Mateřská centra

close to me 1438862Myšlenka mateřských center byla importovaná po sametové revoluci do České republiky jako zcela nový fenomén občanské společnosti. Přes veškeré obtíže, se kterými se centra musely na začátku vyrovnat, přerostla během téměř dvaceti let svého působení v hybatele komunitního dění, protože matky vnímají přítomnost i budoucnost očima svých dětí, proto se snaží zlepšovat podmínky života. Co vám může takové mateřské centrum nabídnout? Víte, zda máte mateřské centrum ve své městě?

Co nabízejí?
Mateřská centra pomáhají předcházet patologickým jevům v rodině i společnosti. Svou činností se snaží zaměřit na uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb rodiny a přispívat tak ke stabilitě a funkčnosti rodin. Ale jak? Jedná se třeba o provozování miniškolky, kdy se potkávají nejen děti ale i rodiče na mateřské dovolené.  Každé mateřské centrum nabízí aktivační programy pro rodiče s dětmi, kdy se upevňuje vztah matka/otec/rodiče - dítě/děti a zároveň se rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí. Součástí program center bývají kreativní workshopy pro rodiče a děti.
Centra se nezaměřují pouze na děti, proto do programu patří různé přednášky, kurzy, sportovní cvičení jako je jóga či pilates, nebo třeba i angličtina pro seniory. Mateřská centra tak poskytují prostor pro rodiče se vzdělávat, získávat nové informace, zkušenosti, nápady, kontakty a přátele.

Pro koho je naše centrum určeno
Centrum je místo, kde si děti mohou hrát se svými rodiči a rodiče se mohou vzdělávat i bez svých dětí. Je to místo pro děti v předškolním věku, a bývá spíše zaměřeno převážně na děti do 3 let.
V současné době je v celé České republice registrováno více jak 280 center. Nejvíce ji je pak ve Středočeském kraji. S čím se ale centra potýkají napříč kraji, je financování. Podmínky dotačních a grantových řízení se zpravidla omezují pouze na řešení specifických problémů.

Číst dál...