Porodní asistentka a její role v porodnictví

bebe 406318 1920Povolání porodních asistentek je v dnešní době diskutované téma. S proměnou porodnictví se mění i jejich role. Klidné vody porodnictví v ČR se rozvíří v momentě, kdy na řadu přichází téma domácích porodů. Jaké ale je poválí a role porodních asistentek? Jak se mění se společenskými tendencemi? A na co naráží v české společnosti?

Role porodních asistentek a jejich kompetence

Co očekávat od porodních asistentek? Co je v jejich kompetencích? Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný zdravotnický pracovník, pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní, vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku.

Porodní asistentka má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu k rodičovství.

Společenské proměny

I v naší zemi se v 50. letech minulého století přesunuly tradiční porody v domácnostech do nemocnic. Na jednu stranu se zvýšila odbornost poskytované péče a snížila úmrtnost rodiček i dětí, na druhou stranu se porody staly medicínskou záležitostí s mnoha rutinně prováděnými zákroky bez ohledu na přání a individualitu žen a s nedostatkem klidu a soukromí. V českých zemích se tradice péče o ženu v domácnosti zcela přerušila a systém přestal ženám nabízet alternativu k porodům v nemocnici. Rodit v nemocnici se stalo takřka „povinností“ každé ženy.

pregnancy 1039535 1920Po roce 1989 se situace v českých porodnicích částečně zlepšila. Porodnice se do jisté míry polidštily, například se začala umožňovat přítomnost partnera rodičky u porodu a děti se začaly umisťovat na pokoje spolu s jejich matkami. Od devadesátých let začalo přibývat otců u porodu, rooming-in přestal být zvláštností a výrazně stoupl počet úspěšně kojících matek.

Se vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 došlo k výrazným legislativním změnám. Podle uvedené vyhlášky může samostatně pečovat o zdravou těhotnou ženu, samostatně vést nekomplikovaný porod, pečovat o ženu i novorozence po porodu, působit na školách v rámci výchovy dětí a mladých lidí v oblasti sexuální výchovy nebo přípravy na rodičovství. Může pracovat samostatně mimo porodnici v komunitní péči nebo být zaměstnaná v porodnici či ordinaci gynekologa.

A proč chtějí některé ženy raději rodit s porodní asistentkou?

Protože její přístup k péči je jiný. Zatímco lékař je odborník vyškolený na řešení patologií, zvyklý jednat rychle a "technicky", asistentka poskytuje ženám podporu časově neomezenou, trpělivou a neintervenční, která výrazně napomáhá k potřebnému rozpoložení mysli a pocitu intimity, jež spontánní porod tolik potřebuje.

Nabízí na míru šitou kontinuální péči, tj. doprovází ženu od početí přes porod až k šestinedělí, a často i déle. Porodní asistentka pracující v terénu zná i rodinná zázemí a může pracovat také s psychologickými faktory, které průběh porodu zásadně ovlivňují.

Porodní asistentka jde za ženou tam, kam si to ona přeje. A v neposlední řadě výzkumy potvrzují, že čím méně intervencí žena při porodu zažívá, tím rychleji se po porodu zotaví, lépe kojí a radostněji prožívá rané mateřství. Také dětem takový porod svědčí. Někomu vyhovuje žít podle trendů doby, k nimž v současnosti patří porod lékařsky vedený. Jiní volí cestu vlastní odpovědnosti, která může jít proti trendům.

Číst dál...