Očkování napříč pojišťovnami

baby girl 1136845 m

Každá z pojišťoven nabízí svým klientům určité výhody. Tento článek se zaměří na očkování pro děti napříč zdravotními pojišťovnami. Obecně platí, že všechny pojišťovny svým klientům přispívají určitou částku nad rámec všeobecného zdravotního očkování. Výše částky se u jednotlivých pojišťoven mění, ale pohybuje se cca od 500 Kč do 1000 Kč. Úkony v rámci očkování, které jsou klientům nabízeny, jsou si také podobné. V článku se tedy zaměříme na následující pojišťovny:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pojišťovna

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - až do výše 500Kč

 • jedná se o očkování proti chřipce, žloutence, tetanu, klíšťové encefalitidě, meningitidě, rotavirovým infekcím, pneumokokovým nákazám.

Očkování proti infekci virem HPV- 2000 Kč

 • očkování je určeno pro chlapce ve věku od 11 do 14 let
 • příspěvek je na vakcínu SILGARD
 • očkování je dvoudávkové s odstupem 6 měsíců
 • vakcínu aplikuje praktický lékař pro děti
 • příspěvek si můžete vyzvednout do 31. 7. 2015

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku.

Typ očkování Chřipka, žloutenka, tetan, klíšťová encefalitida, meningitida, rotavirové infekce, pneumokokové nákazy. proti infekci virem HPV
Věk do 18 let chlapci 11-14 let
Částka až do výše 500 Kč 2000 Kč

 

Vojenská zdravotní pojišťovna

Očkování

Typ očkování Klíšťová encefalitida Rakovina děložního čípku Závažná infekční onemocnění
Věk 2-18 14-19  
Částka proplacení 1/3 z prokázaných výdajů Jednorázově 2500,- 1 za rok do 450,-

 

Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra

Očkování

                Zde ZP MV nabízí rodičům (pojištěnec ZP MV ČR) tu možnost, že mohou svůj příspěvek z tohoto programu přenechat na očkování svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let).medicines 659112 m

Typ

očkování

klíšťová encefalitida žloutenka chřipka meningokok, pneumokok černý kašel, rotavirová onemocnění tetanus, vzteklina HPV chlapci, pásový opar
Věk do 18 let
Částka

600,-

600,-

300,-

600,-

300,- 300,- 300,-

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Očkování

Typ očkování Klíšťová encefalitida Rakovina děložního čípku Závažná infekční onemocnění
Věk do 18 let do 18 let do 18 let
Částka

Při čerpání příspěvku na očkování lze využít sdružení příspěvků rodičů, a to do výše 500 Kč za každého z rodičů.                    

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Očkování

očkování věkové omezení žena / muž výše příspěvku informace
chřipka do 65 let Ž,M do 500 Kč na očkování 1x za rok
klíšťová encefalitida bez omezení Ž,M do 500 Kč na každé očkování v rámci očkovacího schématu, včetně přeočkování
žloutenka typu A+B bez omezení Ž,M do 1 000 Kč na očkování (např. Twinrixem), podmínkou je ukončení 3. dávky očkování v roce 2015,1x za rok
meningokok B do 5 let Ž,M do 1 000 Kč na každou dávku očkování po ukončení základního očkovacího schématu
meningokok C bez omezení Ž,M do 500 Kč 1x za rok na očkování
rotavirové infekce kojenci do 1 roku Ž,M do 1 000 Kč na každou dávku očkování po absolvování celého očkovacího schématu v roce 2015

lidské papillomaviry

(HPV infekce)

12 až 18 let Ž,M do 5 000 Kč očkování proti rakovině děložního čípku; vyplácí se 1x za rok po ukončení celého očkování v roce 2015, netýká se pojištěnců, u kterých je očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění
balíček ostatních očkování bez omezení Ž,M do 1 200 Kč na očkování výše neuvedené nebo nesplňující uvedené podmínky

 

Oborová zdravotní pojišťovna

Očkování

Kredit na očkování
1-26 let
kredit do výše 300,-

O příspěvek na očkování lze žádat do 30. 6. 2015.

 

Revírní bratrská pojišťovna

Jakékoliv preventivní očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, krom očkování proti rakovině děložního čípku (genitálním bradavicím), které je pojištěncům hrazeno z bonusového programu. Příspěvek do výše 1000 Kč.

Číst dál...