Příznaky poporodní deprese a její případná léčba

viet nam people 1578392 960 720Po návratu z porodnice do domácího prostředí je žena silně zatížena péčí o dítě a prací v domácnosti. A v naší společnosti zatím chybí kvalitní následná domácí péče o matku a dítě a je nedostatek porodních asistentek pracujících v komunitní péči. Jak odhalit počínající poporodní depresi? A jak efektivní je následná léčba?

Příznakem samotné deprese je porucha nálady, ale kromě ní je zasaženo také myšlení, chování i tělesné fungování. Deprese je onemocnění celého těla, nejen duše. Mnoho lidí v depresi pociťuje únavu, tíhu, malátnost, vyčerpanost. Pocity se během dne mění, jejich intenzita může být největší ráno nebo naopak, je to různé. Depresivní nálada se projevuje smutkem, vymizením radosti, úzkostí, strachem, pocity ztráty a beznaděje, nerozhodností a podrážděností. K dalším příznakům patří narušená schopnost správně myslet, pamatovat si, soustředit se, správně se rozhodnout a v neposlední řadě i ztráta sebedůvěry. Objevují se výčitky, které nemají reálný podklad, a také myšlenky na sebevraždu.

Typické projevy poporodní deprese

Insuficientní typ se vyskytuje nejčastěji a projevuje se pocity „jsem špatná matka“. K typickým příznakům patří, že se rozvíjí ze zcela z normálního pocitu nejistoty, až se dostanou do samotného sebepojetí ženy. Objevuje se pocit neschopnosti milovat své dítě. Tyto myšlenky mohou vést až k sebevražedným úmyslům. Pokud není tento typ deprese včas podchycen a léčen, pregnancy 1039537 960 720vede k chronickým pocitům. Je zde nutná antidepresivní léčba. V případě sebevražedných myšlenek je samozřejmě nutná psychiatrická léčba.

Nutkavý typ, který je doprovázen myšlenkami typu: jak může matka dítěti ublížit. Nahánějí strach, vyvolávají pocity viny a studu. Pro ženu je velmi obtížné o těchto myšlenkách mluvit. Pro lékaře nebo pro porodní asistentku je velmi těžké se o nich dovědět. „Mluvila jsem s řadou maminek, u kterých se v podobné situaci objevovaly myšlenky, že nějak svému dítěti ublíží.

Panický typ se pak projevuje pocitem úzkosti a hrůzy. Vzniká náhle, je doprovázen symptomy, mezi které patří napětí ve svalech, zrychlený dech, roztřesenost, bušení srdce, pocení. Velmi zřídka se vyskytuje panický typ deprese. Tento typ je velmi zatěžující pro ženu a partnera. Žena může mít během záchvatu pocit na omdlení, strach ze smrti, nebo ze ztráty sebeovládání.

Léčba

Deprese jsou léčitelné během týdnů až měsíců, pokud se neléčí, přetrvávají celoživotně. Léčba poporodních depresivních stavů záleží na typu a závažnosti příznaků. U poporodních blues pomůže emocionální podpora, vysvětlení situace a pomoc se staráním seo novorozence. Informovanost pacientky je také důležitá. Měla by být rozhodně informována i o tom, žže pokud příznaky neodezní do dvou týdnů, měla by vyhledat lékaře. Velmi důležitá je pomoc okolí, matky nebo partnera, kteří pomohous dítětem a starostí o domácnost. Pokud jsou příznaky závažnější nebo trvají více než 14 dnů, je vždy na místě psychiatrická léčba. Pokud jsou však příznaky závažnější, je důležité nasadit antidepresivní medikaci.

Číst dál...