Fetální alkoholový syndrom

baby 716738 960 720Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele v České republice je podstatně vyšší než v ostatních zemích a větší jsou i škody, které zde alkohol působí. Jedná se o aktuální problém.

Dopřává-li si těhotná žena alkoholu, měla by vědět, že prostřednictvím placenty se alkohol dostává i do tkání a orgánů plodu. A je často i ve vyšších koncentracích než je hladina alkoholu v krvi matky a odbourává se dvakrát pomaleji než u matky. Je víceméně prokázáno, že alkohol nepříznivě ovlivňuje vývoj plodu nejen v prvých třech měsících, ale po celou dobu těhotenství. Pravidelné a nadměrné pití je pro plod vysoce rizikové a může v extremních případech vyústit v těžké poškození známé jako fetální alkoholový syndrom.

Jak se projevuje na dítěti tento syndrom?

Mechanismus, který způsobuje vznik poruch, charakteristických pro Fetální alkoholový syndrom (FAS) není stále zcela objasněn. FAS jako důsledek prenatálního vystavení alkoholu na plod je známý již více než 30 let.child 821214 960 720

Pro vývoj a poruchy plodu je zásadní, kdy těhotná žena alkohol konzumuje. V prvním trimestru jsou významnější malformace nervového systému. Alkohol negativně ovlivňuje růst buněk a má za následek jejich časné ztráty. Tím dochází k pomalejšímu vývoji plodu, menšímu růstu a nižší porodní váze. Průměrná porodní hmotnost dětí alkoholiček je 2080g.

Mozek je velice citlivý na alkohol, proto bývá u těchto dětí menší a neurony se nacházejí na nesprávném místě. Výsledkem jsou poruchy chování.

FAS je pak charakterizován následujícími znaky, krátké oční štěrbiny, větší vzdáleností mezi očima, široký a plochý hřbet nosu, tupý nos, chybějící rýha mezi nosem a horním rtem, špatně vyvinutá prohloubenina horního rtu, malá, dozadu ustupující brada, nízko umístěné uši, které jsou často stočené směrem dozadu. Oči mohou být postiženy šilháním. Dále se mohou vyskytovat různé typy sluchových vad včetně hluchoty. V dospívání bývají obličejové znaky méně znatelné než při narození

Děti s FAS mívají obvykle hodnotu IQ okolo 60-70, což je lehká mentální retardace. Další anomálie mohou postihovat celou řadu orgánů. Časté jsou vrozené vývojové vady srdce, změny na kůži, anomálie prstů rukou, kyčlí. Novorozenec má slabý sací reflex, trpí poruchami spánku a je celkově podrážděný.

Aby se FAS mohl diagnostikovat, musí být přítomny alespoň dva z uvedených znaků

Číst dál...