se projeví nečekaně a zanechá za sebou spoušť. Ovlivní život celé rodiny, je to zkouška. Pravdou je, že nejvíce je zasažená žena, a tím tedy následně i celá rodina. Trpí-li žena poporodní depresí, je narušen její vztah k dítěti, k partnerovi, k nejbližšímu okolí a k sobě samé. Návrat do „normálního“ života je běh na dlouhou trať.

S poporodní depresí se setkává poměrně velké procento žen a neměla by zůstat bez povšimnutí. Je to nemoc jako každá jiná, která ovlivňuje nejen ženu samotnou, ale také její nejbližší okolí. Má mnoho negativních účinků na dítě a jeho následný vývoj.

Mezi 50-80 % žen prožívá 3 a 4. den po porodu krátkou epizodu zhoršené nálady projevující se typicky podrážděností, kolísáním nálady a epizodami pláče. Kolísání nálady je charakterizováno stavy euforie,které se střídají s úzkostí, smutkem, napětím nebo podrážděností. Některé ženy říkají, že se cítí zmatené.pregnant 1567948 960 720

Poporodní blues

V anglosaských zemích mluví o „maternity blues“ neboli poporodní blues. Tato krátkodobá změna nálad je způsobena hormonálním poklesem. Dá se říci, že je v zásadě neškodná a spontánně odezní. Nejčastěji poporodní blues provází prvorodičky a ženy, které před těhotenstvím trpěly premenstruální krizí. Déle trvající zhoršení nálady postihuje 10-15 % žen po porodu. Plně depresivní stav postihuje 8-14% rodiček.

Co provází typické poporodní blues? Mezi ty hlavní příznaky patří labilita, podrážděnost, úzkost, únava, plačtivost, zmatenost, neklid, pocity nejistoty, osamělost, snížená sebeúcta. Mohou se střídat stavy euforie s úzkostí, smutkem, často žena pláče, ani neví proč.

Co patří ke spouštěcím momentům? Především obavy o novorozence, problémy s kojením, pocity neschopnosti. V této chvíli se mohou objevit i somatické obtíže, jako jsou bolesti v zádech, bolesti hlavy, poruchy spánku. Jak už bylo řečeno, poporodní blues obvykle rychle odeznívá. Přesná příčina vzniku však není známá.

Číst dál...

Jak odhalit poporodní deprese včas?

love 1111815 960 720V České republice je dané problematice věnována minimální pozornost ve srovnání se západními zeměmi. Obecně lze říci, že až 90% depresí není léčeno. Někteří autoři se shodují, že se poporodní deprese může vyskytnout během několika měsíců až jednoho roku.

Přesto, že žijeme ve 21. Století, mnohdy slovo psychiatrie a jemu podobná, vzbuzují pocit něčeho nenormálního. Člověk, který má psychické potíže a léčí se, si sebou nese společenské stigma, což vede k traumatům.

Screeningový dotazník

Pro diagnózu PPD se ve světě používá metoda EPDS5 (Edinburgská škála postnatální deprese). Tento dotazník vznik v roce 1980 a je používán jako první „nástroj“ k zachycení stavu matky. Ke stanovení přesnější diagnózy a naplánování adekvátní léčby je samozřejmě třeba provést další kroky. Tento dotazník slouží jako určitý screening, kterým lze odhalit poporodní depresi.

Používání screeningového dotazníku a sledování rizikových faktorů, a to ideálně v době těhotenství, nejpozději na oddělení šestinedělí s vrcholem 3. dne po spontánním porodu nebo 5. den po operačním porodu a dále s návazností po ukončení šestinedělí na bázi ambulantní péče, se zachytí včas možné deprese.

Co je častým rizikem ve snaze odhalit poporodní depresi včas? Problém může nastat při zkracování délky hospitalizace po porodu. Nedostatek času v ambulanci i na oddělení šestinedělí a v neposlední řadě nedostatek odborného personálu.

Jak vypadá a funguje daný dotazník

Maximální skóre dotazníku je 30. Při jeho vyhodnocení 10 a více bodů, může ukázat možnou depresi různé závažnosti. K potvrzení diagnózy existující deprese by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení. Stupnice nebude detekovat úzkostné poruchy, fobie či poruchy osobnosti.

„Před krátkou dobou jste přivedla na svět děťátko. Rádi bychom věděli, jak se cítíte. Zaškrtněte, prosím, odpověď, která co nejlépe popisuje, jak jste se cítila v posledních sedmi dnech a nejen, jak se cítíte dnes?“

Při celkovém součtu 12 a více bodů je důvod se domnívat, že trpíte depresí.pregnant 1606038 960 720

V posledních sedmi dnech:

I. Dokázala jsem se smát a vnímat komickou stránku věcí: - tak jako doposud (0) - ne úplně tak jako dřív (1) - rozhodně ne tolik jako doposud (2) - vůbec ne (3)

II. Těšila jsem se na některé věci: - stejně jako dřív (0) - asi míň než obvykle (1) - rozhodně méně než doposud (2) - skoro ne (3)

III. Když se mi něco nedařilo, cítila jsem neopodstatněný pocit viny: - ano, většinou (3) - ano, občas (2) - ne příliš často (1) - ne, nikdy (0)

IV. Měla jsem strach nebo jsem se cítila bezdůvodně znepokojená: - ne, vůbec ne (0) - téměř ne (1) - ano, občas (2) - ano, velmi často (3) 53

V. Bála jsem se nebo propadala bezdůvodně panice: - ano, velmi často (3) - ano, příležitostně (2) - skoro ne (1) - vůbec ne (0)

VI. Bylo toho na mě moc: - ano, většinou jsem situaci neuměla zvládnout (3) - ano, občas jsem situaci neuměla zvládnout tak jako jindy (2) - ne, většinou jsem situaci zvládla (1) - ne, zvládám situaci stejně dobře jako vždy (0)

VII. Byla jsem tak nešťastná, že jsem nemohla spát: - ano, většinou (3) - ano, občas (2) - ne, nijak zvlášť často (1) - vůbec ne (0)

VIII. Cítila jsem se smutně nebo na dně: - ano, většinou (3) - ano, občas (2) - ne, nijak často (1) - vůbec ne (0)

IX. Byla jsem tak nešťastná, že jsem plakala: - ano, většinu času v tom období (3) - ano, velmi často (2) - jen občas (1) - ne, nikdy (0)

X. Myšlenka, že si něco udělám, mě napadla: - ano, opravdu často (3) - občas (2) - velmi zřídka (1) - nikdy (0)“

Číst dál...