Waldorfská MŠ

hand 845269 1920Český předškolní vzdělávací systém nabízí i alternativní školky. Tyto školky pak přinášejí nové, nekonveční přístupy k výchově a vzdělávání dětí. Jednou z těchto alternativ nabízí Waldorfská mateřská školka. Nevíte, co od ní očekávat. Jaký přístup k dítěti volí? Jak funguje? A v čem je jiná? Tento článek představí nejrozšířenější alternativní školku ve světě.

Na jakých principech stojí Waldorfská školka?

Důležitý je harmonický rozvoj dítěte, ale která školka by o toto neusilovala. Waldorfská školka se pak zaměřuje především na citovou a morální oblast. Cíleně pak pracuje na rozvoji fantazie, vyjadřovacích schopností, vůle, myšlení.

Tato školka rozvíjí fantazii prostřednictvím volné hry, vyjadřovací schopnosti pak tříbí díky malování, pohádkám, říkadlům a písním. V oblasti rozvoje vůle je kladen důraz na poskytování vhodných vzorů, vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem. Cílem v oblasti myšlení je, aby dítě docházelo k vytvoření vlastních pojmů na základě vlastní zkušenosti.

Jak funguje Waldorfská školka?56

Waldorfská školka nemá žádné určité cíle. Vše je závislé na prostředí, kde je pro děti zachovaný prostor pro prožívání a konání, dítě si prostor samo naplňuje. Proto nejsou určeny konkrétní obsahy k pedagogicko-didaktickým cílům. Dítě je plně odkázané na prostředí, které je kolem něho připravené.

Podstatným prvkem výchovy je kvalitní vzor pro dítě. Dítě napodobuje vše, co se kolem něho děje. Člověk by si měl dávat pozor, co dítěti říká a také jak mu to říká.

V této školce nenajdete příliš mnoho hraček, a už vůbec ne ty, které jsou "hotové". Děti totiž tyto hračky velmi rychle omrzí, protože slouží pouze jednomu účelu. A hračky, jež jsou běžně v prodeji, svazují fantazii dítěte, právě proto, že dítě s touto hračkou vykonává převážně jednu činnost. Hračky, které ve třídě určitě najdete, jsou ručně vyrobené loutky, různé přírodniny prostě věci, se kterými se dá dále pracovat.

Role pedagoga

Velký důraz je kladen na učitele, ten by měl rozeznat potřeby každého z dětí. Učitel pak nenásilnou formou vede dítě k samostatnosti a odpovědnosti s ohledem na možnosti dítěte. Waldorfský koncept nekončí spolu se školkami, jsou zde školy i střední školy. Pokud i vy hledáte možnosti alternativního vzdělání, doporučujeme osobní kontakt s lidmi, kteří mají dítě či děti v alternativní školce či škole.

Číst dál...