Pseudodyslexie

pseudodyslexie1Pseudodyslexie neboli nepravá dyslexie, je většinou způsobena nepříznivými faktory, jako je nedostatek potřebných stimulů podněcujících optimální vývoj. Je spojena se zanedbaností dětí, nesprávnou či nevyhovující metodou výuky čtení či skrytou smyslovou vadou.

Děti tedy mají obtíže se čtením, ale příčinou je např. nevhodné sociální prostředí či nedostatek stimulů- tedy vnější podmínky.

Jaké jsou projevy pseudodyslexie?

U dětí s pseudodyslexií je charakteristický celkově slabý prospěch. Projevy jsou jinak shodné s projevy dyslexie. Dítě obtížně poznává písmena, plete si je zejména tvarově podobná písmena, obtížně skládá slabiky, dělá přesmyky, při čtení hláskuje, slova komolí nebo je hádá, nejprve čte potichu, pak nahlas, opakuje začátky slov, čtenému textu nerozumí. Při čtení je pak dítě nápadně neklidné.

Důležité však je, že zásahem do vnějších podmínek můžeme projevy zmírnit či odstranit.

Domácí nápravné cvičení

Program cvičení navrhuje a vede odborný pracovník školy nebo PPP - speciální pedagog. Nápravné postupy jsou ryze individuální a jednotlivé kroky na sebe pozvolna plynule navazují. Rodiče provádějí s dítětem doporučená cvičení doma, mohou se účastnit hodin speciální reedukační péče ve škole, mohou docházet do poradny ke konzultacím.pseudodyslexie2

Je nutné dodržovat tyto obecné zásady:

1. pravidelnost cvičení – denně max. 20 minut (včetně víkendových dnů, nejlépe v podvečer)

2. důslednost

3. klidný a optimistický přístup

4. respektování osobního pracovního tempa

5. nenucení ke cvičení násilím

A čeho se vyvarovat?

Důležité je vyvarovat se nejčastějších chyb a nesprávných postojů – hubování, vyčítání, vymáhání slibů, že se zlepší, urážek, nadávek, zdůrazňování úspěchů staršího sourozence či kamaráda, stálého podivování se nad tím, co dítě neumí – povzdechy typu „vždyť ses to už učil“, příkazy „uč se“ (stejně se neučí, neví jak), nucení ke každodennímu úmornému dlouhému čtení (které vede k ještě větší nechuti a odporu ke čtení) a hlavně odpírání chvály, neocenění drobných pokroků a snahy.

Číst dál...