Porodní domy jako střední cesta

hands 105455 1280Silnou stránkou současného porodnictví v České republice nedostupnost standardní péče pro všechny těhotné ženy, rodící ženy a ženy v šestinedělí. Velmi dobrá je péče o komplikované a patologické stavy jak u matky, tak u dítěte. Kde má ale české porodnictví mezery?

Slabou stránkou současného porodnictví je téměř nemožný individuální přístup ve standardních zařízeních, zvláště ve velkých klinikách. Ženy si mohou vybrat pouze nemocnici, ale ne způsob péče. Stát nepodporuje skupinu žen, které by rády porodily mimo nemocnici a nepodporuje ani porodní asistentky, které by těmto ženám rády pomohly. Téma domácích porodů je stále všudypřítomné. Můžeme jasně rozpoznat dvě strany barikády- doktory a matky ztotožněné s porodem doma. Nabízí se ale nějaká střední cesta? Východisko z této situace? Ano, jedná se o tzv. porodní domy, které ve světe fungují už řadu let. Co může nabídnout porodní dům? A máme nějaké tady u nás?

Porodní domy, co od nich čekat

Porodní domy jsou běžnou součástí nabídky péče v mateřství v řadě zemí Evropy i severní Ameriky. Jsou provozovány porodními asistentkami a určeny pro ženy s takzvaným nízkým rizikem. Zpravidla stojí ve větších městech a blízkopregnant 534471 1920 zdravotnického zařízení nemocničního typu, se kterým má personál porodního dům domluvený přesun rodící ženy, pokud se tato rozhodne třeba pro epidurální analgesii, přestane se cítit během porodu komfortně a bezpečně nebo pokud se vyskytne nějaká situace, která by se mohla rozvinout do závažnější patologie.

Porodní dům tedy zajišťuje služby v i po těhotenství, což se týká poradny, předporodní přípravy a cvičení. O ženu a novorozence je postaráno i po porodu a opět je zde nabízeno rehabilitační cvičení a třeba laktační poradenství. Nabídka služeb se však liší.

Kde porodní domy fungují?

Porodní domy nalezneme v blízkém Rakousku, ve Švýcarsku, v Německu, v Británii, v Kanadě a v dalších zemích. Sousední Rakousko má 13 porodních domů, Německo pak stonásobně více. A jak je tomu v České republice? Žádné ohromné číslo nečekejte. U nás jako jediný porodní dům lze označit ten, který najdeme na Praze 4. Sami se popisují takto: „Porodní dům U čápa v Praze je nezisková, nevládní, plně dobrovolnická, obecně prospěšná společnost, která se zasazuje o vybudování prvního porodního domu v České republice jako možnosti volby pro porod zdravé těhotné a rodící ženy, a usiluje o návrat přirozeného porodu do povědomí veřejnosti i do porodnické praxe v ČR.“

Porodní dům U čápa si prošel mnohými peripetiemi. I přesto, že se nazývá porodní, rodit se v něm nesmí. Porodní dům U čápa funguje od roku 2005. V říjnu 2006 získal Porodní dům registraci zdravotnického zařízení. Tato registrace ale nebyla domu udělena v plném znění a tak se v domě smějí provádět všechny činnosti kromě vedení porodu samotného. Zákon pojem porodní dům bohužel nezná.

Nicméně si lze služby porodní asistentky zaplatit, zprostředkování péče při porodu doma stojí 8 000 Kč.

Číst dál...