Přirozený porod, cesta pro vás?

pregnancy 644071 1920Klystýr, holení, hekárna, porodnický stůl poloha na zádech, porod, novorozenec zapůjčován pouze ke kojení, otcové v izolaci. To je výjev z dob minulých. Buďme za to rády. Negativní zkušenosti takto vedených porodů odstartovaly vlnu a diskuzi směřující k humánnějšímu modelu péče. Je možné tedy pozorovat dvojí přístup k této problematice. První je tzv. lékařský pohled, který vyzdvihuje odborně vedený porod. Snaží se předejít případným problémům, a to díky osvědčeným zásahům. Druhý model odkazuje na přirozenost. Porod je přirozený fyziologický proces, který většina rodiček zvládne vlastními silami. Jen je třeba mít ideální podmínky. V tomto článku dáme prostor přirozenému porodu. Co to vlastně je?

Podle mezinárodní definice je za přirozený či normální považován porod, který začne a probíhá spontánně, při něm žena porodí dítě a následně placentu ve svém vlastním rytmu, svým úsilím a bez vnějších zásahů. Dítě po přirozeném porodu je v úzkém kontaktu s matkou a není od ní oddělováno za účelem lékařského vyšetření, pokud to není nezbytně nutné. To se provádí přímo na těle, nebo v bezprostřední blízkosti matky.

Filosofie přirozeného porodu

Středem této filosofie je, schopnost matky porodit své dítě sama, bez nutnosti direktivního vedení a medikace. Ženské tělo v sobě skrývá dostatek sil a energie k tomu, aby toho bylo schopno.baby 1538338 960 720

Předpokladem pro úspěšný přirozený porod, je respektování základních potřeb rodící ženy, patří k nim především potřeba pocitu bezpečí, potřeba tepla, potřeba intimity a potřeba nerušeného klidu. Má-li žena uspokojeny tyto potřeby, produkuje její tělo přirozenou cestou a v dostatečném množství hormony potřebné pro spontánní porodní činnost.

Protože je-li rodící žena podmínkami a okolnostmi porodu stresována, spontánní činnost se zastaví a dítěti musí být na svět přivedeno umělými zásahy. K tomu, aby se mohly spontánní porodní mechanismy, a zejména porodní hormonální činnost rozběhnout naplno, musí být eliminovány všechny činitelé dráždící či podněcující neokortex, který je sídlem racionality, intelektu, rozumu, sebekontroly a veškerého „naučeného“ či kulturně podmíněného chování.

Každá situace, která zapříčiňuje vyplavování adrenalinu, stimuluje neokortex a tím brání spontánnímu průběhu porodu. Neokortex lze lehce vydráždit především těmito faktory: světlem, hlukem, pocitem, že je žena pozorována, strachem. Pokud se funkce neokortexu potlačí, vedení převezme mozkový kmen, který je sídlem vegetativních a vůlí neovlivnitelných funkcí, jako například dýchání, tělesná teplota či hormonální aktivita, a tím dojde k účinnému vyplavování tzv. porodních hormonů, mimo jiné oxytocinu, endorfinů, prolaktinu.

Přirozený porod a jeho výhody

Není narušen přirozený rytmus a kontinuita porodu, stahy dělohy jsou pravidelnější, častější a silnější a tím se podporuje dilatace děložního hrdla. Mezi samotnými kontrakcemi bývá větší uvolnění. Přirozený porod ve výsledku nabízí více pohodlí, méně stresu a bolesti a v neposlední řadě lepší stav novorozence.

Je přirozený porod pro vás? Doporučuje se pouze zdravé rodičce bez předem odhadnutelných komplikací, která prošla pečlivou předporodní přípravou a ke svému rozhodnutí dospěla na základě vlastní, zcela dobrovolné a informované volby.

Číst dál...