Výpočet mateřské dovolené v několika krocích

baby 552610 960 720Tento článek se bude podrobněji věnovat samotnému výpočtu mateřské, jednotlivým krokům a omezením. Dále zjistíte, zda můžete pracovat při mateřské dovolené. V neposlední řadě jsou zde uvedeny, jaké státní instituce mateřskou vyplácí.

Peněžitý příspěvek tzv. mateřská se opírá o předchozí mzdu v zaměstnání, pokud je žena OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) tak se částka odvíjí od měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění.

Výpočet mateřské v několika krocích

S jak velkou mateřskou tedy mohu počítat? Následující 4 kroky vás dovedou ke konečné částce.

Mateřská dosahuje na 70% z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) pak zjistíme jednoduchým výpočtem: DVZ=měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní.

DVZ se dále redukuje dle zjištěné částky následovně:

z částky DVZ do 888 Kč se započte 100%

z částky DVZ od 888 Kč do 1.331 Kč se započte 60 %

z částky DVZ od 1.331 Kč do 2.662 Kč se započte 30 %

a k částce DVZ nad 2.662 Kč se nepřihlíží

Následně vše sečteme dohromady a ze vzniklé částky vypočítáme 70%.

Výslednou částku vynásobíme počtem dní mateřské dovolené.

Nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí naleznete kalkulačku pro výpočet mateřské pro rok 2015, kde vše jednoduše zadáte do přehledné tabulky, která vám následně vygeneruje cílovou částku.

Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) začne mateřskou vyplácet do 30 dnů po doručení vše potřebných dokladů pro uznání nároku.

 • Maximální výše mateřské je 32.640,- / měsíc (30 dnů).
 • Minimální výše mateřské je 7.600,- / měsíc.
  • Pokud mateřská nedosahuje na částku 7600, má rodič nárok na doplatek do minimální výše.baby 1178539 960 720

Vznikne-li v době trvání pracovního poměru nárok na další mateřskou (do 4 let od první), použije se pro výpočet další mateřské DVZ, dle kterého se počítala první mateřská a reflektujte právě platné zákony.

Kdo mateřskou vyplácí a kde o ni zažádat

Mateřská nám bude chodit od OSSZ. Pokud podnikáme, a jsme tedy OSVČ, postupujeme nárok na mateřskou na příslušnou Městskou/Okresní správu sociálního zabezpečení. Ta vyplácí částku dle výše pojistného, které si žena OSVČ dobrovolně hradila. Jestliže však částka nedosahuje životního minima, je tato částka dorovnána Odborem státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Je třeba podotknout, že pokud žena OSVČ neplatila nemocenské pojištění, nebude jí vyplácena mateřská ale přímo rodičovský příspěvek.

Můžu pracovat při mateřské?

Při mateřské dovolené lze pracovat, ale má to svá omezení a pravidla.

 • Žena nemůže pracovat pro svého původního zaměstnavatele na stejné pracovní pozici.
 • Žena může pracovat pro svého původního zaměstnavatele, ale na jiné pracovní pozici a dle jiné smlouvy či dohody.
 • Žena může pracovat pro jiného zaměstnavatele na základě standardní pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
 • Žena, která je zaměstnaná, může začít pracovat jako OSVČ.
 • Žena, která podniká, nemůže nadále pokračovat ve své výdělečné činnosti.                                         Ale:
  • za a) ve výdělečné činnosti může pokračovat třeba manžel jako spolupracující osoba,
  • za b) žena OSVČ se může nechat zaměstnat bez omezení.
Číst dál...